Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020

ΔΙΑΖΩΜΑ: Ας ταξιδέψουμε στο Αρχαιολογικό Πάρκο του Ορχομενού Βοιωτίας...

  Προσθήκη λεζάντας
  Τον  Μάιο του 2020 έγινε τροποποίηση των υποβληθέντων τεχνικών δελτίων του έργου «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας»  προκειμένου να ενσωματωθούν στα τεχνικά δελτία  τα Υποέργα Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών που θα υλοποιηθούν από το Υπουργείο Πολιτισμού – Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας. (βλ. εδώ).

  Το «ΔΙΑΖΩΜΑ» εργάστηκε πιλοτικά με όλους τους κοινωνικούς του εταίρους για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου του Ορχομενού Βοιωτίας. Πρόκειται για ένα μοναδικό αρχαιολογικό πάρκο, αλλά και πόλο της πολιτιστικής διαδρομής της Στερεάς Ελλάδας «ΟΙΔΙΠΟΥΣ». Το πάρκο συμπεριλαμβάνει ένα εξαιρετικά σπάνιο μνημειακό σύνολο, μεγάλης πολιτιστικής αξίας: το θολωτό τάφο του Μινύα (1250 π.Χ.), το αρχαίο θέατρο του Ορχομενού (3ου αι.) και την Παναγία της Σκριπούς, ένα σπάνιο βυζαντινό μνημείο, που ανήκει στον μεταβατικό τύπο σταυροειδούς τρουλαίου ναού (9ος αι.). Το ΔΙΑΖΩΜΑ αξιοποιώντας τη μεγάλη δυναμική του «κουμπαρά» του αρχαίου θεάτρου έχει αναθέσει όλες τις απαιτούμενες μελέτες για τη δημιουργία του αρχαιολογικού πάρκου. Όλες οι απαιτούμενες μελέτες έχουν εγκριθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

  Προϋπολογισμός
  Τον Νοέμβριο του 2016 το έργο «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού Βοιωτίας και αποκατάσταση του Αρχαίου Θεάτρου», εντάχθηκε με χρηματοδότηση, ύψους 1.992.000 ευρώ, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Στερεάς Ελλάδας (Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020).
  Σήμερα έχουν εγκριθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 1.100.000 ευρώ για την Οδό Μινύου Ακροπόλεως (ΠΔΕ), 865.000 ευρώ για την αποκατάσταση των κελιών και Πρεσβυτερίων της Μονής (ΠΔΕ), 767.000 ευρώ για τον περιβάλλοντα χώρο της Σκριπούς και 1.650.000 ευρώ για τον αστικό χώρο που συνδέει το αρχαιολογικό πάρκο με την πόλη. Το συνολικό ποσό που έχει εγκριθεί για το Αρχαιολογικό Πάρκο ανέρχεται στο ποσό των 6.374.000 ευρώ.

  Μπορείτε να δείτε περισσότερα στη σελίδα
   του Διαζώματος για το Αρχαιολογικό Πάρκο, εδώ.

  Δεν υπάρχουν σχόλια: