Τετάρτη, 29 Ιουλίου 2020

Τα Κέντρα Υγείας Αλιάρτου και Θήβας καθώς και την Τοπική Μονάδα Υγείας (Το.Μ.Υ.) Θήβας επισκέφθηκε η Βουλευτής κα Γιώτα Πούλου

Σήμερα επισκέφθηκα τους Τομείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στον Νομό μας,  τα 
Κέντρα Υγείας Αλιάρτου και Θήβας καθώς και την Τοπική Μονάδα Υγείας (Το.Μ.Υ.) Θήβας.
Με τον κ. Κυριάκο Μαλτέζη, υπεύθυνο συντονιστή του Κέντρου Υγείας Αλιάρτου και Συντονιστή της Πρωτοβάθμιας Υγείας Νομού Βοιωτίας, συζητήσαμε αναλυτικά τις ανάγκες σε υλικοτεχνικές υποδομές και υγειονομικό προσωπικό. Η επισκευή της στέγης του κτιρίου, ο εφοδιασμός με προθάλαμο isobox για τον έλεγχο του κορωνοϊού και η ψηφιακή αναβάθμιση, αποτελούν άμεσες προτεραιότητες. Επιπλέον ο επιτόπιος αιματολογικός έλεγχος είναι αναγκαίος για να ολοκληρώσει τις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας προς τους 35.000 πολίτες. Το αξιέπαινο πρόγραμμα της προληπτικής εξέτασης των μαθητών όλων των σχολείων της Βοιωτίας θα συνεχιστεί μετά την υπέρβαση της υγειονομικής κρίσης.


Με τον κ. Γιάννη Κόρδατζη, υπεύθυνο συντονιστή του Κέντρου Υγείας Θήβας συζητήσαμε την επείγουσα ανάγκη αναβάθμισής του, με την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού και τη λειτουργία εργαστηρίων ακτινονολογικού και μικροβιολογικού ελέγχου. Επισκεφθήκαμε την Το.Μ.Υ., που εποπτεύεται από το κέντρο Υγείας και η οποία επιτελεί επίσης σημαντικό έργο, αφού ανταποκρίνεται σε 600 επισκέψεις πολιτών κάθε μήνα. Η προσθήκη δύο ακόμη ιατρικών ειδικοτήτων, παιδιάτρου και γενικού γιατρού θα  κάλυπτε περισσότερες ανάγκες πρωτοβάθμιας φροντίδας.

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα είναι η βάση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που πρέπει όχι μόνο να διατηρηθεί αλλά να αναπτυχθεί πιο συστηματικά, αφού ανταποκρίνεται στις άμεσες ανάγκες περίθαλψης των πολιτών και επιπλέον, αποφορτίζει το Δευτεροβάθμιο Σύστημα των Νοσοκομείων μας.
Η ενίσχυση των Μονάδων Υγείας, πολύ περισσότερο σήμερα λόγω της υγειονομικής κρίσης, αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα και μεγάλη ευθύνη της Πολιτείας απέναντι  στη κοινωνία.

Γιώτα Πούλου
Βουλευτής Βοιωτίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: