Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2014

Έως τέλος Οκτώβρη οι προτάσεις για την 3η προκήρυξη του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Βοιωτίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Βοιωτίας, με το υπ’ αριθμ. 26/23-9-2014 πρακτικό, αποφασίζει την παράταση χρονοδιαγράμματος της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – που έληγε στις 15-10-2014 - έως τις 31-10-2014.

Για την
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER

Νικόλαος Παπαγγελής 
Πρόεδρος ΕΔΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (ΕΔΠ) του Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER Βοιωτίας, με το υπ’ αριθμ. 26/23-9-2014 πρακτικό, αποφασίζει την παράταση χρονοδιαγράμματος της 3ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – που έληγε στις 15-10-2014 - έως τις 31-10-2014.

Για την
Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος
Άξονα 4 – Προσέγγιση LEADER

Νικόλαος Παπαγγελής 
Πρόεδρος ΕΔΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια: