Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Ανακοίνωση από το Δήμο Ορχομενού

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Ύστερα από αυτοψία που έκαναν οι αρμόδιοι υπάλληλοι 
του Δήμου μας σε όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα, 
διαπιστώθηκε ότι από τα κλαδιά των δένδρων που υπάρχουν 
εντός ιδιόκτητων οικοπέδων και προεξέχουν προς τις 
Δημοτικές Οδούς, δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην 
ορατότητα και τη διέλευση των οχημάτων, όπως επίσης 
υπάρχει και κίνδυνος τραυματισμού από το σπάσιμό τους σε 
περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών.
Για τον λόγο αυτόν, παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των 
οικοπέδων εντός των οποίων υπάρχουν τέτοια δένδρα, να 
προβούν στο κλάδεμά τους ή ακόμη και στη μείωση του ύψους 
τους, προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν ατυχήματα. 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: