Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2009

Ξεκίνησε η λειτουργία του www.livadia.gr


Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, και ειδικότερα το Internet, και με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των Δημοτών του, ο Δήμος Λιβαδειάς από τις 10-12-2009 ξεκίνησε τη λειτουργία της ηλεκτρονικής δικτυακής πύλης, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.livadia.gr. Οι Δημότες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος, θα μπορεί πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πύλης, 24 ώρες το 24ωρο, να έχει άμεση πρόσβαση σε πλήθος ιδιαίτερα χρήσιμων πληροφοριών, αλλά και να εκτελεί ηλεκτρονικά ορισμένες συναλλαγές, εξοικονομώντας σημαντικό χρόνο και πόρους. Ενδεικτικά αναφέροντας, ο επισκέπτης της Πύλης θα μπορεί να έχει ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τις παρεχόμενες από το Δήμο υπηρεσίες, καθώς και τα απαιτούμενα για κάθε ενέργεια βήματα και έγγραφα, να εκτελεί ηλεκτρονικά κάποιες συναλλαγές, να αιτείται για παραλαβή κάποιων δικαιολογητικών, να ενημερώνεται γρήγορα και αποτελεσματικά για διάφορες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στην ευρύτερη περιφέρεια του Δήμου, όπως πολιτιστικές ή αθλητικές εκδηλώσεις, δημοτικές εορτές κ.α. και να συμμετέχει μέσω ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στα κοινά, καταθέτοντας ενεργά την άποψή του για διάφορα θέματα. Η ηλεκτρονική πύλη εντάσσεται σε μία συνολική προσπάθεια του Δήμου Λιβαδειάς για την ανάπτυξη ενός σύγχρονου καναλιού επικοινωνίας με τους Δημότες, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά, τη βελτίωση της εξυπηρέτησης ειδικών ομάδων πολιτών – όπως ΑΜΕΑ, μετανάστες κλπ - και την παροχή νέων αποτελεσματικών υπηρεσιών, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής με πρακτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Πηγή: http://www.siriosfm.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια: