Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2020

Σύμβουλοι-Συνεργάτες Δημάρχων: Ποιες αλλαγές φέρνει το Νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ

Στην τροποποίηση του άρθρου 163 “Ειδικοί Σύμβουλοι - Επιστημονικοί Συνεργάτες - Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ” του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων (ν.3584/2007 ως ισχύει) προχωρά το Υπουργείο Εσωτερικών. 
Οι αλλαγές επέρχονται με το άρθρο 20 του Νομοσχεδίου-“σκούπα” που ετέθη σε δημόσια διαβούλευση την 27η Αυγούστου.  Με αυτό αντικαθίσταται ολόκληρη η παρ.1 του αρ.163 του Κώδικα, όμως στην ουσία οι μεταβολές που επέρχονται εντοπίζονται μόνο σε δυο περιπτώσεις και κατά τα λοιπά η παράγραφος επαναλαμβάνεται ως ισχύει

Δεν υπάρχουν σχόλια: