Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Δίμηνη παράταση για τον Οργανισμό Κωπαΐδας ζητάει ο κ. Γ. Καράμπελας

karamΤην κατάργηση του Οργανισμού Κωπαΐδας δύο μήνες αργότερα, στις 30 Νοεμβρίου ,ζητάει ο βουλευτής Βοιωτίας της Ν.Δ Γιάννης Καράμπελας, με τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή. Επικαλείται τις καθυστερήσεις στην απογραφή των περιουσιακών στοιχείων του Οργανισμού καθώς η αρμόδια επιτροπή συγκροτήθηκε με καθυστέρηση τριών μηνών.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το άρθρο 13 του νόμου 4250/2014, ο «Οργανισμός Κωπαΐδας» καταργείται την 30η Σεπτεμβρίου 2014 ενώ οι σκοποί του μεταφέρονται και ασκούνται εφεξής από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Στα πλαίσια αυτής της μεταφοράς συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή, στην οποία συμμετέχει εκπρόσωπος του Υπουργείο Εσωτερικών, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και εκπρόσωπος του Οργανισμού Κωπαΐδας, για τη διενέργεια καταγραφής: α) των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Οργανισμού Κωπαΐδας, β) της κατάστασης πάσης φύσεως έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και γ) απογραφής των κινητών και ακινήτων τα οποία περιέχονται είτε περιέχονται στην κυριότητα είτε του Ελληνικού Δημοσίου, είτε της Περιφέρειας Στερεας Ελλάδας.
Σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 13, ν. 4250 η επιτροπή απογραφής έπρεπε να συγκροτηθεί μέχρι 26.04.2014. Κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη με αποτέλεσμα η επιτροπή να ξεκινήσει τις εργασίες της με τρεις (3) μήνες καθυστέρηση, αφού η απόφαση συγκρότησής της από το Υπουργείο Εσωτερικών υπογράφηκε στις 23.07.2014.
Παράλληλα θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι οι εργασίες της απογραφής ξεκίνησαν μεσούσης της αρδευτικής περιόδου, όπου υπάρχουν τεράστιες απαιτήσεις για τη συντήρηση και λειτουργία των έργων, με αποτέλεσμα το προσωπικό του Οργανισμού, που είναι ήδη υποστελεχωμένος, να εργάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς προκειμένου να εξασφαλίσει την ομαλή άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου. Για τον λόγο αυτό ήταν αδύνατο να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες της απογραφής.
Επειδή είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί η ορθή καταγραφή της περιουσίας του Οργανισμού Κωπαΐδας και να εξασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση του στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κάτι που με τις υπάρχουσες συνθήκες είναι ανέφικτο να συμβεί μέχρι 30.09.2014, όπου είναι και η καταληκτική ημερομηνία, προτείνεται η παράταση της κατάργησης του Οργανισμού για δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 30.11.2014.  
Προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρο 13, Παράγραφος 1, ν. 4250/2014 
Το εδάφιο 1 διαμορφώνεται ως εξής :
«α. Ο «Οργανισμός Κωπαΐδας», Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αλίαρτο Βοιωτίας, το οποίο συνεστήθη με τις διατάξεις του ν.δ. 2488/1953 (Α” 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και εποπτεύεται από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, καταργείται την 30ή Νοεμβρίου 2014, συνεχίζει δε να διατηρεί τη νομική προσωπικότητά του και να εκπληρώνει τους σκοπούς του μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, από την επομένη της οποίας επέρχονται για τον Οργανισμό αυτό, αυτοδίκαια, τα αποτελέσματα της κατάργησης.»

Γιάννης Καράμπελας
Βουλευτής Βοιωτίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: