Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Ανοίγουν βιβλία οι αγρότες

Βιβλία εσόδων-εξόδων θα υποχρεωθούν να τηρούν πάνω από 1.000.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι, από την 1η Ιανουαρίου του 2014, ενώ θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% επί του καθαρού εισοδήματος που θα προκύπτει από την έκπτωση δαπανών και λειτουργικών εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδα. Με το νέο καθεστώς, οι γεωργοί θεωρείται ότι αποκτούν κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και, συνεπώς, εξομοιώνονται με τους επιτηδευματίες και πλέον το φορολογητέο εισόδημά τους θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο με βάση τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τις κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι, από το 2014, καταργείται ο τεκμαρτός προσδιορισμός του γεωργικού εισοδήματος με βάση τις ελάχιστες αντικειμενικές τιμές ανά είδος προϊόντος και ζώου που προσδιόριζε κάθε χρόνο το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, θα υπάρξουν περιορισμένες εξαιρέσεις από την τήρηση βιβλίων και το νέο σύστημα φορολογίας εισοδήματος των αγροτών, οι οποίες θα αποφασισθούν, μέχρι το τέλος του έτους και θα αφορούν μόνο όσους αποκτούν χαμηλά εισοδήματα της τάξης των 1.500-3.000 ευρώ, το χρόνο. Πηγή www.enikos.gr 

Δεν υπάρχουν σχόλια: