Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Σε λειτουργία η 2η φιλτρόπρεσσα στο Αλουμίνιον της Ελλάδος


Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη αναμένονται από την έναρξη λειτουργίας της 2ης φιλτρόπρεσας στο εργοστάσιο της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», η οποία θα συμβάλει δραστικά στην εξάλειψη της απόθεσης των καταλοίπων βωξίτη στον Κορινθιακό, σε συμφωνία με τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους της εταιρείας όπως μας ενημερώνει σημερινή σχετική ανακοίνωση του Ομίλου Μυτιληναίος.

Από το 2006 εγκαταστάθηκε και βρίσκεται σε λειτουργία ειδική φιλτρόπρεσα, η πρώτη σε ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής αλουμίνας, ενώ κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία και η δεύτερη φιλτρόπρεσα με σημαντικά άμεσα οφέλη.
Το κόστος της συγκεκριμένης επένδυσης ανήλθε στα €5 εκ., ενώ έχει ήδη δρομολογηθεί και επόμενη φάση επένδυσης για την εγκατάσταση 3ης φιλτρόπρεσας. Ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ έθεσε σε εφαρμογή το επενδυτικό πρόγραμμα για την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των καταλοίπων βωξίτη, αξιοποιώντας πρότερες μελέτες σχετικά με την ξήρανση της ερυθράς ιλύος και σειρά τεχνικών δοκιμών για την εξεύρεση του κατάλληλου βιομηχανικού εξοπλισμού.
Η επεξεργασία της ερυθράς ιλύος με φιλτρόπρεσα αποτελεί την πλέον εξελιγμένη τεχνική και επιτρέπει την αξιοποίηση των Καταλοίπων του Βωξίτη σε άλλες χρήσεις. Παράλληλα:
· Επιτρέπει τη μείωση του όγκου απόθεσης στη ξηρά
· Συντελεί στην εξοικονόμηση υδάτινων πόρων χάρη στην αξιοποίηση του διηθήματος σε διάφορες εφαρμογές,
Ταυτόχρονα, σε εφαρμογή των αποτελεσμάτων ενός μακροχρόνιου και πολυσύνθετου ερευνητικού προγράμματος σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο και συνεχίζεται, ένα μέρος των καταλοίπων βωξίτη έχει ήδη διατεθεί ως πρώτη ύλη στην τσιμεντοβιομηχανία, την κεραμοτουβλοποιία και σε γεωλογικούς φραγμούς σε ΧΥΤΑ, ενώ μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα στην οδοποιία.
Από το 2005 που ανέλαβε ο Όμιλος ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ την «Αλουμίνιον της Ελλάδος» έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες βελτίωσης του περιβάλλοντος με σημαντικές ανάλογες επενδύσεις. Κατά την τελευταία τριετία μόνο, ξεκίνησαν ή ολοκληρώθηκαν έργα που συντελούν ουσιαστικά στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν και πρόκειται να ολοκληρωθούν επενδύσεις με αξιοσημείωτα περιβαλλοντικά οφέλη συνολικού ύψους άνω των 15 εκατομμυρίων ευρώ, 50% εκ των οποίων αφορούν την αλλαγή του τρόπου διαχείρισης των καταλοίπων βωξίτη από την παραγωγή αλουμίνας, το οποίο και αποτελεί από τις μεγαλύτερες προκλήσεις παγκοσμίως του κλάδου παραγωγής αλούμίνας και αλουμινίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: