Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

Ξεκινάει το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων και δημοτικών συμβούλων- Στις 23 Οκτωβρίου στη Στερεα

Από τα Ιωάννινα ξεκινά στις 9 Οκτωβρίου το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων που διοργανώνει η Κ.Ε.Δ.Ε., με την υποστήριξη του Υπ. Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιμόρφωσης Δημάρχων και Δημοτικών Συμβούλων της ΚΕΔΕ, διοργανώνεται φέτος ο δεύτερος κύκλος ημερίδων  με την υποστήριξη του υπουργείου Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ).
Ο φετινός κύκλος, που περιλαμβάνει επτά ημερίδες, ξεκινά την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, από τα Γιάννενα και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο στην Τρίπολη.
Τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν στη νέα στρατηγική αντίληψη της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης για τη μεταρρύθμιση του κράτους,  στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των δήμων στη νέα προγραμματική περίοδο και στην τοπική εταιρικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων.
Το χρονοδιάγραμμα των ημερίδων είναι το εξής:
Στις 9 Οκτωβρίου στα Γιάννενα για τους αιρετούς των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου.
Στις 23 Οκτωβρίου στα Καμένα Βούρλα για τους αιρετούς των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
Στις 3 Νοεμβρίου, στην Αθήνα για τους αιρετούς της Περιφέρειας Αττικής.
Στις 11 Νοεμβρίου στην Αθήνα για τους αιρετούς των Περιφερειών Ιονίων Νήσων, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.
Στις 20 Νοεμβρίου στο Ηράκλειο για τους αιρετούς της Περιφέρειας Κρήτης.
Στις 27 Νοεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη για τους αιρετούς των Περιφερειών Αν. Μακεδονίας – Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας.
Μέσα στο Δεκέμβριο στην Τρίπολη για τους αιρετούς των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου.
                       


Επτά υποτροφίες Σπουδών για φοίτηση στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΞΥΝΗ από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ``ΞΥΝΗ΄΄ προσφέρει τη δυνατότητα 7 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν με κοινωνικά κριτήρια.
            Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια  παρέχεται :
¾    Μία ( 1 ) πλήρης – διετής – υποτροφία στο Ι. ΙΕΚ ΞΥΝΗ, σε όποιον από τους 19 Τομείς Σπουδών επιλέξουν οι δικαιούχοι.
¾    Μία ( 1 ) πλήρης – τριετής – υποτροφία στο MEDITERRANEAN COLLEGE, σε πρόγραμμα επιλογής των δικαιούχων.
¾    Πέντε ( 5 ) πλήρεις – ετήσιες – υποτροφίες στο ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ ( Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 1 ),  επίσης σε πρόγραμμα που θα επιλέξουν οι δικαιούχοι. (απευθύνεται και σε αποφοίτους Γυμνασίου)

Η έντυπη αίτηση και πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων χορηγούνται από τα τμήματα Δια Βίου Μάθησης,  Παιδείας και Απασχόλησης των Δ/σεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα:
1.      Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 32100-Λιβαδειά,  κ. Σοφία Καράλη,   τηλ.:22613-50344 
2.      Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, Χαϊνά 93, 34100-Χαλκίδα, κ. Νικόλαος Πέππας, τηλ: 22213-53413 
3.      Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, 36100-Καρπενήσι, κ. Αγγελική Χαλκιά  τηλ.:22373-50763, 22373-50743  
4.      Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, Αρκαδίου 8,35100- Λαμία, κ. Αθανασία Πετροπούλου, τηλ:22313-53514
5.      Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας, Γιδόγιαννου 31, 33100 –Άμφισσα, κ. Καραγκιτζοπούλου Πηνελόπη, 22653-50615,22653-50602 
    και υπάρχουν επίσης αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  www.pste.gov.gr
Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και τις 13/10/2015 στις ανωτέρω Διευθύνσεις Ανάπτυξης


Οι φάκελοι των υποψηφίων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα αποσταλούν από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Αρκαδίου 8, 34100-Λαμία, τηλ.:22313-53511,22313-53513,22313-53516, προκειμένου να γίνει  μοριοδότηση από επιτροπή που θα συσταθεί.      
Υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα ακόλουθα  δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :
  1. Τίτλος Σπουδών
  2. Aντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
  3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας.
  4. Aντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος              (οικονομικό έτος 2015 ).
  5.  Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και της κοινωνικής του κατάστασης).
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων και θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων.
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Τομείς Σπουδών :
¾    ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Αθήνας: Πατησίων 31, τηλέφωνο 210 5279500.
¾    ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Πειραιά: Φίλωνος 39, τηλέφωνο 210 4120714.
¾    ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, τηλ. 210 9640117.
¾    ΙΕΚ ΞΥΝΗ – ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, τηλ. 2310 552406.
¾    Mediterranean College Αθήνας: Πατησίων 107 & Πελλήνης 8, 210 8899600.
¾    Μediterranean College Θεσσαλονίκης: Εγνατίας 2-4, 2310 287779.

Την Κυριακή η έναρξη του φετινού κύκλου δραστηριοτήτων για το Λύκειο Ελληνίδων Παράρτημα Θηβών


To Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς ζητά να σταματήσει η υπολειτουργία των σχολείων της Βοιωτίας

 
            ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Απαράδεκτη είναι η κατάσταση για τη νέα σχολική χρονιά, ένα μήνα περίπου μετά την έναρξή της,  στα Σχολεία της Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας, θύματα της συνέχισης των μνημονιακών αντιλαϊκών μέτρων, που έχει σαν αποτέλεσματην υπολειτουργία τους.
Τα δύο Ειδικά Σχολεία της Βοιωτίας σε Θήβα και Λιβαδειά παραμένουν ΚΛΕΙΣΤΑ!
62 κενά στα Σχολεία Β΄/θμιαςΕκπ/σης στη Βοιωτία μετά την α΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών :
ΠΕ01  Θεολόγοι 4, ΠΕ02  Φιλόλογοι         16, ΠΕ03 Μαθηματικοί 2,       ΠΕ04 Φυσικοί/Χημικοί/ Γεωλόγοι / Βιολόγοι 7,ΠΕ05 Γαλλικών 2,  ΠΕ06 Αγγλικών 12, ΠΕ07 Γερμανικών 2,      ΠΕ09 Οικονομολόγοι 4,
ΠΕ10 Κοινωνιολόγοι 1,ΠΕ19/20 Πληροφορικής 4,                                             ΠΕ12/ ΠΕ14/ ΠΕ17 / ΠΕ18 / Τεχνικές ειδικότητες   8.
Στα Σχολεία Α΄/βάθμιας τα κενά είναι: 60,Δάσκαλοι Ειδικής αγωγής 34, Νηπιαγωγοί 17, Νηπιαγωγοί ειδικής αγωγής 13, εκπαιδευτικοί  ειδικοτήτων 50 και εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης 41.
Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ συνεχίζει να σώζει της Τράπεζες και όχι τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας.
Το Εργατικό Κέντρο Λιβαδειάς με επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας γνωστοποίησε όλα τα κενά που υπάρχουνστα Σχολεία της Α΄/βάθμιας και Β΄/βάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Βοιωτίας και ζήτησε την άμεση στελέχωσή τους, ώστε να σταματήσει η υπολειτουργία τους.

                                                                                Το       Δ.Σ.Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου 2015

Ο Παναγιώτης Αγνιάδης ανάμεσα στους 50 που συνυπέγραψαν για τον κ. Βαγγέλη Μεϊμαράκη

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κ. Μεϊμαράκη πρόκειται για πρόσωπα που εκπροσωπούν όλες τις  περιοχές της χώρας, τον απόδημο ελληνισμό, τους εργαζόμενους, την Αυτοδιοίκηση, τους Μικρομεσαίους επαγγελματίες, τους αγρότες, τον επιστημονικό τομέα, τους νέους, τις γυναίκες καθώς και τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Δείτε τα ονόματα:
1    ΑΓΓΕΛΙΔΗ    ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ
2    ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ    ΜΙΧΑΗΛ
3    ΑΓΝΙΑΔΗΣ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
4    ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ    ΑΝΤΩΝΙΟΣ
5    ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ    ΠΑΥΛΟΣ
6    ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ    ΠΕΤΡΟΣ
7    ΒΑΛΤΑΣ    ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
8    ΒΟΣΔΟΥ    ΣΩΤΗΡΙΟΣ
9    ΒΡΥΝΑ    ΦΩΤΕΙΝΗ
10    ΓΑΚΗΣ    ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
11    ΓΡΑΒΑΝΗΣ    ΑΝΤΩΝΙΟΣ
12    ΔΑΚΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13    ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ    ΦΩΤΕΙΝΗ
14    ΖΑΧΑΡΕΛΗΣ    ΣΤΑΥΡΟΣ
15    ΖΩΓΡΑΦΟΣ    ΑΣΤΕΡΙΟΣ
16    ΚΑΡΑΚΟΛΗ    ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ
17    ΚΑΤΣΙΚΗΣ    ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
18    ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ    ΜΙΧΑΗΛ
19    ΚΟΛΩΝΙΑΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
20    ΚΟΝΤΕΛΑΣ    ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
21    ΚΟΣΜΙΔΟΥ    ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ
22    ΚΟΥΛΙΖΑΚΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ
23    ΚΟΥΡΑΣΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24    ΚΡΑΣΑΔΑΚΗ    ΠΟΛΥΞΕΝΗ
25    ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
26    ΛΑΜΠΡΟΥ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
27    ΛΕΠΙΔΑΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28    ΛΥΡΩΝΗΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
29    ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
30    ΜΙΧΑΛΟΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31    ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ    ΙΩΑΝΝΗΣ
32    ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
33    ΜΠΑΣΔΡΑ    ΕΥΘΥΜΙΑ
34    ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
35    ΝΙΚΟΛΑΟΥ    ΖΑΦΕΙΡΩ
36    ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΟΣ    ΚΥΡΙΑΚΟΣ
37    ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
38    ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ    ΕΥΔΟΞΙΑ
39    ΠΕΠΠΑΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
40    ΠΕΤΡΑΙΝΑΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41    ΣΑΡΟΥΚΟΥ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
42    ΣΕΡΕΛΕΑ    ΜΑΡΙΑ
43    ΣΟΙΛΕΜΕΤΖΙΔΟΥ    ΚΥΡΙΑΚΗ
44    ΤΑΓΓΙΡΗΣ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
45    ΤΑΠΑΖΙΔΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
46    ΤΖΟΤΖΟΛΑ    ΒΑΣΙΛΙΚΗ
47    ΤΣΕΚΟΥΡΑ    ΕΛΠΙΔΑ
48    ΦΑΝΤΗ    ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
49    ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ    ΠΑΝΤΕΛΗΣ
50    ΦΟΤΟΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πηγή http://fonaklas.blogspot.gr

Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου τα αποκαλυπτήρια του Φρίξου και της Έλλης στην Πλατεία Ηρώων - Ανοικτή πρόσκληση από το Σύλλογο Ορχομενίων της Αθήνας

Το πρώτο σύμπλεγμα- χάλκινο άγαλμα που αποτυπώνει τον μύθο του Φρίξου και της Έλλης πάνω στο χρυσόμαλλο κριάρι - όπως και το σύμβολο του Δήμου μας - περιμένει την αποκάλυψή του, σε μια σεμνή τελετή, που οργανώνει το ερχόμενο Σάββατο, 10 Οκτωβρίου στην Πλατεία Ηρώων στις 12 το μεσημέρι, ο Σύλλογος Ορχομενίων της Αθήνας "Ο Μινύας". 
Πρόκειται για την υλοποίηση της πρώτης δωρεάς της οικογένειας του κυρίου Παναγιώτη Κουβάρα στην γενέτειρά του. 
Η πρόσκληση είναι ανοικτή για την τοπική μας κοινωνία.

Ακούστηκε και πάλι το ζωηρό χειροκρότημα του κοινού στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού !!! 

Για όσους δεν κατάφεραν να βρεθούν στην έναρξη της  Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου "ΔΙΑΖΩΜΑ" το βράδυ του Σαββάτου 26 Σεπτεμβρίου 2015 στο Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού, παρακολουθείστε τα στιγμιότυπα και το μουσικό δρώμενο από την Εύα Φάμπα.
Πηγή www.orchomenos.gr - Φωτογραφίες ORCHOMENOS PRESS 


Εσπερινή προσκυνηματική εκδρομή στη Χαλκίδα από τον Ι.Ν. Αγίου Ρηγίνου Λιβαδειάς


Ο Μυτιληναίος προειδοποιεί: Υπαρκτός ο κίνδυνος του Grexit

Το ενδεχόμενο εξόδου της Ελλάδας από την Ευρωζώνη αποτελεί ακόμη πραγματικό κίνδυνο για τη χώρα, δήλωσε ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, πρόεδρος του ομώνυμου ομίλου επιχειρήσεων.

«Η άποψή μου και η άποψη άλλων (επιχειρηματιών) είναι ότι η χώρα διατρέχει (ακόμη) πραγματικό κίνδυνο ενός Grexit», υποστηρίζει ο επιχειρηματίας σε συνέντευξη που παραχώρησε στους Financial Times, προσθέτοντας: «Δεν έχουμε την αίσθηση της εθνικά επείγουσας ανάγκης, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την παραμονή μας στην Ευρωζώνη».

Ο κ. Μυτιληναίος, σύμφωνα με τους FT, επέστησε την προσοχή στην επικείμενη αναδιάταξη του ελληνικού ιδιωτικού τομέα, που έχει πληγεί από την ύφεση, με χιλιάδες χρεωμένες επιχειρήσεις να αντιμετωπίζουν εκκαθάριση, όταν οι εγχώριες τράπεζες ξεκαθαρίσουν τελικά τα χαρτοφυλάκια δανείων τους, κάτι που αποτελεί όρο για την ανακεφαλαιοποίησή τους με τη βοήθεια της ΕΕ. «Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πιθανόν το μεγαλύτερο θέμα της οικονομίας αυτή την ώρα. Πολλές επιχειρήσεις θα πρέπει να κλείσουν ή να ανακεφαλαιοποιηθούν», υποστήριξε ο επιχειρηματίας.

Ο κ. Μυτιληναίος, αναφέρουν οι Financial Times, επικαλείται τη θετική άποψη που κυκλοφορεί στην Αθήνα για τη νέα ελληνική κυβέρνηση, η οποία βασίζεται στην υπόθεση ότι ο κ. Τσίπρας θα κινηθεί γρήγορα για να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τους πιστωτές, οι οποίοι έχουν ζητήσει απ’ αυτόν μεταρρυθμίσεις έναντι χρηματοδότησης. «Θα υπάρξει μία καλή αξιολόγηση (της προόδου αναφορικά με τα μέτρα του προγράμματος) από τους πιστωτές, και η κυβέρνηση θέλει τόσο πολύ την εξουσία, ώστε θα κάνει όποιες μεταρρυθμίσεις χρειαστεί για να καταλήξει σε μία επιτυχή αξιολόγηση», δήλωσε ο επιχειρηματίας, προσθέτοντας: «Και αν η αξιολόγηση είναι εντάξει, οι Ευρωπαίοι και το ΔΝΤ θα γίνουν πιο χαλαροί, η κατανόηση μεταξύ των νέων πιστωτών και της κυβέρνησης θα βελτιωθεί, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα προχωρήσει και αυτό θα φέρει πίσω τις τραπεζικές καταθέσεις και νέο χρήμα και θα γίνει επανεκκίνηση της οικονομίας».

Αναφορικά με το ζήτημα των τραπεζών σημειώνει: «Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ σε μία οικονομία που ήδη αποδιαρθρώνεται. Τι θα γίνει με τις εταιρείες που θα αποτύχουν; Πού θα βρουν εργασία όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα χάσουν τις δουλειές τους; Κάποιες εταιρείες δεν είναι εντελώς νεκρές, αλλά άλλες θα πεθάνουν», προειδοποιεί.

Ο επιχειρηματίας σημειώνει ότι ένα βαθύ ξεκαθάρισμα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων δανείων θα δημιουργήσει και επενδυτικές ευκαιρίες για τον ίδιο και άλλους πλούσιους Έλληνες – εφόσον αισθανθούν βέβαιοι ότι η χώρα εισέρχεται σε μία περίοδο πολιτικής σταθερότητας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι οι Έλληνες πρέπει να επενδύσουν πρώτα, πριν οι ξένοι αποκτήσουν την εμπιστοσύνη για να ακολουθήσουν. Παρά την πρόσφατη ταλαιπωρία της χώρας, εκτιμά ότι οι Έλληνες έχουν ακόμη 120 δισ. ευρώ σε τραπεζικές καταθέσεις, άλλα 50 δισ ευρώ κάτω από τα στρώματα και επιπλέον 100 δισ. ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό. «Εάν οι Έλληνες είναι έτοιμοι και θέλουν να επενδύσουν κάποια από αυτά», λέει, «έχετε καμία αμφιβολία ότι οι ξένοι θα ακολουθήσουν»;

Πηγή: Ο Μυτιληναίος προειδοποιεί: Υπαρκτός ο κίνδυνος του Grexit | iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/news/228817/o-mytilinaios-proeidopoiei-yparktos-o-kindynos-toy-grexit#ixzz3nLrL7ZLF

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

Με 33 θέματα στην ημερήσια διάταξη και ότι άλλο προκύψει, όπως συμβαίνει συνήθως με τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης,  συνεδριάζει τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα το Δ.Σ Λεβαδέων.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι :
1.Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη απόφασης περί επικαιροποίησης της υπ΄αριθμ. 8/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την πρόταση της Ν.Ε. Βοιωτίας για το σχεδιασμό της Παράκαμψης Αγίας Παρασκευής.
2.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Τρέχουσας Χρήσης (Απ. Οικ. Επιτροπής)
3.Προσδιορισμός του ποσοστού του ύψους των τροφείων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δή μου Λεβαδέων για το μήνα Σεπτέμβριο (2015), λόγω καθυστέρησης της έναρξης λειτουργίας τους.  (Απ. Οικ. Επιτροπής).
4.Κανονισμός Χρήσης και Λειτουργίας της Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Έτους 2015. (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
5.Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2015.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
6.Όροι και προϋποθέσεις για την παραχώρηση εκμετάλλευσης δημοσίων υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων ηλεκτροφωτισμού σε ιδιώτες κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης.
7.Καθορισμός διδάκτρων στη Φιλαρμονική του Δήμου Λεβαδέων.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
8.Καθορισμός διδάκτρων στο Δημοτικό Ωδείο.(Απ. Οικ. Επιτροπής)
9.Έγκριση του Β1 Σταδίου της Μελέτης Σχεδίου Χωροταξικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης Δήμου Χαιρώνειας (Χωροταξική Πολεοδομική Μελέτη).(Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
10.Τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της  Εμποροπανήγυρη, έτους 2015. (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
11.Έγκριση Σχεδίου για τη Χωροθέτηση Περιπτέρων (καθορισμός θέσεων περιπτέρων υπρχόντων, κενωθέντων και νέων) (Απ. Επ. Ποιότητας Ζωής)
12.Τροποποίηση της Συστατικής Πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπή των Σχολικών Μονάδων της Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Λεβαδέων.
13.Αποδοχή ποσού 69.000,00€ από Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις ΣΑΤΑ – Σχολείων 2015) που αφορά την Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων.
14.Αποδοχή της από 08/09/2015 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, περί ένταξης στο ΠΔΕ 2015 του έργου: “Αναβάθμιση Ενεργητικής Πυροπροστασίας Κλειστού Γυμναστηρίου Λιβαδειάς” Δ. Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας.
15.Αποδοχή της υπ΄αριθμ. 3661/17-09-2015 απόφασης του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας -Πράσινο Ταμείο του έργου: Αγορά ακινήτου μνημείου ¨Τζαμί Γαζή Ομέρ”.
16.Παραλαβή της μελέτης με τίτλο “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων”.
17.Λήψη απόφασης περί του τρόπου Δημοπράτησης του έργου “Βελτίωση Σχολικών Συγκροτημάτων”.
18.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή  Περίφραξης Νέου Νεκροταφείου.
19.Άρση διακοπής εργασιών και έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: Βελτίωση και  Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Τ.Κ. Κορώνειας.
20.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στις θέσεις Τουρμπάκι Κοινότητας Κυριακίου και Δ.Δ. Παρορίου με κωδ. ΜIS 365236.
21.Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στη Δαύλεια.
22.Έγκριση 2ου Τελικού και Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών για την εκτέλεση του έργου: Επισκευή Αντλιοστασίων στη Δ.Ε. Χαιρώνειας.
23.Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση 12ου Νηπιαγωγείου Δήμου Λεβαδέων.
24.Απ΄ευθείας ανάθεση για εργασίες αποκατάστασης χωματερής εντος του Σπηλαιοβάραθρου Τ.Κ. Αγίας Άννας   διότι ο διαγωνισμός απέβη ατελέσφορος.
25.Έγκριση διενέργειας προμήθειας επίπλων (γραφείου και τροχήλατων περιστρεφόμενων καθισμάτων εργασίας), για τις ανάγκες των Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου.
26.Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2016.
27.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ελαστικών.
28.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Ηλεκτρικής Κουζίνας.
29.Υποβολή αιτήματος για την έγκριση διενέργειας Προμήθειας Πληροφοριακών Πινακίδων & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων και Ιστών.
30.Πραγματοποίηση εκδήλωσης εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου στην Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου και διάθεση πίστωσης.
31.Κατάρτιση και ψήφιση Κανονισμού αναθέσεων έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών  Κοινωφελούς  Επιχείρησης του Δήμου Λεβαδέων (Απ. 8/2015 Κ.Ε.ΔΗ.Λ.)
32.Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων (1 περίπτωση)
33.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών (42 περιπτώσεις)

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Ελίζα Γεωργαντά

Αγιασμός σήμερα για την Αθλητική Ένωση Ορχομενού για το καλωσόρισμα της νέας σεζόν

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ 5μμ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ ΘΑ ΤΕΛΕΣΤΕΙ ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ. ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ.

TO ΔΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

Σύλλογος Εκπ/κών Π.Ε. Λιβαδειάς : Ανακοίνωση για τα κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη Βοιωτία

Λιβαδειά,  2-10-2015
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Βρισκόμαστε ήδη είκοσι μέρες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και στα σχολεία τα κενά παραμένουν σημαντικά, δημιουργώντας προβλήματα στη λειτουργία τους. 
Συγκεκριμένα, σε επίπεδο νομού Βοιωτίας τα κενά σε δασκάλους είναι 60, σε δασκάλους ειδικής αγωγής 34, σε νηπιαγωγούς 17, σε νηπιαγωγούς ειδικής αγωγής 13, σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων 50 και σε εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης φτάνουν τα 41.  
Οι προσλήψεις αναπληρωτών γίνονται με το σταγονόμετρο και εξαιρετικά καθυστερημένα, μετά και από  την απαράδεκτη τακτική της  κυβέρνησης φέτος, να καλέσει τους εν λόγω συναδέλφους να ‘ξανακάνουν’ τις αιτήσεις τους μέσα στον Σεπτέμβρη (!!), μήνα που θα έπρεπε ήδη να βρίσκονται στα σχολεία.
Η κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει ότι η νέα συγκυβέρνηση αποτελεί  συνέχεια των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων, ακολουθώντας τον ίδιο δρόμο της υποβάθμισης της Δημόσιας Παιδείας, σε βάρος των λαϊκών οικογενειών.
Συνεχίζονται οι πολιτικές που ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο της Παιδείας, με σχολεία - πάρκινγκ παιδιών, με εκπαιδευτικούς – λάστιχο και μόρφωση ταξικών διακρίσεων. Εξάλλου, στο 3ο Μνημόνιο που αποτελεί και το βασικό πρόγραμμα της συγκυβέρνησης προβλέπεται «Εξορθολογισμός του κόστους της εκπαίδευσης», δηλαδή περισσεύουν χρήματα από τη Δημόσια Εκπαίδευση και πρέπει να περικοπούν!! 
Καλούμε όλους τους συναδέλφους που προβληματίζονται με την κατάσταση αυτή που βιώνουμε καθημερινά, να μην αποδεχτούν τη λογική του «τίποτα δεν γίνεται». Χρειάζεται συσπείρωση στο Σύλλογο και να συνειδητοποιήσουμε ότι η δύναμη μας βρίσκεται στην οργάνωση και στην ενότητά μας. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΡΑΒΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ανακοίνωση από το Δημοτικό Ωδείο Θήβας

Το Δημοτίκο Ωδείο Θήβας αυτή τη σχολική χρονιά προκειμένου να διευρύνει τους ορίζοντες του, ανοίγει τις πόρτες του σε 2 καινούργιους τομείς.

1. ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ

α) Παροδοσιακά Κρουστά (Τουμπελέκι - Νταούλι - Ηπειρώτικο Ντέφι)
β) Λαούτο
γ) Βιολί
δ) Δημοτίκο Τραγούδι

2. ΤΟΜΕΑΣ ΠΝΕΥΣΤΩΝ

α) Κλαρίνο

β) Φλογέρα

Προκειμένου να στηρίξει τους τομείς αυτούς κατά τη γέννηση τους, σε όλους όσους επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με αυτά τα είδη της μουσικής παράλληλα με τη βασική σπουδή τους σε άλλα όργανα στο Ωδείο, σας τους προσφέρει σε πολύ προνομιακές τιμές.

Λαϊου 1 (Παλαία Δεή) τηλ 22620 29984-29729

Τίποτα δεν θα γίνονταν χωρίς τους χορηγούς του κουμπαρά μας...


Πηγή 


Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Αξονικό τομογράφο αποκτά το Γ. Ν. Θηβών - Από τις 7 Οκτωβρίου τίθεται σε λειτουργία

                                      ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην τελετή των εγκαινίων του αξονικού τομογράφου
στο Γ. Ν.  Θηβών την ερχόμενη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12 μ. μ.

  
                                                                                                         Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                                   

                                                                       ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ανακοινώσεις από το ΣΥΛΛΟΓΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ «Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ
«Ο ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΤΣΩΝΗΣ»

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Αγαπητοί φίλοι και μέλη του Συλλόγου,
 ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους σας, καλό χειμώνα, με υγεία και χαρά.
Επικοινωνούμε μαζί σας για πρώτη φορά μετά τις θερινές διακοπές και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι’ αυτό, καθώς είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε και να σας προκαλέσουμε στην πρώτη εκδήλωση του Συλλόγου μας.
Ο Σύλλογός μας, από κοινού με το Σύνδεσμο Αποστράτων Αξιωματικών Μηχανικού (ΣΑΑΜ), θα τελέσει στον Ιερό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου στη Γλυφάδα (εντός των αθλητικών εγκαταστάσεων του Αγ. Κοσμά) Θεία λειτουργία μετ’ αρτοκλασίας και δέησης, την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015, στις 09:30 π.μ. Μετά το πέρας της τελετής (περίπου 11:00 π.μ.) θα προσφερθούν καφές-αναψυκτικά στο ωραίο ζαχαροπλαστείο «Δελφίνια» της παραλίας Γλυφάδας. Δηλώσεις συμμετοχής στην κ. Αργυρώ Φιλίππου (210 2029973), μόνο στην περίπτωση που χρησιμοποιήσετε το τουριστικό λεωφορείο.
Παρακαλούμε όπως τιμήσετε με την παρουσία σας τη σεπτή αυτή εκδήλωση, που μας φέρνει πιο κοντά όλους μας.
Για τη διευκόλυνση των μελών μας, ο ΣΑΑΜ θα διαθέσει τουριστικό λεωφορείο με δική του δαπάνη, το οποίο ακολουθεί το παρακάτω δρομολόγιο:
1. Αφετηρία: Λέσχη Παπάγου (πλατεία Αγ. Γεωργίου)
2. Αναχώρηση: 09:00 το πρωί.
3. Δρομολόγια: Το δρομολόγιο του αστικού λεωφορείου με αριθμό «408» μέχρι το Χίλτον. Ακολούθως Λεωφ. Βασιλ. Κων/νου – Συγγρού – Ποσειδώνος.
4. Στάσεις: (στις υπάρχουσες στάσεις των αστικών λεωφορείων και τρόλλεϋ) Αλεξάνδρας – Πλατεία Ελευθερίας – Δημαρχείο – Τίμιος Σταυρός – ΥΕΘΑ – Κατεχάκη – Βασ. Σοφίας (έναντι Πύργου Αθηνών) – ΝΙΜΙΤΣ – Βασ. Κων/νου.
Εναλλακτικά, η πρόσβαση του ιερού ναού είναι δυνατή και με τα ακόλουθα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:
• ΤΡΑΜ: Σύνταγμα – Γλυφάδα (Στάση Αγ. Αλέξανδρος, μετά την 2η Αγ. Κοσμά).
• ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: Α1: ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΒΟΥΛΑ (στάση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
Α2: ΑΚΑΔΗΜΙΑ – ΒΟΥΛΑ (στάση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
Α3: ΠΟΛΥΓΩΝΟ – ΓΛΥΦΑΔΑ (στάση 2η ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ)
Αγαπητοί φίλοι,
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες του περασμένου Μαρτίου, έχει τη βούληση και τη θέληση να διευρύνει και να επεκτείνει τις δραστηριότητες του Συλλόγου προς όφελος των μελών του, ιδιαίτερα σήμερα που είναι περισσότερο προφανές από ποτέ το πόσο πραγματικά αξίζει να βρισκόμαστε όλοι εμείς που έχουμε αναπτύξει γερούς δεσμούς μεταξύ μας και οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα αντέξει στο χρόνο.
Σας καλούμε, λοιπόν, ως αρωγούς στην προσπάθεια αυτή και σας προσκαλούμε να πυκνώσετε τις τάξεις του Συλλόγου μας:
Συμμετέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερο στις εκδηλώσεις του,
Συνεισφέροντας οικονομικά τόσο με την ετήσια συνδρομή σας όσο και με κάθε άλλη δωρεά που ανακύπτει στο πλαίσιο των κοινωνικών σχέσεών σας, καταθέτοντας τα σχετικά ποσά στο λογαριασμό της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ με αριθμό IBAN GR 84 0172 1260 0051 2606 7915 561, (με συνεχείς και άοκνες προσπάθειες των μελών του Δ.Σ., τα πάγια και ανελαστικά έξοδα του Συλλόγου έχουν συρρικνωθεί, αλλά δυστυχώς δεν καλύπτονται μόνο από τις ετήσιες συνδρομές, οι οποίες τα τελευταία χρόνια κυμαίνονται σταθερά από 20-25 κάθε έτος),
Υποβάλλοντας στο Διοικητικό Συμβούλιο διάφορες σκέψεις / προτάσεις / ιδέες / απόψεις / παρατηρήσεις σας για τις δραστηριότητες του Συλλόγου,
Επιδιώκοντας την εγγραφή νεότερων φίλων μας, οι οποίοι αφενός θα συνεισφέρουν στην αύξηση των εσόδων, αφετέρου θα διασφαλίσουν τη συνέχεια της ύπαρξης του Συλλόγου μας, ο οποίος το ερχόμενο έτος συμπληρώνει 55 έτη ζωής.
Σας ευχαριστούμε θερμά για την προσοχή σας και ευελπιστούμε στην ανταπόκρισή σας.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                      Η Γεν. Γραμματέας


Δημ. Μπάκας                   Αικ. Καραμάνη

62 κενά στα σχολεία Β΄/θμιας Εκπ/σης στη Βοιωτία μετά την α΄ φάση πρόσληψης αναπληρωτών - Κλειστά τα Ειδικά Σχολεία Θήβας και ΛιβαδειάςENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ Δ.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ
enotikiviotias.blogspot.gr
Θειακούλης Παγαγιώτης & Σίντος Γιώργος 
Μέλη Δ.Σ. ΕΛΜΕ Βοιωτίας

Διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης οργανώνει η «Σγήγγα» στη Θήβα

ΣΥΝΕΔΡIΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΗΒΑΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Εγκαίνια στις 4-10-2015, στις 7.00 μ.μ. στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας. 

Διεθνής έκθεση σύγχρονης τέχνης με την συμμετοχή δεκάδων φημισμένων εικαστικών καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο πραγματοποιείται στην  Θήβα από τις 4 Οκτώβρη μέχρι της 4 Νοέμβρη. Η έκθεση περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, κατασκευές,  video τέχνη, video ντοκουμέντα land art με τίτλο LANDGRAPHIE.
Η έκθεση αφορά την αναζήτηση της οντολογικής ταυτότητας του ανθρώπου μέσα από την διερεύνηση του πολιτισμικού και ιστορικού αποθέματος της πιο αρχαίας πόλης της Ευρώπης, της Θήβας. Η συνομιλία του παρόντος με το παρελθόν δίνει τις απαντήσεις για το νόημα του ανθρώπου του μέλλοντος, απαντήσεις που δίνονται στο μυθικό υβρίδιο της ξαναζωντανεμένης Σφίγγας, που θέτει ξανά και πάλι σήμερα στον παγκόσμιο πολιτισμό,  το αίνιγμα της. Οι απαντήσεις μέσα από την πνευματική αναζήτηση των εικαστικών, προσπαθούν να καθορίσουν την μοίρα της ίδιας της πόλης και παράλληλα να προσδιορίσουν τους κινδύνους που άπτονται στην διττή φύση του ανθρώπου και του πολιτισμού.
Παράλληλα με την έκθεση θα  προβάλλονται κινηματογραφικές ταινίες και ντοκουμέντα με τον τίτλο "GREEK WAVES", που αφορούν μια κριτική σύνοψη ταινιών Ελλήνων Σκηνοθετών, που επιμελείται η Ιταλίδα επιμελήτρια Dores Sequenia. Το νήμα που ενώνει αυτές τις παρουσίες στην οθόνη είναι ο μύθος, που η κοινωνιολογική και πολιτιστική του δύναμη εκδηλώθηκε με πρωτοφανή τρόπο στην Ελλάδα, το λίκνο του κόσμου. Μέσω του σύγχρονου μύθου η κινηματογραφική εικόνα δρα σε ένα βαθύτερο επίπεδο της γλώσσας και βρίσκει γόνιμο έδαφος σε ένα κινηματογράφο φορτωμένο με ερεθίσματα που εισβάλλουν στη συλλογική φαντασία της κοινωνίας. Η εκδήλωση ανοίγει με ένα αφιέρωμα στον πρόσφατα θανών Θόδωρο Αγγελόπουλο την Τρίτη 6-10 και συνεχίζεται με συνεχείς προβολές και την Τετάρτη 6-10, από τις 6.00 το απόγευμα.


Συμμετοχές:

ΔΑΜΩΝ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ
FRANCESCA SIGILLI
HAKAN AKçURA
Massimiliano Boschini
Παπανικολάου Ελένη
Συρακης Γιωργος
Τσάγκας Χρήστος
Δημοπούλου Μαριάννα
Baxx Vlada Pantelic
Λουδοβίκος Κώστας
Ueda Takayoshi
Οικονόμου Μαρία
Βασιλάκου Γερακάκου Αργύρη
Marea Atkinson
Lola Fischer
Μαρία Μαρίνου
Κουκουλάκη Στέλλα
Le Guennec Murriele
Βασιλική Σπύρου
Benna G.M
Colak Banu
Denez Rusha
Karin Felbermayr
Lunardi Marcantonio
Μυρτώ Αποστόλου
Marianna Madeira
Phyla Eleni
Stephan Groß
Dimitar Dimov
Mary RouncefieldCRYPTOGRAPHIE

PINA DELLA ROSSA
XAVI DE JUAN-CREIX
COR FAFIANI
GINO FOSSALI
MARIA LUISA IMPERIALI
MARTHE KELLER
GIOVANNI LAMORGESE
MARTA MANCINI
DORES SACQUEGNA
VITO SARDANO
ANTONELLA ZITO

LANDGRAPHIE

CHRISTO AND JEANNE-CLAUDE
ULRIKE ARNOLD
RICHARD ASHROWAN
PAM LONGOBARDI
GRIMANESA AMOROS
ANDREA JUAN
GILLES BRUNI

GREEK WAVES – λίστα σκηνοθετών

THEO ANGELOUPOLOS
STATHIS ATHANASIOU
ANASTASIA CHRISTOFORIDOU
IFIGENIA DIMITRIOU
DIMITRIS KOLLATOS
NIKOS KORNILIOS
PANAYOTIS KRAVVARIS
MARIA LAFI
THANASIS NEOFOTISTOS
EIRINI STEIROU & ELIZA ALEXANDROPOULOU 
THANASIS TSIMPINIS
GEORGE TSIROGIANNIS


Γενική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Αγγέλου, Πολυξένη Κασδά
Ειδική επιμέλεια: Dores Sacquegna

Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την συνεργασία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ


ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ της ΔΗΚΕΘ
Η έκθεση θα είναι ανοιχτά κάθε Τρίτη και την Τετάρτη από τις 18.00 - 21.00, και το Σάββατο από τις 10.00 έως τις 14.00 και από τις 18.00 - 21.00.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Η έκθεση θα είναι ανοιχτά Δευτέρα, Πέμπτη, Παρασκευή από τις 18.00 – 21.00, και το Σάββατο από τις 10.00 – 14.00.

Για επισκέψεις σχολείων σε άλλες ώρες, κατόπιν ειδικής συνεννόησης, στα τηλέφωνα 697-6427129 και 693 6579312
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Στη μέση μιας επίμονης κρίσης
η Κρυμμένη Θήβα ξεσπά μέσα από τον εαυτό της
ανοίγοντας ξανά το θρυλικό ερωτηματικό
που κρατάει το λόγο της ουσίας μας.

Καλλιτέχνες από όλα τα πεδία, από όλον τον κόσμο
επιχειρούν να αποκαλύψουν αυτόν τον πρωταρχικό σπόρο
που κρύβεται μέσα στον ίδιο τους τον εαυτό,
Αυτό που μας κάνει Ανθρώπους.

Το πρώτο Φεστιβάλ των Κρυμμένων Θηβών σας καλωσορίζει
σε αυτήν την διεθνή εκδήλωση που,
επικεντρωμένη στο Αίνιγμα της Σφίγγας,
επαναφέρει την οντολογική αξία της μυθικής μας πόλης:

«Τί ἐστιν ὅ μίαν ἔχον φωνὴν, τετράπουν καὶ δίπουν καὶ τρίπουν γίνεται;»

Γενική επιμέλεια: Κωνσταντίνος Αγγέλου, Πολυξένη Κασδά
Ειδική επιμέλεια: Dores Sacquegna


Υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και την συνεργασία της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας.

Καλώς ήλθατε στη γη των Μινυών

www.endelfoisonline.gr