Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2020

Ενημέρωση Δήμου Λεβαδέων σχετικά με την τροποποιημένη ανακοίνωση ΣΟΧ 1 για την για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 52879/21.08.2020 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών, το οποίο κοινοποιήθηκε σήμερα στην Υπηρεσία, παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού του χρόνου εμπειρίας, στον οποίο προστέθηκε νέο επιπλέον κριτήριο μοριοδότησης των συμμετεχόντων στη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας στους Δήμους της χώρας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
Ως εκ τούτου, για τον υπολογισμό των μορίων βάσει των νέων διευκρινιστικών οδηγιών, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου την αίτησή τους μέχρι την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020.
Η σχετική ανακοίνωση περί του τρόπου υπολογισμού των μορίων, καθώς και οι αιτήσεις είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεβαδέων (https://dimoslevadeon.gr/)
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στα τηλ. 22613 – 50858 και 22613 - 50833.

Δεν υπάρχουν σχόλια: