Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών


                                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  


Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) , που θα πραγματοποιηθεί στις 30/12/2019,  ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα  18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη.

                               ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1) Εγκριση  απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των 24,25,26,27,28 και 29 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

                  
I. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2)        Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης
             (41,00 στρεμμάτων) στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ»  Τοπικής Κοινότητας Προσηλίου , Δήμου
              Λεβαδέων
·        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3)          Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης
             (16.094 τ.μ.) των τεμαχίων 229 & 248 του Κτηματολογικού Πίνακα Αναδασμού
              Μαυρονερίου , Τ.Κ. Μαυρονερίου , Δήμου Λεβαδέων
·        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

II.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4)     Έγκριση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ
           ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ”
·       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)   Έγκριση παράτασης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΖΑΓΑΡΑ”
·       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) Παράταση συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης με τίτλο “Μελέτες ωρίμανσης έργου μονάδας κομποστοποίησης”
·       Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) Εγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων”
·        Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
  

ΙIΙ  ΘΕΜΑΤΑ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

8)    Χορήγηση  άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για συμμετοχή σε Λαϊκές Αγορές,  στον κ. ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗ  ΝΙΚΟΛΑΟ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ
Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
IV.  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 9)  Συνδιοργάνωση του “5ου Αγώνα Ορεινού Δρόμου ΛΕΒΑΔΟΣ Mountain Trail 2020  με τον ΑΚΟΛ στις 19 Ιανουαρίου 2020
·        Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος
  10)    Συνδιοργάνωση του 2ου Διεθνή Αγώνα Ρυθμικής Γυμναστικής  2ο ERKYNA CUP’’ με τον ΓΑΣΛ κατά το χρονικό διάστημα 29-31 Ιανουαρίου 2020.
·        Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Σάκκος Μάριος

 O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

                    
ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ       

Δεν υπάρχουν σχόλια: