Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου 2019

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 30 Δεκεμβρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1 ο Έγκριση τoυ Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.
Εισηγητής : κ. Σταματάκη Λεμονιά Δ/ντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Θέμα 2 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.146/2019απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) Τελών Άρδευσης Δήμου Ορχομενού για το έτος 2020.
Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος Λογιστής του Δήμου.

Θέμα 3 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ. 147/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) Τελών Ύδρευσης Δήμου Ορχομενού για το έτος 2020.
Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος Λογιστής του Δήμου.

Θέμα 4 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.148/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό (Επικαιροποίηση)ΤελώνΚαθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020. Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος Λογιστής του Δήμου.

Θέμα 5 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.149/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό (Επικαιροποίηση) α) Τιμών οικοπέδων και κτισμάτων ( για τα εντός , εκτός σχεδίου ορίων των οικισμών ακίνητα του Δήμου Ορχομενού) έτους 2020, β). Συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.), έτους 2020. 
Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος

Θέμα 6 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.150/2019 απόφασης της ΟικονομικήςΕπιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου για το έτος 2020.
Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος εσόδων του Δήμου.

Θέμα 7 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.151/2019απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) τελών και δικαιωμάτων κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.
Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος εσόδων του Δήμου.

Θέμα 8 ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.152/2019απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά Καθορισμό ( Επικαιροποίηση) των τελών διέλευσης , των τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και του ύψους των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης των εργασιών διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικής επικοινωνίας , σύμφωνα με τον ν. 3431/2006 και τον αριθμ. 528/075/2009 Κανονισμό Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Εισηγητής : κ. Ρουσέτης Βασίλειος Προϊστάμενος Τμήματος εσόδων του Δήμου.

Θέμα 9 ο Έγκριση διενέργειας των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού 2020 καθώς και την διενέργεια των προμηθειών και υπηρεσιών για την διοργάνωση των συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος.

Θέμα 10 ο Καθορισμός αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητημάτων ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου.Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος.

Ο Πρόεδρος

TΣΙΑΜΗΣ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: