Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Η Δραγατσούλα να κηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός – Δείτε τι άλλες … προτεραιότητες έθεσε η επιτροπή διαβούλευσης στη Δημοτική Αρχή !


Παραδοσιακά κάθε χρόνο και πριν από την ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου και κατ` επέκταση του Προϋπολογισμού, συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, η οποία απαρτίζεται από Συλλογικούς φορείς και Δημότες του Δήμου Ορχομενού και στη συνεδρίαση της 20η Δεκεμβρίου 2019, έδωσε στο «πράσινο φως» στη Δημοτική Αρχή σύμφωνα με σχετικό πρακτικό https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%9C%CE%A6%CE%A7%CE%A9%CE%9E6-%CE%A86%CE%92?inline=true

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Γιάννης Τσιάμης, εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης ήτοι « Γνωμοδότηση σχετικά με το προσχέδιο του τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 Δήμου Ορχομενού» έθεσε υπόψη του σώματος την υπ΄ αριθμ. 11706/18-12-2019 εισήγηση της Τεχνικής και Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου σχετικά με το σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ορχομενού έτους 2020. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα έργα
που εκτελούνται τη δεδομένη χρονική στιγμή στο Δήμο Ορχομενού και σε αυτά που πρόκειται να υλοποιηθούν κατά το επόμενο έτος, καθώς επίσης και τη χρηματοδότηση έργων από χρηματοδοτικές πηγές.
Στη σχετικά συνεδρίαση – όπως μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά – ακούστηκαν διάφορες απόψεις ενώ η  Δήμαρχος κα Βούλα Καράλη πρότεινε δράσεις εθελοντισμού για τον πολιτισμό, για την βιβλιοθήκη σε συνεργασία πάντα με του Συλλόγους. Τόνισε τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή της Δραγατσούλας, στον Συνοικισμό και στον Άγιο Σώστη.

Στη συνέχεια συνοψίζοντας τις προτάσεις και τοποθετήσεις όλων προέκυψε ότι πρέπει να γίνουν τα εξής:

- Μελέτες για έργα ώστε να υπάρξει απορρόφηση χρηματοδοτήσεων
- Να αναδιαταχθεί το σχέδιο πόλης
- Έργα που συμβάλλουν στην καλλίτερη καθημερινότητα - Ενεργειακές κοινότητες
- Εργο φωτοβολταϊκό Net Metering για μείωση του κόστους ρεύματος
- Αναβάθμιση του φωτισμού στον αστικό ιστό για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Ενεργειακές αναβαθμίσεις των σχολείων
- Αξιοποίηση των Πηγών Χαρίτων μαζί με το αρχαιολογικό πάρκο
- Ανακύκλωση – πράσινο με δράσεις στα σχολεία ειδικά για την ανταποδοτική ανακύκλωση
- Απαίτηση για live steaming στο Δήμο
- Δράσεις για τα αδέσποτα
- Η Δραγατσούλα να κηρυχθεί παραδοσιακός οικισμός

Δεν υπάρχουν σχόλια: