Τρίτη, 28 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση από την ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΟΤΑ πληροφορεί τους υποψήφιους επενδυτές που κατέθεσαν πρόταση στα πλαίσια της από 06/03/2019 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα Ιδιωτικού Χαρακτήρα στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπό – μέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020  – όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.  1410/22-07-2020 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος  εγκρίθηκε η επιπλέον μεταφορά πόρων ποσού 650.000 για την κάλυψη επενδυτών που έχουν μεν εγκριθεί αλλά λόγω έλλειψης πόρων δεν ήταν δυνατή η ένταξη τους.
Στην συνέχεια αναμένεται η έγκριση της μεταφοράς πόρων μεταξύ των υπό δράσεων του Τοπικού Προγράμματος από την ΕΥΕ – ΠΑΑ και η κατανομή νέου ποσού υπερδέσμευσης για την κάλυψη όλων των υποψήφιων εγκεκριμένων επενδυτών.


Για την
ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Α.Α.Ε - ΟΤΑ
 Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ 
    Ιωάννης Δ. Ταγκαλέγκας
    Δήμαρχος Λεβαδέων

Δεν υπάρχουν σχόλια: