Κυριακή, 9 Αυγούστου 2020

Ανακοίνωση του Δήμου Ορχομενού σχετικά με τις συχνές διακοπές ρεύματοςΑνακοίνωση
Ο Δήμος Ορχομενού θα προβεί άμεσα σε μηνυτήρια αναφορά ώστε να γίνει διερεύνηση για τις ευθύνες της ΔΕΔΗΕ , ΔΕΗ η οποιουδήποτε άλλου για τις συχνές διακοπές της ηλεκτροδότησης στο Δήμο μας καθώς για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην διόρθωση των βλαβών, όπως επίσης και για τις ζημιές στο Δήμο κσι στους δημότες του σαν συνέπεια των παραπάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: