Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020

Δ. Παπαστεργίου, Πρόεδρος ΚΕΔΕ: Αλλάζουμε τα στερεότυπα για την εικόνα της αυτοδιοίκησης, μέσα από τη συνεργασία μας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας Κ.Ε.Δ.Ε. με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Την ανάγκη αλλαγής του στερεότυπου που έχει δημιουργηθεί στην κοινή γνώμη, όσον αφορά τα φαινόμενα διαφθοράς στην καθημερινή λειτουργία και επαφή των πολιτών με τις υπηρεσίες του Δημοσίου και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ανάδειξη της πραγματικότητας πως τα φαινόμενα αυτά αποτελούν την εξαίρεση κι όχι τον κανόνα, επιχειρεί να κ άνει πράξη η Κεντρικ ή Ένωση Δήμων Ελ λ άδας, με πρωτοβουλία του προέδρου της, Δημήτρη Παπαστεργίου. 

Στην συνεδρίαση του ΔΣ της Ένωσης, που έγινε το μεσημέρι της Τετάρτης μέσω τηλεδιάσκεψης ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, Άγγελος Μπίνης, κλήθηκε να συμμετάσχει και να συνεργαστεί στο εγχείρημα αυτό, με πρώτο βήμα την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της ΕΑΔ και της Ελληνικής Εταιρείας Ανάπτυξης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). Η ΚΕΔΕ, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία των στελεχών της ΕΑΔ θα επεξεργαστεί με τεχνοκρατικά κριτήρια τις απόψεις των πολιτών που καταγράφονται στις εκθέσεις της Αρχής, προκειμένου να μπορέσει στη συνέχεια να αναζητήσει τρόπους, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες κι ενισχύοντας τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία των υπηρεσιών των δήμων και να μειωθούν με τον τρόπο αυτό τα παράπονα των πολιτών. Με τη συνεργασία ΚΕΔΕ και ΕΑΔ κι αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της ΕΕΤΑΑ, μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρόνο βήματα μπροστά, όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία των δήμων, προς όφελος των πολιτών. Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Παπαστεργίου με αφορμή την υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας δήλωσε: "Οι πολίτες πολύ συχνά αναφέρονται σε φαινόμενα διαφθοράς, που όσο κ αι να είναι μεμονωμένα, δημιουργούν άδικα μια κακή εικόνα για το σύνολο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αυτό οφείλουμε να το αλλάξουμε. Η ενίσχυση της διαφάνειας και του ελέγχου, η αξιοκρατία και χρηστή διοίκηση των Δήμων μας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Πιστεύω ότι η συνεργασία μας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας θα συμβάλλει καθοριστικά ώστε να αλλάξουν νοοτροπίες, να γίνει ακόμη πιο διαφανής η λειτουργία των δήμων και να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η εικόνα της Αυτοδιοίκησης στα μάτια των πολιτών". Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΑΔ, Άγγελος Μπίνης, τόνισε ότι είναι πολύ σημαντική η συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση που μόνο να κερδίσει μπορεί από την εφαρμογή νέων εργαλείων και τεχνικών τόσο στη διαχείριση οικονομικού περιεχομένου αλλά και στη διαχείριση του προσωπικού. Η συνεργασία ΚΕΔΕ, ΕΑΔ και ΕΕΤΑΑ θα φέρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ακόμη πιο δυναμικ ά μπροστά στις προκ λήσεις του 21ου αιώνα αλ λ ά κ αι θα απαντήσει στις απαιτήσεις των πολιτών για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: