Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού είναι εδώ;


Επειδή από τις περιοδείες του Προέδρου του ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ κ. Σταύρου Μπένου αναπτύσσεται μια μεγάλη δυναμική για τη συνεργασία της τοπικής και νομαρχιακής αυτοδιοίκησης με τις τοπικές εφορείες για την ανάδειξη των αρχαίων χώρων θέασης και ακρόασης (θέατρα, ωδεία, εκκλησιαστήρια, στάδια) παρατίθεται το άρθρο...
225 παράγραφος 5 Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).
Στο άρθρο 225 αναπτύσσεται όλο το νομικό πλαίσιο για τη συνεργασία μέσω προγραμματικών συμβάσεων του Υπουργείου Πολιτισμού με τις τοπικές και νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. Ειδικότερα, στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου γίνεται ειδική και λεπτομερής αναφορά στην προώθηση «προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης» με παράλληλη δυνατότητα επιβολής «πολιτιστικούς τέλους».

Δεν υπάρχουν σχόλια: