Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Κέντρο Κοινότητας και στο Δήμο Λεβαδεών

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με συνολική πίστωση 112.320 ευρώ για τρία χρόνια, στεγάζεται στην οδό Δωδεκανήσου 12 (πρώην ΚΑΠΗ) και λειτουργεί καθημερινά από 07:00 -15:00 (Δευτέρα – Παρασκευή).
Οι υπηρεσίες που παρέχει προς τους πολίτες είναι :
·         Να πληροφορεί και διασυνδέει τους πολίτες με φορείς και προγράμματα κοινωνικής προστασίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
·         Να υποστηρίζει τους πολίτες για την ένταξή τους στα προγράμματα κοινωνικής προστασίας και στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.
·         Να εξυπηρετεί τους ωφελούμενους του προγράμματος “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης”  σχετικά με τη διαδικασία της υποβολής της αίτησης και την ορθή συμπλήρωσή της έως τις απαραίτητες οδηγίες για την προσκόμιση και παραλαβή των απαραίτητων δικαιολογητικών.
·         Να παρέχει συμβουλευτική στήριξη κλπ
ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΟΜΗ
Οι πολίτες που διαμένουν στον Καλλικρατικό Δήμο Λεβαδέων, περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και κατά προτεραιότητα:
·         άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
·         οι ωφελούμενοι του προγράμματος ΚΕΑ
·         μακροχρόνια άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ
·         μακροχρόνια άνεργοι/ες με χαμηλά προσόντα
·         Άτομα με Αναπηρία
·         Μετανάστες
·         Γενικότερα ευπαθείς ομάδες πληθυσμού όπως περιγράφονται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο
Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τις παραπάνω παροχές θα απευθύνονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου, στις Κοινωνικούς Λειτουργούς κ.κ. Μακρή Ελένη, τηλ. 22610 – 20150 και Λάμπρου Χρύσα, τηλ. 22610-20151 και στο φαξ 22610-20451.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr