Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

ΝΑΒ: Στόχος μια νέα σχέση ανάμεσα στη Νομαρχία και τον πολίτη


Κλέαρχος Περγαντάς, Νομάρχης Βοιωτίας:
«Νομαρχία ανοιχτή σε όλους για τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Βοιωτίας»


«Άνοιγμα» στην ενημέρωση, στη συμμετοχή των πολιτών, και στη διαφάνεια, επιδιώκει η Νομαρχία Βοιωτίας, μέσα από μια νέα ηλεκτρονική εφαρμογή, που θα δίνει δυνατότητα διαβούλευσης θεμάτων που σχετίζονται με το κοινό. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να υποβληθεί πρόταση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», με τίτλο «Εφαρμογές ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας στη Ν.Α. Βοιωτίας», συνολικού προτεινόμενου προϋπολογισμού 500.000 €.
Πρόκειται για μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία, η οποία δημιουργεί νέα σχέση ανάμεσα στη Νομαρχία και τον πολίτη, αφού ενεργοποιεί τη συμμετοχική δημοκρατία, που είναι θεμέλιο συν-διαμόρφωσης διαδικασιών με κοινωνική συναίνεση. Επιπλέον διευρύνεται η πρόσβαση στην πληροφορία, η δυνατότητα παρεμβάσεων και η δημόσια διαβούλευση, με τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση των δημοκρατικών λειτουργιών και τη βελτίωση της δημόσια ς διοίκησης σε πολίτικό, κοινωνικό και τεχνικό επίπεδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: