Παρασκευή, 19 Ιανουαρίου 2018

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου η θεατρική ομάδα του Λαογραφικού Ομίλου Ορχομενού μας καλεί σ` ..."Ένα ηλιόλουστο πρωϊνό"


Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού, πάμε Παρνασσό!

Το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Χειμερινών Αθλημάτων και την Διεθνή Ομοσπονδία Σκί, διοργανώνει την «Παγκόσμια Ημέρα Σκι», 19 με 21 Ιανουαρίου.


Η Παγκόσμια Ημέρα Χιονιού (World Snow Day) καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Σκι (FIS) και διεξάγεται μία Κυριακή του Ιανουαρίου (21 Ιανουαρίου το 2018), για την προώθηση των σπορ του χιονιού στα κράτη – μέλη της, με σειρά εκδηλώσεων.

Σαρώνει στο Youtube το νέο τραγούδι της Ορχομένιας Δήμητρας Μεταλλινού

Μάθε για το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών»

Το Επιμελητήριο Βοιωτίας ενημερώνει τα μέλη του, ότι ξεκίνησε  η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή εργοδοτών στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ «Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμενους νέους  και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών» που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων ηλικίας έως 35 ετών, που δεν απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσωπικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι: 
 • Άνεργοι ηλικίας 18 ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων   του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. 
Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται:
 • στους δεκαοκτώ (18) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας έως 29 ετών.
 • στους δώδεκα  (12) μήνες για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω.
Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως. 
            Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
      1. Ατομικοί επιχειρηματίες ηλικίας έως 35 ετών που  δεν απασχολούν  και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό.
      2. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής που δεν  απασχολούν  και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά).
     3. Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο), που  δεν απασχολούν  και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν προσωπικό και στις οποίες  την πλειοψηφία των μεριδίων άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά), κατέχουν νέοι ηλικίας έως 35 ετών.
Σε περίπτωση κατά την οποία ο δικαιούχος επιθυμεί να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις απασχόλησης, μπορεί να ενταχθεί για το σύνολο των θέσεων στο πρόγραμμα, εφόσον προβεί σε  πρόσληψη του προσωπικού ταυτόχρονα. 

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής – εντολή κενής θέσης – υπεύθυνη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης είναι οι ενδιαφερόμενοι να είναι Πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (εφόσον έχουν παραλάβει κλειδάριθμο από το ΚΠΑ2 της περιοχής τους) και να διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Οι δυνητικά δικαιούχοι που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν επιδοτούμενο προσωπικό σε υποκατάστημα τους, θα υποβάλλουν την ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο ΚΠΑ αρμοδιότητας του υποκαταστήματος.
Υπενθυμίζεται ότι πέραν της πάγιας διαδικασίας υπόδειξης υποψηφίων μέσω των εργασιακών συμβούλων του ΟΑΕΔ, ο Οργανισμός δίνει την δυνατότητα στους εργοδότες –επιχειρήσεις να αναζητούν οι ίδιοι τους υποψηφίους για πρόσληψη ανέργους απευθείας μέσα από τις ηλεκτρονικές του υπηρεσίες, οι οποίες  δίνουν πρόσβαση στα στοιχεία βιογραφικού σημειώματος των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ανέργων, µε βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαμένουν, αλλά και σε πληροφορίες για την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου.
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης του ΟΑΕ∆, να διαθέτουν συμπληρωμένο Ατομικό Σχέδιο Δράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα. Καλούνται να συμπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το Βιογραφικό τους Σημείωμα, είτε ως πιστοποιημένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθμου µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε µε τη συνεργασία Εργασιακού Συμβούλου στα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.
Η δαπάνη για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται να καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ. 
Οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στο ανωτέρω πρόγραμμα περιγράφονται αναλυτικότερα στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση που είναι αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Παναγιώτης Αγνιάδης

Έτοιμοι για κινητοποιήσεις στη Θήβα - Δεν δέχονται υποβάθμιση του κέντρου νεοσυλλέκτων

Έτοιμοι για δυναμική αντίδραση δηλώνουν οι επαγγελαμτοβιοτέχνες και οι οδηγοί ταξί στη Θήβα μετά τα νεότερα δημοσεύματα που μιλούν για οριστικό λουκέτο στο κέντρο εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων. Καλούν όλους τους φορείς σε εγρήγορση και απαιτούν άμεση ενημέρωση από την κυβέρνηση και το υπουργείο Άμυνας, για την επόμενη ημέρα του στρατοπέδου στη Θήβα. Οι επαγγελματίες της Θήβας δεν δέχονται καμία υποβάθμιση του κέντρου νεοσυλλέκτων που σηματοδοτεί την οικονομική καταστροφή τους.

Μια ακόμη επιτυχία του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς

45χρονο απατεώνα, μέλος σπείρας που εξαπάτησε ιδιοκτήτη οχήματος και προσπάθησε να κάνει το ίδιο 4 ακόμη φορές, εντόπισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Λιβαδειάς.
 Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του tvstar.gr, oι δράστες έβρισκαν μέσω διαδικτύου αγγελίες πώλησης οχημάτων, επικοινωνούσαν με τους ιδιοκτήτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν πως με e-bankingείχαν μεταφέρει στον λογαριασμό τους τα χρήματα που ζητούσαν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Κάτι τέτοιο βέβαια δεν είχε γίνει.
Οι απατεώνες κατάφεραν να εξαπατήσουν έναν κάτοικο Βοιωτίας, ο οποίος, στις 17 Μαρτίου του 2017, τους έδωσε το φορτηγό του, χωρίς ωστόσο να πάρει ποτέ τα χρήματα.
Οι δράστες πάντως δεν στάθηκαν τυχεροί σε 4 ακόμη περιπτώσεις, αφού δεν κατάφεραν να εξαπατήσουν κατοίκους Αθηνών, αποσκοπώντας να τους πάρουν δύο Ι.Χ. επιβατηγά αυτοκίνητα, μία μοτοσυκλέτα και ένα κινητό τηλέφωνο.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς.

Σοκ στη Βοιωτία - Λουκέτο σε Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς – Ποια κλείνουν οριστικά

Μόνο δύο Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων θα μείνουν ανοιχτά στον Στρατό Ξηράς και στα υπόλοιπα θα μπει λουκέτο.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Δημοκρατία» η κατάταξη των νεοσυλλέκτων θα γίνεται από τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών τα οποία επί της ουσίας θα είναι κάποιες κεντρικές μονάδες οι οποίες απλά θα υποδέχονται τους νεοσύλλεκτους και μέσα σε δύο ημέρες θα τους προωθούν στις μονάδες όπου θα υπηρετήσουν.
Μάλιστα με αυτή την εξέλιξη αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερα Σημεία Υποδοχής σε νησιά και Εβρο. 
Τα νέα σημεία υποδοχής 
Ενα Σημείο Υποδοχής Οπλιτών θα δημιουργηθεί στη Ρόδο, στο οποίο θα καταταγούν όλοι οι στρατιώτες που προορίζονται για τις μονάδες του νησιού, αλλά και για τις μονάδες κοντινών νησιών όπως το Καστελόριζο, ενώ κάτι ανάλογο θα συμβεί και με άλλα ακριτικά νησιά, όπως η Κως , η Χίος, η Λέσβος, η Σάμος, η Λήμνος, αλλά και η Κρήτη.
Οι πρώτες ημέρες των φαντάρων
Στα σημεία υποδοχής οι στρατιώτες επί της ουσίας θα περνούν τις ιατρικές εξετάσεις, θα παίρνουν ιματισμό και στη συνέχεια θα λαμβάνουν το φύλλο πορείας για τις μονάδες όπου θα περνούν τη βασική εκπαίδευση στα όπλα λαμβάνοντας παράλληλα και εκπαίδευση σε ειδικότητα.
Ποια Κέντρα εκπαίδευσης κλείνουν
Τα μόνο Κέντρα Εκπαίδευσης που θα συνεχίσουν να λειτουργούν είναι το Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή σε Πολεμική Αεροπορία και Πολεμικό Ναυτικό.
Από τη Β ΕΣΣΟ του 2018 καταργούνται τα Κέντρα Εκπαίδευσης:
 • Πυροβολικού – Θήβα
 • Μηχανικού – Ναύπλιο
 • 9ο Σύνταγμα Πεζικού – Καλαμάτα
 • 547/ΑΜ Τάγμα Πεζικού – Ρέθυμνο
 • 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων – Μεσολόγγι
 • 1ο Σύνταγμα Πεζικού. ΔΙΚΕ – Τρίπολη
 • Υγειονομικού – Άρτα
 • Εφοδιασμού- Μεταφορών – Σπάρτη
 • 586 Μηχανοποιημένο Τάγμα Πεζικού – Γρεβενά
 • Υλικού Πολέμου – Λαμία
 • Διακλαδικό Κέντρο – Τρίπολη


Πηγή: Λουκέτο σε Κέντρα Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς – Ποια κλείνουν οριστικά [λίστα] | iefimerida.gr 

Το Σαββατόβραδο ο ετήσιος χορός - κοπή πίτας του Χορευτικού Λαογραφικού Ομίλου Λιβαδειάς


Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 Σας προσκαλώ σε  ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού στις  24 Ιανουαρίου   2018  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  6.30 μ.μ. σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) για  συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:


 Θέμα  :
Ψήφιση του προϋπολογισμού  και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δήμου Ορχομενού , έτους 2018.
( Εισηγητής : κ.  Λουκάς Υπερήφανος, Δήμαρχος Ορχομενού )

Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων στο περίπτερο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στην έκθεση «DETROP BOUTIQUE»

24 - 26 Φεβρουαρίου 2018 ,  Εκθεσιακό κέντρο ΔΕΘ-ΗELEXPO, Θεσσαλονίκη

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην έκθεση για τα delicatessen τρόφιμα  και ποτά «Detrop Boutique 2018»,  που θα πραγματοποιηθεί από 24 έως 26 Φεβρουαρίου στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της  ΔΕΘ ΗΕLEXPO στη Θεσσαλονίκη.

Η DETROP BOUTIQUE αποτελεί μια «deli» έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται ανώτερης και διακεκριμένης ποιότητας προϊόντα μικροπαραγωγών. Διοργανώνεται παράλληλα με την έκθεση Αρτοποιίας –Ζαχαροπλαστικής «ARTOZYMA» και απευθύνεται σε καταστήματα ντελικατέσεν, οργανικών προϊόντων, εμπόρους λιανικής και χονδρικής, αντιπροσώπους σουπερμάρκετ, ξενοδοχείων, εστιατορίων, brokers, φούρνους κλπ., τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, με τους οποίους κλείνονται προκαθορισμένα ραντεβού.

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα καλύψει εξολοκλήρου το κόστος μίσθωσης και κατασκευής ενιαίου περίπτερου, για μικρούς παραγωγούς του κλάδου των παραδοσιακών, βιολογικών και φυσικών προϊόντων  που δραστηριοποιούνται εντός της χωρικής της αρμοδιότητας, με στόχο να συμβάλει στην ενίσχυση της ανάδειξης των Στερεοελλαδίτικων προϊόντων στην περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Η Περιφέρεια έχει μεριμνήσει για την προβολή των παραγωγών της τόσο στο  pavilion 10 για τον κλάδο γενικό τρόφιμο’, όσο και στο pavilion 8 για τον κλάδο του κρασιού και των τυροκομικών προϊόντων.  

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγωγών και επιχειρήσεων στο περίπτερο της Περιφέρειας προϋποθέτει την παρουσία εκπροσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής των εκπροσώπων, καθώς και η αποστολή των εκθεμάτων βαρύνουν την ίδια την επιχείρηση.

Όλοι οι εκθέτες που θα συμμετέχουν στο περίπτερο της Στερεάς Ελλάδας θα έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στο Hosted Buyers Program, στις εκδηλώσεις γευσιγνωσίας (Food Bars & Cheese & Wine Bar), στη Γωνιά Εκθετών.

Παρακαλούμε όσους επιθυμούν να τιμήσουν με την συμμετοχή τους το περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον το συντομότερο, και όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: siozou.e@evia.pste.gov.gr ή στο fax: 2221036055). Επισημαίνεται ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε επιχειρηματικές δραστηριότητες συνεταιρισμών και ομάδων μικρών παραγωγών.

Περισσότερα στοιχεία για την έκθεση μπορείτε να αναζητήσετε στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση http://detropboutique.helexpo.gr/el.Τα βραβεία του Ιδρύματος Μπότση για δύο συντάκτες της «Ναυτεμπορικής»

Tους Γιώργο Κούρο και Λάμπρο Ρόδη


Eurokinissi/ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γιώργος Κούρος της «Ν» βραβεύτηκε για την αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα του οικονομικού ρεπορτάζ. 

Από την έντυπη έκδοση 

Η 34η απονομή των δημοσιογραφικών βραβείων του Ιδρύματος Προαγωγής Δημοσιογραφίας «Αθανασίου Βασ. Μπότση» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιανουαρίου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου στο Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής.
 Ο δικός μας Γιώργος Κούρος βραβεύτηκε για την αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα του οικονομικού ρεπορτάζ, ενώ ο Λάμπρος Ρόδης, υπεύθυνος ειδικών εκδόσεων στην «Ν», για την εβδομαδιαία εφημερίδα της Στερεάς Ελλάδας "ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ" . Αναλυτικά τα βραβεία: - Ευγένιος Δαδαλιάρας (NOVA) για την ανάδειξη της αξίας και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για τη δωρεά οργάνων μέσα από μια σειρά ρεπορτάζ στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο. - Ανδριάνα Παρασκευόπουλου (ΕΡΤ), για το ντοκιμαντέρ «CERN, τα μυστικά του Σύμπαντος». - Λένα Παρασκευά για την αντικειμενική κάλυψη της ειδησεογραφία και την ανάδειξη θεμάτων από την Περιφέρεια (STAR Κεντρικής Ελλάδος). - Κωνσταντίνος Φαφούτης για την επιτυχημένη δημοσιογραφική του καριέρα ως διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας «Η Καθημερινή». 
Βραβεία κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ: Σε όλο το δημοσιογραφικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του τηλεοπτικού σταθμού της Βουλής. - Στον Χρήστο Μπόκα (Πρώτο Θέμα).
Βραβεία οικονομικού ρεπορτάζ: - Γιώργος Κούρος για την αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης σε θέματα του οικονομικού ρεπορτάζ μέσα από τον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και την εφημερίδα «Ναυτεμπορική».- Χρήστος Κολωνας για την κάλυψη του οικονομικού ρεπορτάζ.
Βραβεία τοπικής αυτοδιοίκησης: Νίκος Μάνεσης (Alpha), Μαρία Νικολάου (ΕΡΑ).
Βραβείο ξένου Τύπου και ανταποκριτών «Κώστας Τσατσαρώνης»: Μαρία Δεναξά. 
Βραβείο «Βλάσσης Σωκρατιδης»: Ευάγγελος Παπαλιού.
Βραβείο δημοσιογραφίας και τεχνολογίας «Γιώργος Καραγιάννης». Ζωή Κατσιγιάννη - Πάνος Κωνσταντόπουλος.

INTIME NEWS/ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Ο Λάμπρος Ρόδης, υπεύθυνος ειδικών εκδόσεων στην «Ν», βραβεύτηκε για την εβδομαδιαία εφημερίδα της Στερεάς Ελλάδας "ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ" . 
Τιμητικές διακρίσεις έλαβαν οι: Θωμάς Σιδέρης, Φαίη Χρυσόχου, Γιώργος Ευθυμίου, Χρήστος Μαζανίτης, Σταμάτης Μαλέλης, οι Δημοτικοί Ραδιοφωνικοί και Τηλεοπτικοί Σταθμοί της χώρας, η εβδομαδιαία εφημερίδα «Εν Δελφοίς» της Στερεάς Ελλάδας και η εβδομαδιαία εφημερίδα της Αττικής «Έβδομη».  
Απονεμήθηκε ειδική τιμητική διάκριση στον Μίκη Θεοδωράκη για το παγκόσμιο αναγνωρισμένο μουσικό και πολιτιστικό του έργο και την πολύπλευρη εθνική του συμβολή στη χώρα και τη δημοκρατία. 
Πηγή www.naftemporiki.gr 

Μεγάλες υλικές ζημιές άφησαν πίσω τους οι ισχυροί άνεμοι στον Ορχομενό

Από θαύμα, τελικά, δεν θρηνήσαμε θύματα στον Ορχομενό αφού οι προχθεσινοί άνεμοι κατάφεραν να προκαλέσουν ουκ ολίγες υλικές ζημιές! Φωτογραφίες που έκαναν το γύρω του διαδικτύου φανερώνουν το μέγεθος των καταστροφών κυρίως στο δημόσιο χώρο και σε δημόσια κτήρια.


Από την πτώση των μεγάλων δέντρων που ξεριζώθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους παρ` ολίγο να είχαμε και καταστροφές στο συγκρότημα της Παναγίας η Σκριπού και όχι μόνο.
Μεγάλες ζημιές έγιναν στις περιφράξεις στο σχολικό συγκρότημα των Γυμνασίων του Ορχομενού και στο Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Ορχομενού, ενώ η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ορχομενού δέχθηκε δεκάδες αιτήματα για παρέμβαση, όπως και η Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιβαδειάς, στα οποία ανταποκρίνονται ακόμη και σήμερα.
Ευτυχώς, δεν είχαμε ούτε μια περίπτωση κινδύνου κάποιας ανθρώπινης ζωής.  
«Δυστυχώς οι ζημιές είναι μεγάλες και σε δημόσιους χώρους και κτήρια του Δήμου μας. Τα μεγάλα δέντρα που έπεσαν στα Γυμνάσια κατέστρεψαν μέρος της περίφραξης, όπως και τη σκεπή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού» σχολίασε στο ORCHOMENOS PRESS  ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος. «Ευτυχώς που όλοι οι συμπολίτες μας ήταν ασφαλείς» συμπλήρωσε. 

Έκκληση για βοήθεια από 43 χρονο που πρέπει να χειρουργηθεί άμεσα στη Γερμανία

Μάχη για τη ζωή του δίνει  43χρονος , πατέρας δύο παιδιών από τη Λιβαδειά, ο οποίος  διαγνώστηκε με όγκο στο εγκέφαλο  και πρέπει να υποβληθεί άμεσα σε λεπτή χειρουργική επέμβαση, στη Γερμανία. Ο ίδιος δημοσιοποίησε το πρόβλημα του μέσω φέισμπουκ κάνοντας έκκληση για οικονομική βοήθεια καθώς απαιτείται ένα σημαντικό ποσό για να γίνει η επέμβαση.

Το ποσό πρέπει να συγκεντρωθεί έως τα τέλη Ιανουαρίου. Όποιος θέλει να βοηθήσει ο λογαριασμός που έχει ανοιχθεί είναι: EUROBANK 0026.0293.33.0101024461. 
TO IBAN EINAI: GR9502602930000330101024461.
Δικαιουχος :
ΦΡΥΓΑΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Του Γεωργιου.
Έκκληση για βοήθεια απευθύνει και το Δ.Σ  του ΑΚΟΛ  όλα τα μέλη του, αλλά και στους συμμετέχοντες του αγώνα «ΛΕΒΑΔΟΣ» να βοηθήσουν οικονομικά το συμπολίτη μας.

Με τις ευλογίες του κκ. Γεωργίου η κοπή της βασιλόπιτας στο το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ "Ειδική Παιδεία" της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας


Την Τρίτη, στις 16 Ιανουαρίου το Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ΑΜΕΑ "Ειδική Παιδεία" της Ιεράς Μητροπόλεως Θηβών και Λεβαδείας, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Την πίτα ευλόγησε ο Πρόεδρος του Κέντρου, ο Μητροπολίτης Θηβών και Λεβαδείας κκ Γεώργιος.


Στην εκδήλωση παρέστησαν ιερείς, σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του κέντρου, γονείς και κηδεμόνες των παιδιών, εκπρόσωποι φορέων και δομών και πάρα πολλοί φίλοι και συνεργάτες. Ο Σεβασμιότατος ευχήθηκε σε όλους Καλή Χρονιά, ενημέρωσε τους παριστάμενους  για την πορεία του κέντρου και μοίρασε δώρα στα παιδιά.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Καμπανάκι για το δημογραφικό:Ένα ολόκληρο χωριό χάνεται κάθε χρόνο στη Στερεά!

Στη συνεδρίαση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, Θέμης Χειμάρας. Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκπροσώπησε ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Θέμης Χειμάρας, στη συνεδρίαση της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για το Δημογραφικό, που πραγματοποιήθηκε εχθές Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Στη συνεδρίαση υπό την προεδρία της κας Αθανασίας Αναγνωστοπούλου συμμετείχαν εκπρόσωποι των δεκατριών (13) Περιφερειών της χώρας. Ο κ. Χειμάρας παρουσίασε τα πραγματικά στοιχεία και την υφιστάμενη κατάσταση που παρουσιάζει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
Κατά την εισήγηση του ανέφερε τα εξής:
“Η πραγματικότητα είναι ότι το 2016 σε σχέση με το 2015 ο πληθυσμός της Στερεάς μειώθηκε κατά 2.000 περίπου άτομα. Χάσαμε, με άλλα λόγια ένα χωριό 2.000 περίπου κατοίκων.
Το 2015 η Ευρυτανία και η Φωκίδα ήταν μέσα στους 10 Νομούς της χώρας, όπου οι θάνατοι ήταν διπλάσιοι από τις γεννήσεις.
Είναι βέβαιο ότι με αυτούς τους ρυθμούς συρρίκνωσης του Ελληνικού πληθυσμού, στο κοντινό μέλλον θα διαταραχθεί η γεωπολιτική ισορροπία.
Οι Έλληνες έχουν δείκτη γονιμότητας 1 με 2 παιδιά ανά ζευγάρι ενώ οι γείτονές μας γεννούν κατά μέσο όρο 3 παιδιά.
Ο θεσμός της οικογένειας αποδομείται ολοένα και περισσότερο.
Οι Ελληνικές Περιφέρειες οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια σε δημογραφική κατάρρευση, η ύπαιθρος ερημώνεται.
Η απουσία του κοινωνικού κράτους, που δεν ενισχύει τους νέους γονείς, που δεν δίνει κίνητρα για την απόκτηση περισσότερων του ενός παιδιών, η κατάργηση της ειδικής στήριξης των τριτέκνων και των πολυτέκνων, επιβαρύνουν σημαντικά την κατάσταση.
Το δημογραφικό της Χώρας είναι ευθύνη όλων μας και για να το λύσουμε θα πρέπει να δράσουμε συλλογικά, από όποια θέση κι αν βρίσκεται ο καθένας μας, με ένα κοινό εθνικό σχέδιο δράσης, εκτιμώντας με ρεαλισμό το δημοσιονομικό κόστος και υλοποιώντας άμεσα μέτρα με δραστικές λύσεις για την αύξηση των γεννήσεων, για τη διάσωση του Ελληνικού έθνους”.

Πανελλήνια απήχηση λαμβάνει ο 3ος Αγώνας Ορεινού Δρόμου «ΛΕΒΑΔΟΣ»

Στην τελική ευθεία για τον 3ο Αγώνα Ορεινού Δρόμου «ΛΕΒΑΔΟΣ» την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, την πλήρη ικανοποίηση τους για την ανταπόκριση των δρομέων εξέφρασαν τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής σε κοινή συνέντευξη τύπου. Μέχρι και την Τρίτη οι συμμετοχές έφθαναν στις 630, με δρομείς από όλες τις περιοχές της χώρας. 
Δήμος Λεβαδέων, Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας,  ΕΑΣ Ανατολικής Στερεάς και Ευβοίας και ΑΚΟΛ ενώνουν τις δυνάμεις, για τρίτη χρονιά, για το μεγάλο αυτό αθλητικό γεγονός που βρίσκει πανελλαδική απήχηση και συμβάλλει στην ανάδειξη της περιοχής. Στη συνέντευξη, ο Αντιδήμαρχος Λεβαδέων Στέλιος Θεοδωρόπουλος μετέφερε χαιρετισμό της Δημάρχου Λεβαδέων Γιώτας Πούλου, υπογράμμισε ότι ο Δήμος στηρίζει όλους τους αθλητικούς συλλόγους και τις εκδηλώσεις τους και κάλεσε τους δημότες να συμμετέχουν στον αγώνα είτε ως αγωνιζόμενοι είτε ως θεατές. Ευχαρίστησε τους διοργανωτές, τους χορηγούς και κυρίως τους εθελοντές που στηρίζουν τον αγώνα και ευχήθηκε καλή επιτυχία στη διεξαγωγή του. Τη στήριξή του προς τον ΑΚΟΛ εξέφρασε ο νέος αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Γιάννης Περγαντάς  και ευχαρίστησε όλους όσοι εργάζονται για την επιτυχή διοργάνωση του αγώνα. Τόνισε τη σημασία του αγώνα για την πόλη της Λιβαδειάς, καθώς προσελκύει κάθε χρόνο όλο και περισσότερους συμμετέχοντες και θεατές. Συνεχάρη το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Λιβαδειάς για την πρωτοβουλία του να πραγματοποιήσει την ημέρα των αγώνων αιμοληψία και να προωθήσει την ιδέα του εθελοντισμού δοτών του μυελού των οστών.  Επίσης, συνεχάρη τον Πρόεδρο της Αθλητικής Επιτροπής του Δήμου Λεβαδέων για την πρωτοβουλία του να διοργανώσει την ίδια ημέρα των αγώνων περιπατητική διαδρομή, έτσι ώστε και αυτοί που δεν μπορούν να λάβουν μέρος στο διαγωνιστικό μέρος των αγώνων να έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις ομορφιές της πόλης.  Ο Πρόεδρος της ΕΑΣ Θανάσης Βλάχος,  συνεχάρη το Δήμο Λεβαδέων και ειδικά  τη Δήμαρχο για το ενδιαφέρον που επιδεικνύει για την διοργάνωση του αγώνα, την Περιφέρεια, τον ΑΚΟΛ, την Ομάδα Διάσωσης Λιβαδειάς και τους εθελοντές για τη διοργάνωση και τη διεξαγωγή του Αγώνα  που προσελκύει αθλητές και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδική μνεία έκανε στον ΑΚΟΛ λέγοντας ότι αποτελεί καμάρι και πρωτοπόρο σύλλογο στην ΕΑΣ Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας.
Ο κ. Βλάχος αναφέρθηκε στην τιμητική βράβευση των Πανελληνιονικών αθλητών και αθλητριών που θα πραγματοποιηθεί στο Σάββατο 27 Ιανουαρίου 2018 στην Λιβαδειά και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στον αγώνα.
Ο πρόεδρος της Αθλητικής Επιτροπής του Δήμου Σωτήρης Καρβούνης αναφέρθηκε στη συνεχή αύξηση του αριθμού των συμμετεχόντων στον αγώνα   που όπως είπε είναι αποτέλεσμα της σημαντικής εργασίας που καταβάλλουν οι άνθρωποι του ΑΚΟΛ. Υπογράμμισε ότι ο αθλητισμός αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου Λεβαδέων, ο οποίος λαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του αθλητισμού και του αθλητικού τουρισμού.
Από το τμήμα αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Λιβαδειάς, η Χρυσοδήμητρα Γαλάτου , αναφέρθηκε στην πρωτοβουλία του Νοσοκομείου να προωθήσει μέσω, του αγώνα την ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να αυξηθούν οι εθελοντές δότες μυελού των οστών και να ενημερωθούν ότι  πρόκειται για μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία.
Στη συνέχεια  ο πρόεδρος του ΑΚΟΛ, Τάσος Ακριδόπουλος,  σημείωσε ότι η διοργάνωση του αγώνα ορεινού δρόμου «ΛΕΒΑΔΟΣ” είναι μια συλλογική προσπάθεια όλης της πόλης και όλων των φορέων της, τονίζοντας ότι ο αγώνας αποτελεί αθλητικό και τουριστικό ορόσημο για όλη την Ελλάδα, ελπίζοντας ότι ο αγώνας αυτός να αποτελέσει εφαλτήριο, ώστε η πολιτεία να στηρίξει την ανάπτυξη των αθλητικών υποδομών της πόλης μας.
Ζήτησε δε τη στήριξη της πολιτείας για την κατασκευή έργων αθλητικής υποδομής, που έχει ανάγκη η πόλη.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του αγώνα παρουσίασε ο γενικός αρχηγός του ΑΚΟΛ Χρήστος  Πολατσίδης, σημείωσε ότι η επιτυχία του αγώνα οφείλεται στην αγάπη και το μεράκι όλων όσων εργάζονται για αυτόν και ότι οι αθλητές και οι επισκέπτες που συμμετέχουν στον αγώνα αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές για την Λιβαδειά.
Τη στήριξη τους στη διοργάνωση εξέφρασαν ο εκπρόσωπος του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς  Μάριος Σάκκος και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου Πελοποννησίων Παναγιώτης Γάτσιος.

Ευχαριστήριο από το Σύλλογο Γυναικών Ορχομενού «ΝΕΦΕΛΗ» με αφορμή την επιτυχημένη τους εκδήλωση για την υποδοχή του 2018

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ «ΝΕΦΕΛΗ»

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του συλλόγου μας την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 στην οικογενειακή ταβέρνα ΦΑΡΟΥΚ στον Ορχομενό.
Ευχαριστούμε τους χορηγούς που βοήθησαν για την πραγματοποίηση της  εκδήλωσης (αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, κρεοπωλεία και catering).
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον εμπορικό κόσμο της πόλης μας και της Λιβαδειάς για την προσφορά των δώρων στην κλήρωση και για το δώρο της Βασιλόπιτας.
Ευχαριστούμε τον Κο Γιάννη Πάνου για την αμέριστη βοήθειά του στην πραγματοποίηση της εκδήλωσης.
Τέλος ευχαριστούμε θερμά τα μέλη του συλλόγου καθώς και τον Δήμαρχο Ορχομενού Κο Λουκά Υπερήφανο που μας τίμησαν με την παρουσία τους.ΜΕ ΤΙΜΗ

ΤΟ Δ.Σ.

Συγγνώμη προς τους συγγενείς της αποθανούσης από το Παύλο εκφράζει η Διοίκηση του Γ.Ν Λιβαδειάς

Αναστάτωση προκλήθηκε στους συγγενείς ηλικιωμένης γυναίκας στο Παύλο που έφυγε από τη ζωή, όταν τις προηγούμενες ημέρες δύο ώρες πριν την τέλεση της κηδείας διαπίστωσαν, ότι στο φέρετρο στον ΙΝ του χωριού όπου και είχε προγραμματιστεί η εξόδιος ακολουθία για τις 3.00 το απόγευμα, υπήρχε η σωρός άλλης ηλικιωμένης γυναίκας από άλλη περιοχή.
Οι δύο γυναίκες νοσηλεύονταν και κατέληξαν στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς και ένα λάθος έφερε την αναστάτωση.Οι υπεύθυνοι του γραφείου τελετών της κηδείας στο χωριό της Βοιωτίας επέστρεψαν έγκαιρα τη σωρό της ηλικιωμένης και παρέλαβαν τη σωστή, για να τελεστεί τελικά το μυστήριο. Σήμερα το Νοσοκομείο Λιβαδειάς εξέδωσε επίσημη ενημέρωση για το περιστατικό.
Πιο συγκεκριμένα η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:
Όπως προκύπτει από έρευνα των σχετικών τηρούμενων αρχείων:
Τη Δευτέρα 15/01/2018 και ώρα 10:00 π.μ προσήλθαν στο Γ.Ν Λιβαδειάς ταυτόχρονα δυο Γραφεία Κηδειών προκειμένου να παραλάβουν μια το καθένα σορό προς κήδευση.
Παρά το γεγονός ότι οι σοροί, που διατηρούνται στο ψυγείο του νοσοκομείου, φέρουν σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικό περικάρπιο με το ονοματεπώνυμο του νεκρού, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή (της διπλής παράδοσης), ούτε ο υπάλληλος του νοσοκομείου, που παρέδωσε τις σορούς, ούτε οι παραλαβόντες από τα Γραφεία Κηδειών έκαναν την δέουσα ταυτοποίηση των στοιχείων, με αποτέλεσμα τα Γραφεία να παραλάβουν εκατέρωθεν διαφορετική σορό.
Στη συνέχεια, και κατά την παράδοση της μιας εκ των σορών στο χωριό Παύλο για την κηδεία, διαπιστώθηκε το ατόπημα. (Η δεύτερη σορός παρέμενε ακόμη στο Γραφείο Κηδειών για την σχετική προετοιμασία).
Τα δύο γραφεία κηδειών επικοινώνησαν και διευθέτησαν το θέμα μεταξύ τους, χωρίς να ειδοποιήσουν το Νοσοκομείο, όπως κανονικά όφειλαν.
Η Διοίκηση του Γ.Ν Λιβαδειάς
– εκφράζει αρχικά τα θερμά συλλυπητήρια και στις δυο οικογένειες των εκλιπόντων και
– απευθύνει ειλικρινέστατη συγγνώμη προς τους συγγενείς της αποθανούσης με καταγωγή από το Παύλο Βοιωτίας, για την ψυχική κυρίως ταλαιπωρία στην οποία υπεβλήθησαν.
Ενδοϋπηρεσιακά , θα γίνουν τα προβλεπόμενα.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΤΟΥ Γ.Ν.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – Γ.Ν.ΘΗΒΩΝ
ΕΥΜΟΡΦΙΑ  Ε. ΒΑΛΛΑ

Πηγή www.viotianet.gr 

Απάτη με αγορά οχημάτων εξιχνίασε η Ασφάλεια Λιβαδειάς

Από το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς, στο πλαίσιο εμπεριστατωμένης έρευνας, εξιχνιάσθηκαν (1) απάτη και (4) απόπειρες απάτης, οι οποίες διαπράχθηκαν το Μάρτιο του 2017, κυρίως σε βάρος πωλητών οχημάτων.
Ταυτοποιήθηκε ως ένας εκ των δραστών, 45χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία για απάτες με υπολογιστή, κατ’ εξακολούθηση και συναυτουργία.
Ειδικότερα οι δράστες, εντόπιζαν διαδικτυακές αγγελίες και επικοινωνούσαν με τους πωλητές αυτών, επιχειρώντας ακολούθως με τη μέθοδο της εικονικής ηλεκτρονικής συναλλαγής, μέσω internet banking, να τους εξαπατήσουν, ώστε τα προς πώληση τροχοφόρα οχήματα να περιέλθουν στην κατοχή τους.
Συγκεκριμένα με την ανωτέρω μέθοδο, κατάφεραν να εξαπατήσουν κάτοικο Βοιωτίας, ο οποίος την 17-03-2017, σε περιοχή της Αττικής, παρέδωσε στον 45χρονο Ι.Χ.Φ. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, αφού προηγουμένως άγνωστος συνεργός του έπεισε τον παθόντα ότι είχε δήθεν κατατεθεί χρηματικό ποσό σε τραπεζικό του λογαριασμό.
Επίσης οι δράστες, προσπάθησαν να εξαπατήσουν τέσσερις ακόμη κατοίκους Αθηνών, με σκοπό να περιέλθουν στην κατοχή τους αντίστοιχα (2) Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, δίκυκλη μοτοσικλέτα και κινητό τηλέφωνο.
Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Λιβαδειάς, ενώ η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς.

www.endelfoisonline.gr