Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2014

Ο διάλογος για τους θησαυρούς μας … άνοιξε! Νέα δημοσκόπηση με θέμα: Πρέπει ο Ορχομενός να αποκτήσει ένα Μουσείο;

Είναι διακαής πόθος πολλών γενεών! 
Για άλλους είναι «ιερή υποχρέωση». Για την Δημοτική Αρχή είναι ένας στόχος και για την τοπική κοινωνία ζητούμενο. Με αφορμή ένα νέο διάλογο που άνοιξε το Σάββατο, ύστερα και από την παρουσίαση του βιβλίου «ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ» (http://orchomenos-press.blogspot.gr/2014/11/blog-post_919.html) άραγε, ένα Μουσείο στον Ορχομενό, για εσάς τι σηματοδοτεί;  
Δηλώστε την επιθυμία μας στη νέα ηλεκτρονική μας δημοσκόπηση και απαντήσετε : Πρέπει ο Ορχομενός να αποκτήσει ένα Μουσείο;
  • Αναμφισβήτητα ναι!
  • Όχι απαραίτητα
  • Ας γίνει το Αρχαιολογικό Πάρκο και βλέπουμε…
  • Δεν έχω άποψη
  • Με αφήνει αδιάφορο/η 


Η δημοσκόπησή μας ξεκινά από τώραααααααα και θα διαρκέσει έως το τέλος του 2015! 

Ανοικτή πρόσκληση για να μπούμε στο... πνεύμα των Χριστουγέννων!!!


Συνεδριάζει στις 28 Νοεμβρίου το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 28η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: 

1.Αξιολόγηση Δομών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ά Βαθμού.
2.Παραλαβή Συνόλου Μελετών με τίτλο: «Μελέτη Αποχέτευσης – Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου του υποέργου 1:  «Μελέτη Αποχέτευσης – Προσαγωγής Ακαθάρτων & Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Κοινότητας Κυριακίου» (κωδικός Πράξης ΣΑ: 2011ΣE07580153, ΣΑΕ 0758) 

3.Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή Περίφραξης Αντλιοστασίων του Δήμου Λεβαδέων».

4.Λήψη απόφασης υποβολής Αίτησης χρηματοδότησης πράξης στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) – Μέτρο 321: “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό».

                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                        Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)

Να αποκτήσει αυτοτέλεια το Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς και το Νοσοκομείο Θήβας ζητά ο Βουλευτής κ. Γ. Σταθάς

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Σύσταση Επιστημονικών Ιατρικών Εταιρειών και λοιπές διατάξεις», το οποίο έχει τεθεί σε διαβούλευση, με τα άρθρα 18, 19 και 20 παύεται η ενοποίηση ορισμένων νοσοκομείων. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 18 παύεται η ενοποίηση του ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης και του ΓΝ Διδυμότειχου τα οποία αποκτούν πλέον την αυτοτέλειά τους, ενώ το ίδιο συμβαίνει  με το ΓΝ Έδεσσας και το ΓΝ Γιαννιτσών (άρθρο 19), αλλά και με νοσοκομεία ειδικού καθεστώτος της Αττικής (άρθρο 20).
Το ίδιο πρέπει να γίνει και με το ΓΝ Λιβαδειάς και το Νοσοκομείο Θήβας τα οποία πρέπει να επανέλθουν στην προγενέστερη κατάσταση και να αποκτήσουν την αυτοτέλειά τους, δεδομένου ότι  εξυπηρετούν περιοχές με τα ίδια δημογραφικά χαρακτηριστικά με τα νοσοκομεία των άρθρων 18 και 19.
Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να αποκτήσει το ΓΝ Λιβαδειάς και το Νοσοκομείο Θήβας την αυτοτέλειά τους;

Ο ερωτών βουλευτής

Γιάννης Σταθάς

Συνεδριάζει στις 28 Νοεμβρίου η Τοπική Κοινότητα Ορχομενού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

Ο πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού,  σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 28η  Νοεμβρίου 2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα   18.30 σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Περί χορήγησης  προέγκρισης  άδειας ίδρυσης επιχείρησης λιανικής και χονδρικής  διάθεσης τροφίμων «ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ»  στον Ορχομενό Βοιωτίας το οποίο θα λειτουργήσει  ο  Παππάς Κυριάκος του Δημητρίου.
  2. Ενημέρωση  για θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού .

Ο  Πρόεδρος

                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ

Συνεδριάζει στις 26 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβουλίου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις  26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 1ο.            Λήψη απόφασης περί του δικαιολογημένου ή μη των απουσιών της δημοτικής συμβούλου κ. Αλ.Μακρή κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/9, 29/9, 20/10, 29/10, 3/11 και  14/11/2014.
 2ο.            Παρουσίαση Β1 Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Πλαταιών Δ.Θηβαίων και παραλαβή αυτής.
 3ο.            Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας και συναντίληψης για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο : “Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του  Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013.
 4ο.            Υποβολή 1ου τροποποιημένου – επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο :  «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013».
 5ο.            Λήψη απόφασης για έγκριση αιτήματος Δ.Θηβαίων στη Διεύθυνση Πολιτικής Γής της Π.Ε. Βοιωτίας για τη μεταβίβαση της κυριότητας της Παιδικής Χαράς στην Παραλία Σαράντη Τ.Κ. Χωστίων στο Δ.Θήβας.
 6ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Χωστίων περί βελτίωσης και ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς στην παραλία Σαράντι και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην παραλία Σαράντι της Τ.Κ. Χωστίων  Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
 7ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην παραλία Σαράντι της Τ.Κ. Χωστίων του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
 8ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Λεύκτρων περί Βελτίωσης και ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Λεύκτρων και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και του τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : « Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων»,   στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
 9ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
10ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Δομβραίνας περί βελτίωσης και ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Δομβραίνας και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : “Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
11ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
12ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Πλαταιών περί  βελτίωσης και ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Πλαταιών και  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο :  Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος.
13ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
14ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Καπαρελλίου περί Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
15ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
16ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Λεύκτρων περί Αγροτικής Οδοποιίας στην ΤΚ Λεύκτρων και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : “Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
17ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
18ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Πλαταιών περί  Αγροτικής Οδοποιίας στην ΤΚ Πλαταιών και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : “Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
19ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
20ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Καπαρελλίου περί  Αγροτικής Οδοποιίας στην ΤΚ Καπαρελλίου   και  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
21ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
22ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την Τηλεματική Διαχείριση απορριμματοφόρων του Δήμου Θηβαίων.

23ο.            Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο :  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου των Δημάρχων».

24ο.            Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ. Ξηρονομής ( από οικία Ε. Σκαλή – Πλ. Δέλα έως το νεκροταφείο).

25ο.            Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Τσιμεντόστρωση στο Δ.Δ. Χωστίων του Δήμου Θίσβης».

26ο.            Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποπεράτωση – κατασκευή αγροτικού ιατρείου στο Δ.Δ. Ελλοπίας του Δήμου Θίσβης».

27ο.            Έγκριση του  2ου  ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ».

28ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού 79.453,29€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Λειτουργικές ανάγκες Σχολείων και Δαπάνη για Σχολικούς Τροχονόμους Β’ εξαμήνου 2014» (χρηματ. εντολή 42647/2014) και κατανομή αυτού.

29ο.            Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή σε χρήμα της αξίας της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου.

30ο.            Έκφραση γνώμης προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

31ο.            Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Bόλη Γεώργιο του Θεοδώρου κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Θήβας  του Δήμου Θηβαίων.


32ο.            Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Λάμπρου Σωτήριο του Νικολάου κατοίκου Αλυκής Τοπικής  Κοινότητας Ξηρονομής της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων.


               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δωρεάν σεμινάριο HWAL MOO HAPKIDO στις 29 Νοεμβρίου 2014

Δωρεάν σεμινάριο HWAL MOO HAPKIDO στις 29 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 18:00,απ τον επίσημο εκπαιδευτή της Ελληνικής Ένωσης HAPKIDO κ. Θεόδωρο Πόκα στις αθλητικές εγκαταστάσεις της Ακαδημίας Taekwondo Κεντρικής Στερεάς Ελλάδας στην Λιβαδειά,λεωφόρος Αθηνών 77 (δίπλα απ το ζαχαροπλαστείο "Χάριτες").
Τηλ επικοινωνίας : 6987/577572

Θωρακίζονται με νέες αρμοδιότητες τα Επιμελητήρια!Αδειοδοτήσεις μεταποιητικών επιχειρήσεων και πιστοποιήσεις επαγγελμάτων θα γίνονται και από τα επιμελητήρια σηματοδοτώντας τη μελλοντική αποχώρηση του κράτους από αυτές τις διαδικασίες, με τις αρμοδιότητες αυτές να μεταφέρονται σταδιακά στα επιμελητήρια της χώρας... Συνεντεύξεις-τοποθετήσεις Προέδρων Επιμελητηρίων για τα αναμενόμενα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης της ΚΕΕ που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες στις 21-23 Νοεμβρίου 2014.

Ενημερωτική εκδήλωση για τον καρκίνο του μαστού από τη Χ.Ε.Ν Θήβας

xenΤην Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 11.00 πμ., στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Θηβαίων, αίθουσα »Αλέξανδρος Κοφίνης», η Χ.Ε.Ν. Θήβας, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα:
«Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ / ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΕΓΚΑΙΡΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ»
Η εκδήλωση με το σύνθημα της Χ.Ε.Ν. ,»Οι γυναίκες δημιουργούν έναν ασφαλή κόσμο», εντάσσεται στο πρόγραμμα του τοπικού μας Κέντρου »ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ».
Ο καρκίνος του μαστού, ένα πρόβλημα υγείας αποκλειστικά γυναικείο, μπορεί να αντιμετωπιστεί, μέσα από την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση.
Σκοπός μας είναι, να ενημερωθούν, όχι μόνο οι γυναίκες της πόλης μας, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας του Δήμου Θηβαίων και να δοθεί μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας.
Η ενημέρωση θα γίνει από κλιμάκιο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με καρκίνο μαστού ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ, που θα αποτελείται από ιατρό ειδικό σε θέματα μαστού, κοινωνική λειτουργό και εθελόντρια με εμπειρία στη νόσο.
Να είστε όλες εκεί! Μας αφορά όλες!
Χ.Ε.Ν. ΘΗΒΑΣ

Ο Ηλίας Μαμαλάκης στη Λιβαδειά με συνταγές μαγειρικής από το «ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»

ketΤο ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και ο Ηλίας Μαμαλάκης σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου «Μαγειρικές εντός….» που θα πραγματοποιηθεί τηνΤετάρτη 26  Νοεμβρίου, στις 18:30, στο Συνεδριακό Κέντρο Κρύας Λιβαδειάς. 
Το βιβλίο περιλαμβάνει συνταγές των μελών από όλες τις θεραπευτικές κοινότητες του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ. Κάθε συνταγή συνοδεύεται από μια προσωπική ιστορία του μέλους που την  προτείνει και έχει μαγειρευτεί στην Θεραπευτική Κοινότητα με τη βοήθεια και τις οδηγίες του Ηλία Μαμαλάκη. Μέσα από τις σελίδες αυτού του πρωτότυπου βιβλίου θα γνωρίσετε την άλλη όψη της γαστρονομίας. Την έγκλειστη γαστρονομία που αναζητά μια ευκαιρία ελεύθερης έκφρασης. 
Στον ίδιο χώρο θα παρουσιαστούν:
  • Εικαστική έκθεση «Κοινότητες στη φυλακή: Παράθυρο στην κοινωνία» με έργα των μελών της Θεραπευτικής Κοινότητας του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού την οποία επιμελήθηκε ο εικαστικός Μανώλης Χάρος. Τα μέλη μετά την καταστροφή της κοινότητας μέσα στη φυλακή, αποφασίζουν να ζωγραφίσουν τους καμένους τοίχους.
  • Έκθεση φωτογραφίας από τη Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Γυναικείες Φυλακές Ελεώνα Θηβών.
  • Παρουσίαση όλων των Θεραπευτικών Κοινοτήτων του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ με προβολή video με τη συνεργασία του Ηλία Χατζηχριστοδούλου από το Athens Video Art Festival.
Τα έσοδα από τις πωλήσεις των βιβλίων θα διατεθούν για τις ανάγκες των μελών του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ.

Πληροφορίες: ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ: 210 3847700,
info@kethea-endrasi.gr

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ δημιουργήθηκε το 2000, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός διαρκώς αυξανόμενου αριθμού χρηστών ουσιών που βρίσκονται στις φυλακές. Επιδιώξαμε με αυτόν τον τρόπο να κάνουμε πράξη την πίστη μας πως, με την κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη, οι χρήστες μπορούν να οραματιστούν ένα νέο τρόπο ζωής και να αλλάξουν, ακόμα και μέσα από τη φυλακή.

Η Μονάδα Συμβουλευτικής και Έγκαιρης Παρέμβασης Λιβαδειάς λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2014 και έχει ήδη προωθήσει 6 άτομα από τη Λιβαδειά στη Θεραπευτική Κοινότητα του ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στην Κυψέλη. Όραμά μας να επιστρέψουν οι άνθρωποι στην πόλη τους με αξιοπρέπεια και όνειρα για μια καλύτερη ζωή.

Σας περιμένουμε όλους εκεί να ενώσουμε τις φωνές μας:
Οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη ν’ αλλάζουν
σε όποιο στάδιο κι αν βρίσκονται. Ας τους δώσουμε την ευκαιρία.

Κάλεσμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ στην απεργία της Πέμπτης

otaΟ Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Επαρχίας Λιβαδειάς συμμετέχοντας στην 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ( Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ) ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 , καλεί τα μέλη του να να δώσουν δυναμικό παρόν στην Απεργιακή Συγκέντρωση που θα γίνει στον πεζόδρομο της Μπουφίδου ( κάτω από το ΙΚΑ ) , στη ΛΙΒΑΔΕΙΑ,την Πέμπτη 27-11-2014 και ώρα 11:00 π.μ. , σε μια κινητοποίηση που συνδιοργανώνει με τη συμμετοχή των:
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΕΛΜΕ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΚΑ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ , ΕΝΩΤΙΚΑ , ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ.

Η Τράπεζα Πειραιώς καλωσορίζει και τους πελάτες της πρώην Γενικής Τράπεζας

Το Σαββατοκύριακο 22 και 23 Νοεμβρίου 2014, η Τράπεζα Πειραιώς,  ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία το έργο της ενοποίησης των συστημάτων της ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, στο ενιαίο περιβάλλον των συστημάτων πληροφορικής του Ομίλου.  
Από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014, όλοι οι πελάτες της Γενικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς εξυπηρετούνται, από κοινά συστήματα πληροφορικής και με τις ίδιες διαδικασίες,  μέσα από το ενοποιημένο δίκτυο  των 830 καταστημάτων,  των 1.850 ΑΤΜs και  των 470 μηχανημάτων Easypay.
Από την ίδια ημέρα όλοι οι πελάτες, χρησιμοποιούν για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τους  την ολοκληρωμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής Winbank,  καθώς και τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά κανάλια εξυπηρέτησης  της Τράπεζας Πειραιώς. 
Η ενοποίηση των συστημάτων της Γενικής Τράπεζας, είναι η έκτη στη σειρά των ενοποιήσεων των συστημάτων πληροφορικής της πρώην ΑΤΕbank, της Ελληνικής Τράπεζας, της Τράπεζας Κύπρου, της CPB Bank και της Millenium Bank, οι οποίες ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Η Τράπεζα Πειραιώς καλωσορίζει τους πελάτες της πρώην Γενικής Τράπεζας και είναι στη διάθεση τους για να τους παρέχει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και ταχύτητα εξυπηρέτησης.  

«Όχι στο κομμάτιασμα και το ξεπούλημα της ΛΑΡΚΟ» επανέλαβε το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από τους βουλευτές Δημήτρη Στρατούλη, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Β’ Αθήνας και υπεύθυνου ΕΕΚΕ Εργασίας, Βασίλη Κυριακάκη, βουλευτή Φθιώτιδας, και Γιάννη Σταθά, βουλευτή Βοιωτίας, συνοδευόμενοι από τον Γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Φθιώτιδας Βαγγέλη Σακελλάρη και από τον υπεύθυνο του Τμήματος Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Γεωργακάκη, επισκέφτηκε την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου, το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ.
Το κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ συναντήθηκε με το διοικητικό συμβούλιο του σωματείου των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και με τον Διευθυντή Διοικητικού του εργοστασίου και, αμέσως μετά, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μίλησαν σε μαζική συγκέντρωση των εργαζομένων της επιχείρησης.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασαν τη ριζική αντίθεσή τους στα σχέδια της κυβέρνησης για την τριχοτόμηση και την ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ, τα οποία χαρακτήρισαν εγκληματικά. Σημείωσαν ότι πρόκειται για σχέδιο που οδηγεί σε διαμελισμό την εταιρεία, στο ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου της χώρας και στη ληστρική εκμετάλλευσή του από τους νέους ιδιοκτήτες-ιδιώτες, καθώς επίσης και σε μαζικές απολύσεις, σε σφαγιασμό των μισθών και σε κοινωνική και οικονομική απονέκρωση έξι νομών της χώρας, καθώς εκατοντάδες κάτοικοί τους εργάζονται σήμερα στη ΛΑΡΚΟ. Ταυτόχρονα, υπογράμμισαν ότι πρέπει να διασωθεί η δημόσια ιδιοκτησία και έλεγχος της ΛΑΡΚΟ, όπως επίσης αυτή να σωθεί και να αναπτυχθεί, γιατί αποτελεί στρατηγικής σημασίας και αναγκαίο και βασικό μοχλό για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, αφού έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι μπορεί να είναι βιώσιμη με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.
Επίσης, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνισαν ότι αυτός θα κάνει ότι είναι πολιτικά δυνατόν για να αποτρέψει το κομμάτιασμα και το ξεπούλημα της επιχείρησης και δεσμεύτηκαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ακυρώσει οποιαδήποτε συμφωνία υπονομεύει το μέλλον της επιχείρησης, τον δημόσιο χαρακτήρα της και το κοινωνικό συμφέρον.

Τέλος, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσαν τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ σε μαζική και μαχητική συμμετοχή στην πανελλαδική, πανεργατική απεργία της 27 Νοεμβρίου, ώστε να στείλουν το δικό τους μήνυμα στην κυβέρνηση και την τρόικα ότι θα αγωνιστούν μέχρι τέλους για τη δουλειά τους, το ψωμί των παιδιών τους και για τη σωτηρία και την ανάπτυξη της ΛΑΡΚΟ.

www.endelfoisonline.gr