11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 30 Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1 ο Έγκριση τoυ Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
Εισηγητής : κ. Σταματάκη Λεμονιά Δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Θέμα 2 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.146/2019απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) Τελών Άρδευσης Δήμου Ορχομενού για το έτος 2020.
Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος Λογιστής του Δήμου.

Θέμα 3 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 147/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) Τελών Ύδρευσης Δήμου Ορχομενού για το έτος 2020.
Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος Λογιστής του Δήμου.

Θέμα 4 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.148/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό (Επικαιροποίηση)ΤελώνΚαθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020. Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος Λογιστής του Δήμου.

Θέμα 5 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.149/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό (Επικαιροποίηση) α) Τιμών οικοπέδων και κτισμάτων ( για τα εντός , εκτός σχεδίου ορίων των οικισμών ακίνητα του Δήμου Ορχομενού) έτους 2020, β). Συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), έτους 2020. 
Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος

Θέμα 6 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.150/2019 απόφασης της ΟικονομικήςΕπιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου για το έτος 2020.
Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος εσόδων του Δήμου.

Θέμα 7 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.151/2019απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) τελών και δικαιωμάτων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.
Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος εσόδων του Δήμου.

Θέμα 8 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.152/2019απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) των τελών διέλευσης , των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας , σύμφωνα με τον ν. 3431/2006 και τον αριθμ. 528/075/2009 Κανονισμό Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος εσόδων του Δήμου.

Θέμα 9 ο Έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού 2020 καθώς και την διενέργεια των προμηθειών και υπηρεσιών για την διοργάνωση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος.

Θέμα 10 ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος

TΣΙΑΜΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: