Κυριακή, 26 Ιουλίου 2020

«Ων Ρώμης βώλαξ ιερήν κόνιν αμφικαλύπτει»: Επανατοποθετήθηκε το τέμπλο στα παρεκκλήσια των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του Ι. Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Ορχομενού «Παναγία η Σκριπού»
Με εξαίρεση το τέμπλο του κεντρικού κλίτους, τα παρεκκλήσια του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου «ντύθηκαν» και πάλι με τα άριστα συντηρημένα τμήματα, τα οποία επέστρεψαν στην Παναγία η Σκριπού προ ημερών.  
Με συγκίνηση ο π. Χαράλαμπος και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο παρακολούθησαν την τοποθέτησή τους, καθώς η πολύχρονη συντήρηση του τρισυπόστατου Ιερού Βήματος στη Λάρισα από τους έμπειρους τεχνίτες, χρηματοδοτήθηκε με τις δαπάνες των ίδιων των ενοριτών και των προσφορών τους εν μέσω της βαθιάς ύφεσης της χώρας.
 
Ένα έργο - από τα πολλά που έχουν γίνει στην Ενορία της Σκριπούς - το οποίο θα ολοκληρωθεί με την τοποθέτηση του κεντρικού κλίτους, αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου, όπως είναι και η ονομασία του χιλιόχρονου θυσιαστηρίου  της πόλης μας, το κομψοτέχνημα του 874 μ.Χ (https://www.imtl.gr/?page_id=705), που θαυμάζουν και προσκυνούν εκατομμύρια χριστιανοί ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες.


Το ORCHOMENOS PRESS σας παρουσιάζει την εικόνα των παρεκκλησιών του Αποστόλου Πέτρου και Αποστόλου Παύλου, μετά την αποκατάσταση των τέμπλων τους, τα οποία επανατοποθετήθηκαν στην Παναγία η Σκριπού. 

Οι επιγραφές στα  παρεκκλήσια των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου 


Κτητορική επιγραφή του παρεκκλησίου του Αποστόλου Παύλου

Στο βόρειο τοίχο της προθέσεως βρίσκεται η κτητορική επιγραφή για το παρεκκλήσιο του Αποστόλου Παύλου:

«+ ΕΚΑΛΗΕΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΟΝ Ο ΠΑΝΕΥΦΙΜΟΣ ΒΑΣΗΛΗΚΟΣ ΠΡΟΤΟΣΠΑΘΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΕΠΗ ΤΟΝ ΥΚΙΑΚΟΝ ΥΠΕΡ ΛΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΦΕΣΕΩΣ ΤΟΝ ΠΟΛΛΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΜΑΡΤΗΩΝ ΕΤΟΥΣ ΑΠΟ ΚΤΗΣΕΩΣ ΚΟΣΜΟΥ ΕΞΑΚΙΣΧΗΛΙΟΣΤΟ ΤΡΙΑΚΟΣΗΟΣΤΩ ΟΓΔΟΗΚΟΣΤΩ Β.»

Κτητορική επιγραφή του παρεκκλησίου του Αποστόλου Πέτρου
Στο νότιο τοίχο του διακονικού του ναού της Παναγίας Σκριπούς και βρίσκεται η κτητορική επιγραφή του παρεκκλησίου του Αποστόλου Πέτρου που αναφέρει τα εξής ενδιαφέροντα: 

«+ ΕΚΑΛΗΕΡΓΗΣΕΝ ΤΩΝ ΝΑΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΟΡΥΦΕΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΕΟΝ Ω ΠΑΕΥΦΙΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΚΟΣ ΠΡΟΤΟΣΠΑΘΑΡΗΟΣ ΚΑΙ ΕΠΗ ΤΩΝ ΥΚΗΑΚΩΝ ΥΠΕΡ ΛΥΤΡΟΥ ΚΑΙ ΑΦΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΑΥΤΟΥ ΑΜΑΡΤΗΟΝ ΕΠΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ. ΑΜΗΝ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: