Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019

Στα 173.363,45 € με το ΦΠΑ το κόστος για την μεταφορά και αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού (2020 -2021)


Στην  THINΚ KERIDIS WORKS  και με το ποσό των 173.363,45 € με το ΦΠΑ ανέθεσε ο Δήμος Ορχομενού για την μεταφορά και αποκομιδή των απορριμμάτων του Δήμου . Διαβάστε αναλυτικά την απόφαση ανάθεσης αποκομιδής απορρημμάτων Δήμου Ορχομενού 2020 -2021… https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%941%CE%95%CE%A9%CE%9E6-1%CE%95%CE%A5?inline=true

Δεν υπάρχουν σχόλια: