Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Απαντήσεις για ενδεχόμενες αποζημιώσεις-αποκατάσταση για ζημιές από πυρκαγιά στην Π.Ε. Βοιωτίας δίνει ο Χαρακόπουλος σε Μπασιάκο και Σταθά

Απαντώντας στις παραπάνω Ερωτήσεις που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Γ. Σταθάς και Ε. Μπασιάκος, και κατόπιν ενημέρωσής μας από τον ΕΛΓΑ, σας πληροφορούμε τα εξής:

Όσον αφορά στην πυρκαγιά που σημειώθηκε στις 28 Αυγούστου του 2013 στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λεβαδέων ΠΕ Βοιωτίας, σε  έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων (κυρίως δασική αλλά και καλλιεργήσιμη), ζημιές προξενήθηκαν σε αποθηκευμένα προϊόντα (άχυρο, μηδική, κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι και σιτάρι), ζωικό (αιγοπρόβατα και μελισσοσμήνη), φυτικό (κυρίως ελιές αλλά και αμπέλια, βερίκοκα κ.λπ.) και πάγιο (σταβλοϋπόστεγα, στάβλοι, υπόστεγα και αποθήκες) κεφάλαιο.

Αναλυτικότερα:
Α. Για τις ζημιές του φυτικού και παγίου κεφαλαίου, καθώς και των αποθηκευμένων προϊόντων, οι υπηρεσίες του ΕΛ.Γ.Α. διενήργησαν άμεσα επισημάνσεις, έγιναν αναγγελίες και οι εκτιμήσεις των ζημιών στο πάγιο κεφάλαιο και στα αποθηκευμένα προϊόντα έχουν ξεκινήσει.

Συγκεκριμένα:
- για τα αποθηκευμένα προϊόντα, ολοκληρώθηκαν οι εκτιμήσεις στις Τοπικές Κοινότητες Αγ. Βλάσση και Χαιρώνειας του ανωτέρω Δήμου και έχουν καταγραφεί 2.110 μπάλες άχυρο, 12.730 μπάλες μηδική και 19 τόνοι καρπού σε κριθάρι, βρώμη, καλαμπόκι και σιτάρι.

Οι εκτιμήσεις στη Λιβαδειά θα διενεργηθούν  άμεσα, ενώ, μέχρι στιγμής, έχουν  δηλωθεί 790 μπάλες μηδική, 780 μπάλες άχυρο και 8.500 κιλά καρπού ζωοτροφής.

- για το πάγιο κεφάλαιο, οι ζημιές που αναφέρθηκαν  από τις ανωτέρω Τοπικές Κοινότητες αφορούν, μέχρι στιγμής, 7 σταβλοϋπόστεγα, 12 στάβλους και 17 αποθήκες - υπόστεγα, οι εκτιμήσεις των οποίων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί. 

- για το φυτικό κεφάλαιο έχουν γίνει, έως τώρα, 60 αιτήσεις σε Αγ. Βλάσση και Χαιρώνεια που αφορούν 2.500 ελαιόδενδρα και 100 στρέμματα αμπέλια. Στη Λιβαδειά έγιναν 26 αιτήσεις  που αφορούν 2.200 ελαιόδενδρα, 10 στρέμματα αμπέλια, 50 βερικοκιές και μεμονωμένα άλλα δένδρα, οι καταγραφές των οποίων θα διενεργηθούν μετά τη λήξη της υποβολής αιτήσεων.

Στη συνέχεια, οι ζημιές του φυτικού και παγίου κεφαλαίου, καθώς και των αποθηκευμένων προϊόντων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κοινοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/EΚ), θα ενταχθούν, μετά το τέλος της αντιπυρικής περιόδου (Οκτωβρίου 2013), σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων, το οποίο θα αφορά στις πυρκαγιές που σημειώθηκαν σε όλη τη  χώρα το 2013. Το εν λόγω πρόγραμμα θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε., μετά και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών. Εφόσον το πρόγραμμα εγκριθεί από την Ε.Ε., ο ΕΛΓΑ θα μπορεί να καταβάλει τις ενισχύσεις στους επιλέξιμους παραγωγούς.   

Β. Για τις ζημιές στο ζωικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης του Ζωικού Κεφαλαίου, διενεργήθηκαν εκτιμήσεις σε 357 αιγοπρόβατα και 22 μελισσοσμήνη.

Στη συνέχεια, θα κοινοποιηθούν τα πορίσματα και θα ακολουθήσει η καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους παραγωγούς, με την προϋπόθεση οι τελευταίοι να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι.

Όσον αφορά σε έργα πρόληψης και αποκατάστασης δασών από καταστροφές λόγω πυρκαγιάς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», και, συγκεκριμένα, στο Μέτρο 226 «Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης», περιλαμβάνονται τρεις Δράσεις που στοχεύουν, η πρώτη στη βελτίωση των συνθηκών πρόληψης, η δεύτερη σε αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα και η τρίτη σε έργα αναδασώσεων και  αποκατάστασης του δασοκομικού δυναμικού της χώρας.
Σημειώνεται ότι έχει πραγματοποιηθεί προκήρυξη για όλο το Μέτρο με ημερομηνίες από 10/5/2011 έως 30/9/2011, ενώ, μετά από παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, αυτή έληξε στις 14/10/2011.

Αναλυτικότερα:

- Δράση 1: «Βελτίωση των συνθηκών πρόληψης για την αντιπυρική προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων και αποκατάστασης δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν υποστεί καταστροφές κυρίως από πυρκαγιές».
Κατατέθηκαν 177 αιτήσεις σε όλη τη χώρα. Η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά τον έλεγχο των φακέλων υποψηφιότητας και τη λήψη διευκρινίσεων από τους Δικαιούχους, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, προέβη στην ένταξη 55 πράξεων. Από την Π.Ε. Βοιωτίας έγινε μία αίτηση από το Δασαρχείο Θήβας, σχετικά με Βελτίωση-Διάνοιξη δασικής οδού από δρόμο Μεταξά μέχρι Σταμάτα Τ.Κ. Στεφάνης Δερβενοχωρίων  Δ. Τανάγρας περιοχής Δασαρχείου Θηβών, η οποία, μετά τη θετική αξιολόγηση από τη γνωμοδοτική επιτροπή, εντάχθηκε με προϋπολογισμό 540.516,30 €.
 
- Δράση 2: «Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα για αποφυγή των επιπτώσεων πλημμυρών».
Κατατέθηκαν 35 αιτήσεις σε όλη τη χώρα. Η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά τον έλεγχο των φακέλων υποψηφιότητας και τη λήψη διευκρινίσεων από τους Δικαιούχους, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, προέβη στην ένταξη 28 πράξεων. Από την ΠΕ Βοιωτίας δεν υπήρξε ενδιαφέρον.

- Δράση 3: «Έργα Αναδάσωσης. Ορεινά αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αποκατάστασης καμένων εκτάσεων».
Κατατέθηκαν 32 αιτήσεις σε όλη τη χώρα. Η Επιτροπή αξιολόγησης, μετά τον έλεγχο των φακέλων υποψηφιότητας και τη λήψη διευκρινίσεων από τους Δικαιούχους, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, προέβη στην ένταξη 26 πράξεων. Από την ΠΕ Βοιωτίας έγιναν δύο αιτήσεις. Η μία αίτηση κατατέθηκε από το Δασαρχείο Θήβας σχετικά  με την αποκατάσταση δασικής βλάστησης στην καμένη  περιοχή προστατευτικού δάσους Τρέπια Σχηματαρίου Δ.Τανάγρας, η οποία, μετά τη θετική αξιολόγηση από τη γνωμοδοτική επιτροπή, εντάχθηκε με προϋπολογισμό 2.005.220,00 € και η άλλη αίτηση κατατέθηκε από το Δασαρχείο Λειβαδιάς, σχετικά με αναδασώσεις καμένων εκτάσεων στη Δ.Θ. Αγ. Φανούριος-Τζιμέικα-Πέρα Χωριό Δήμου Λιβαδειάς, περιοχής Δασαρχείου Λιβαδειάς, η οποία, μετά τη θετική αξιολόγηση από τη γνωμοδοτική επιτροπή, εντάχθηκε με προϋπολογισμό 940.000,00 €.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι διανύουμε το τέλος της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, θα εξετασθεί η πιθανότητα για νέα προκήρυξη του Μέτρου 226, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του χρηματοδοτικού σχήματος του Μέτρου.

Κατά τα λοιπά, αρμόδια να απαντήσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία Εσωτερικών, Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, Ενέργειας  & Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  
  ΜΑΞΙΜΟΣ  ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: