Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

Αρμόδια για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας διευκρινίζει η Περιφέρεια!

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  σας γνωρίζει ότι, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το Νόμο 4049/2012 (Άρθρο 22), είναι αρμόδια για την έκδοση αδειών τέλεσης των αθλητικών συναντήσεων που λαμβάνουν χώρα στη χωρική της αρμοδιότητα. Ο ανωτέρω νόμος θέτει τρεις βασικές προϋποθέσεις, προκειμένου να εκδοθούν οι εν λόγω άδειες:
Η αθλητική εγκατάσταση στην οποία πρόκειται να διεξαχθεί η συνάντηση πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας.
Να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη αναγνωρισμένης αθλητικής ομοσπονδίας ή  διοργανώτριας αρχής.
Ο χρήστης διοργανωτής ή γηπεδούχος να έχει εξασφαλίσει τη χρήση της αθλητικής εγκατάστασης κατά την ημέρα και ώρα της διεξαγωγής της  αθλητικής συνάντησης από τη διοίκηση της αθλητικής εγκατάστασης.
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Νόμου και σεβόμενη τη δημόσια ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των πρωταθλημάτων, ενημερώνει  τους διοργανωτές των αθλητικών συναντήσεων ότι πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την διεξαγωγή του αγώνα στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αρμόδια για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, 

Δεν υπάρχουν σχόλια: