Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 17 Ιουλίου  2018 , ημέραΤρίτη και ώρα 6:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: Θέμα 1ο :
Έγκριση  πολιτιστικών εκδηλώσεων  2018.
(Εισηγήτρια :  κ. Καραβαγγέλη Βασιλική , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 2ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 43.293,45€ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτού.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 3ο :
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.: 4585/25-6-2018, 4607/26-6-2018, 4779/2-7-2018, 4786/2-7-2018, 5007/9-7-2018) σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής :  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 4ο :
Έγκριση της υπ΄ άριθμ. 8/2018 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τον  οικονομικό απολογισμό 2017.
(Εισηγητής: Βασίλειος Τάγκαλης, Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής.)

 Θέμα 5ο :
Έγκριση της υπ’ άριθμ. 4/19-6-2018 απόφασης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών διαφορών  για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
( Εισηγήτρια: κ. Βαρβάρα Σκαγιάκου, Πρόεδρος ΕΕΦΔ)

 Θέμα 6ο :
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για λαϊκή αγορά με είδος εμπορίας τα οπωροκηπευτικά στον κ. Βασίλειο Γούση του Βασιλείου, κατοίκου Ορχομενού.
(Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)

 Θέμα 7ο :
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου για λαϊκή αγορά με είδος εμπορίας τα οπωροκηπευτικά στην κ. Ανδρίτσου Κωνσταντίνα του Χρήστου, κατοίκου Ορχομενού.
(Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)
 Θέμα 8ο :
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 173/2016 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα : «Αγροτική Οδοποιία Κωπαΐδας» και εκ νέου λήψης απόφασης για α). Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Κωπαΐδας», β). Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ορχομενού για υπογραφή της σύμβασης , γ). Ορισμός εκπροσώπου των Δήμων για την «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης»
(Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Γαλάνης, αντιδήμαρχος)

 Θέμα 9ο :
Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας «Περιβαλλοντική Βελτίωση Πηγών Χαρίτων» , λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα, έγκριση της αριθμ. 39/2018 μελέτης και τρόπου ανάδειξης αναδόχου.
(Εισηγητής :   κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 10ο :
Λήψη απόφασης για υλοτομία – κοπή ενός χλωρού  δέντρου (κυπαρίσσι) που φύεται εντός του κοιμητηρίου Ορχομενού.
(Εισηγητής  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 11ο :
Ανανέωση συμβάσεων προσωπικού Παιδικού σταθμού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ στα πλαίσια του προγράμματος « Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής»
(Εισηγήτρια :  κ. Καραβαγγέλη Βασιλική , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 12ο :
Έγκριση σύνδεσης εισόδου – εξόδου για το έργο «Νομιμοποίηση ισογείου αποθήκης και προσθήκη ορόφου καταστήματος» ιδιοκτησίας Νικόλαου Νικολάου.
(Εισηγητής  κ. Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 17 Ιουλίου  2018 , ημέραΤρίτη και ώρα 7:30 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα: Θέμα 1ο :
Συζήτηση για τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου στο κωπαϊδικό πεδίο ( για τις κλοπές των μετασχηματιστών και τις καθυστερήσεις στην εκκαθάριση της περιουσίας του πρώην Οργανισμού Κωπαΐδας).
( Εισηγητής:  κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος)
Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Η ΔΕΗ ξεκινά την εκκαθάριση του μητρώου δικαιούχων αγροτικού τιμολογίου

Σε εκκαθάριση του μητρώου των δικαιούχων του προνομιακού αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος προχωρά η ΔΕΗ, καλώντας τους αγρότες να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Σύμφωνα με τα στοιχεία της επιχείρησης, δικαιούχοι του αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού φέρονται αυτήν τη στιγμή περί τους 230.000 καταναλωτές της ΔΕΗ.
«Από την εμπειρία μας, που επιβεβαιώνεται καθημερινά, κάποιοι από αυτούς δεν δικαιούνται, διότι χρησιμοποιούν την παροχή για άλλες δραστηριότητες πέραν της αρδευτικής, όπως προβλέπει ο νόμος. Είναι προφανές ότι αυτό δρα σε βάρος τόσο της ΔΕΗ όσο και των πραγματικών δικαιούχων. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιχείρηση υλοποιεί πρόγραμμα εκκαθάρισης του Μητρώου και ζητά τόσο την κατανόηση όσο και τη συνεργασία των αγροτών», τονίζει η ΔΕΗ.
Σημειώνει ότι οι δικαιούχοι του αγροτικού τιμολογίου έχουν ήδη ειδοποιηθεί με επιστολή για να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 και καλεί τους αγρότες σε συνεργασία, «ώστε τελικά να εξαλειφθεί το νοσηρό φαινόμενο κατάχρησης ενός προνομίου που έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία για να στηριχθούν όσοι πραγματικά ασκούν αγροτική δραστηριότητα».
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ


Πηγή: Η ΔΕΗ ξεκινά την εκκαθάριση του μητρώου δικαιούχων αγροτικού τιμολογίου -«Κάποιοι δεν το δικαιούνται» | iefimerida.gr 

Β. Αποστόλου: Να διατηρήσουμε ελκυστική την ΚΑΠ για τους νέους ανθρώπους, ώστε να μην εγκαταλειφθεί η γεωργία και η ύπαιθρος


Την αναγκαιότητα της απλούστευσης της νέας ΚΑΠ, της άρσης των γραφειοκρατικών εμποδίων και της εξάλειψης της πολυπλοκότητας διατάξεων επεσήμανε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξη και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου κατά  την παρέμβασή του,  στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που συνεδρίασε σήμερα στις Βρυξέλλες.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Υπουργός «Πέρα από την Επιτροπή και τις εθνικές διοικήσεις, η απλούστευση και η επικουρικότητα πρέπει να διατηρήσουν ελκυστική την ΚΑΠ, ώστε να μην εγκαταλειφθεί η γεωργία και η ύπαιθρος αλλά και να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους».
Μεταξύ άλλων, ο κ. Αποστόλου εξέφρασε για άλλη μία φορά τους προβληματισμούς και την ανησυχία της ελληνικής πλευράς σχετικά με το νέο μοντέλο διαχείρισης της ΚΑΠ αλλά και τις αυξημένες υποχρεώσεις των γεωργών με βάση την ενισχυμένη αιρεσιμότητα που προτείνει η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή.

Εννέα υποτροφίες Σπουδών για φοίτηση μέσω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας


Η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies προσφέρει τη δυνατότητα 9 υποτροφιών για φοίτηση, που θα χορηγηθούν με κοινωνικό-οικονομικά και ακαδημαϊκά  κριτήρια (επίδοση στο Λύκειο).

Πιο συγκεκριμένα, στην Περιφέρεια παρέχονται :

Σύνολο 9 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ως εξής :

1. MEDITERRANEAN COLLEGE

 • ΤΡΕΙΣ υποτροφίες για Bachelor (στα δίδακτρα)
Αξίας 5.600 € έκαστη για το α’ έτος σπουδών
 • Για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, οι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν συνεχή φοίτηση και καλή επίδοση με βαθμολογία έτους>60%.
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα ετήσια fees του Βρετανικού Πανεπιστημίου (1.320€ έως 1.500€) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης (150€).

2.ΙΕΚ ΑΛΦΑ

 • Δύο ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 3.000 € έκαστη.


3.ΑΛΦΑ Επιλογή (Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2)

 • Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες
Αξίας 6.000 € έκαστη.

4. MEDITERRANEAN PROFESSIONAL STUDIES (Κέντρο Διά
Βίου  Μάθησης 2)

 • Δύο πλήρεις ετήσιες υποτροφίες(στα δίδακτρα)
Αξίας μέχρι 4.900 € έκαστη(αναλόγως το πρόγραμμα).

 • Ειδικά για τα προγράμματα HND διετούς φοίτησης προϋποθέσεις για τη συνέχιση των σπουδών με υποτροφία, είναι η συνεχής φοίτηση των υποτρόφων και οι καλές βαθμολογικές τους επιδόσεις ( βαθμολογία έτους > 60%) .
 • Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνονται τα fees του φορέα πιστοποίησης (150€ έως 1.070€, ανάλογα με το πρόγραμμα) και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/αποφοίτησης (100€).


II. OΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Οι υποτροφίες αφορούν αποκλειστικά στο ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

 1. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν οποιαδήποτε ειδικότητα/πρόγραμμα σπουδών τους ενδιαφέρει, μεταξύ των ειδικοτήτων και των προγραμμάτων
σπουδών που παρέχονται από τους φορείς: ΙΕΚ ΑΛΦΑ, Mediterranean College, Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και Mediterranean Professional Studies.

 1. Από τη διαδικασία αξιολόγησης και απόδοσης υποτροφιών εξαιρούνται ήδη εγγεγραμμένοι ή/ και ενεργοί σπουδαστές στους προαναφερθέντες εκπαιδευτικούς φορείς.

 1. Οι δικαιούχοι μπορούν να επιλέξουν να σπουδάσουν σε οποιοδήποτε παράρτημα των προαναφερθέντων φορέων τους εξυπηρετεί – σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα ή Θεσσαλονίκη.

 1. Οι υποτροφίες στο Κ.Δ.Β.Μ.2 ΑΛΦΑ Επιλογή και στο Mediterranean Professional Studies είναι πλήρους φοίτησης.

 1. Οι υποτροφίες στο ΙΕΚ ΑΛΦΑ αφορούν στο 1ο έτος σπουδών.

 1. Οι υποτροφίες στο Mediterranean College και στα διετή προγράμματα HND του Mediterranean Professional Studies αφορούν στο 1ο έτος σπουδών και για τη συνέχιση με υποτροφία, ο/η υπότροφος θα πρέπει να έχει συνεχή φοίτηση και ετήσια βαθμολογία πάνω από 60%.

 1. Για το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studieso ετήσιο κόστος των fees του συνεργαζόμενου βρετανικού πανεπιστημίου/ φορέα πιστοποίησης, καθώς και τα τέλη έκδοσης πτυχίου/ αποφοίτησης καλύπτονται αποκλειστικά από τον/την υπότροφο.

 1. Το Mediterranean College και το Mediterranean Professional Studies καλύπτουν το τέλος αίτησης (application fee)–ύψους 50€-στο πρόγραμμα.

 1. Για την κατοχύρωση των υποτροφιών, οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις εισαγωγής τους στο πρόγραμμα σπουδών της επιλογής τους.

 1. Οι προαναφερθέντες εκπαιδευτικοί φορείς διατηρούν το δικαίωμα να μην προσφέρουν κάποιο πρόγραμμα σπουδών, σε περίπτωση χαμηλής συμμετοχής. Σε αυτήν την περίπτωση, ο/η υπότροφος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο -συναφούς εκπαιδευτικού αντικειμένου- πρόγραμμα.

 1. Μετά την ανάδειξη των υποτρόφων με Απόφαση της Περιφέρειας, η Περιφέρεια θα πρέπει να  αποστείλει τη λίστα όλων των υποψηφίων για τις υποτροφίες, προκειμένου να προσφερθεί ειδική έκπτωση στα δίδακτρα σε όλους τους ενδιαφερόμενους που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αποσταλούν τα εξής στοιχεία τους: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail, τίτλος σπουδών (πχ. απόφοιτος ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, κλπ). 

III. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

 1. Η επιλογή των υποτρόφων γίνεται από την Περιφέρεια.

 1. Οι υπότροφοι επιλέγονται με βάση κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια και ακαδημαϊκά κριτήρια (επιδόσεις στο Λύκειο).

 1. Η προκήρυξη των υποτροφιών, με όλους τους όρους/προϋποθέσειςκαι τη διαδικασία ανάδειξης των υποτρόφων, αλλά και η ανακοίνωση των ονομάτων των επιλεγέντων υποτρόφων, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτάται στον επίσημο ιστότοπο της Περιφέρειας, αλλά και να δημοσιοποιείται στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ.

 1. Η δημοσιότητα του θεσμού «ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 2018-2019» έχει διττό στόχο: α) την ανάδειξη του κοινωνικού έργου της Περιφέρειας και β) την ενημέρωση όλων των νέων της Περιφέρειας για τις υποτροφίες που παρέχουμε, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι ενδιαφερόμενοι που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, όλοι εκ των οποίων θα τύχουν σημαντικής έκπτωσης στα δίδακτρα, στην περίπτωση που δεν επιλεγούν. ( Η Περιφέρεια θα αποστείλει τα στοιχεία των υποτρόφων που θα επιλεγούν αλλά και τη λίστα όλων των υποψηφίων)
 Η έντυπη αίτηση και πληροφορίες για τα σχετικά δικαιολογητικά των υποψηφίων χορηγούνται από τα τμήματα Δια Βίου Μάθησης,  Παιδείας και Απασχόλησης των Δ/σεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων και συγκεκριμένα:
·         Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Βοιωτίας, Φίλωνος 35-39, 32100-Λιβαδειά,  κ. Μίχος Σεραφειμ,   τηλ.: 22613-50321, κα Τσώνη Παρασκευή 22613-50323  
·         Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας, Χαϊνά 93, 34100-Χαλκίδα, κ. Νικόλαος Πέππας, τηλ: 22213-53413, 22213-53420 
·         Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Ευρυτανίας, Καραϊσκάκη 1, 36100-Καρπενήσι,               κ. Ζωή Σουφλερού τηλ. : 22373-50743, κ. Ιωάννης Παρούτσας τηλ. : 22373-50729 ,
·         Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φθιώτιδας, Υψηλάντη 1 ,35131- Λαμία, κ. Χαράλαμπος Φαρόπουλος, τηλ:22313-51238, 22313-51277, 22313-51266
·         Δ/νση Ανάπτυξης Π.Ε. Φωκίδας, Γιδόγιαννου 31, 33100 –Άμφισσα, κ. Καραγκιτζοπούλου Πηνελόπη, 22653-50615,  22653-50602 
    και υπάρχουν επίσης αναρτημένα στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  www.pste.gov.gr

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και την Τρίτη 04/09/2018 στις ανωτέρω Διευθύνσεις Ανάπτυξης

Οι φάκελοι των υποψηφίων μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θα αποσταλούν από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Π.Ε. στη Δ/νση Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , Υψηλάντη 1 , 35131-Λαμία, τηλ.:22313-51216, 22313-51225 προκειμένου να γίνει αξιολόγηση από επιτροπή που θα συσταθεί.      
Υποβάλλεται πρωτότυπη, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μαζί με τα ακόλουθα  δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά :
 1. Τίτλος Σπουδών (απολυτήριο Λυκείου)
 2. Aντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
 3. Αποδεικτικό μονίμου κατοικίας.
 4. Aντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος             
 5.  Έγγραφα που να αποδεικνύουν την ύπαρξη ειδικών λόγων (πολυτεκνία, μονογονεϊκή οικογένεια ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιθυμεί να καταθέσει ο κάθε ενδιαφερόμενος σχετικά με την απόδειξη της οικονομικής και της κοινωνικής του κατάστασης).
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα συνταχθεί κατάλογος αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις, καθώς και των επιλαχόντων και θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Τα προσωπικά δεδομένα των αιτούντων προορίζονται για χρήση μόνο από την Επιτροπή επιλογής των δικαιούχων, δεν θα υποστούν περαιτέρω επεξεργασία και θα τηρηθεί αυστηρά το απόρρητο. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο φάκελος των δικαιολογητικών θα είναι στη διάθεση των αιτούντων. 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών αποτελεί λόγο αποκλεισμού από το πρόγραμμα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ειδικότητες/ προγράμματα  σπουδών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τους φορείς χορήγησης των υποτροφιών. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε 3 παράλληλες εκθέσεις MEAT DAYS - DAIRY EXPO & FROZEN FOOD 2018


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για τη συμμετοχή επιχειρήσεων
στο περίπτερο της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 
στις  3 παράλληλες εκθέσεις MEAT DAYS - DAIRY EXPO & FROZEN FOOD 2018

10-12 Νοεμβρίου 2018, Athens Metropolitan Expo

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην 3πλή έκθεση που θα πραγματοποιηθεί από 10 έως 12 Νοεμβρίου 2018 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo :
MEAT DAYS 2018
(για το κρέας και τα προϊόντα του)
DAIRY EXPO 2018
(για τη γαλακτοκομία και τυροκομία)
FROZEN FOOD 2018
(για τα κατεψυγμένα τρόφιμα)

Το συγκεκριμένο εκθεσιακό γεγονός αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα προβολής και προώθησης προϊόντων σχετικά με την αγορά κρέατος, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα κατεψυγμένα τρόφιμα σε εθνικό επίπεδο. Aπευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες και εμπορικούς επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, και αποσκοπεί στη συγκέντρωση περισσότερων των 20.000 επισκεπτών, με πλήθος δράσεων και σεμιναρίων για επαγγελματίες.
Για περισσότερες πληροφορίες για το τριπλό εκθεσιακό γεγονός: www.meatdays.gr, www.dairyexpo.gr, www.frozenfoodexpo.gr.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε παραγωγούς και εμπορικές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επιθυμούν να  λάβουν μέρος ως εκθέτες στο περίπτερο της, από τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:
-          Κρέας, προϊόντα κρέατος, αλλαντικά, παραδοσιακά κρεατοσκευάσματα
-          Τυροκομικά, Γαλακτοκομικά, γιαούρτια, αυγά
-          Ελληνικές Φάρμες εκτροφής ζώων, για εμπορία κρέατος & πουλερικών
-          Κατεψυγμένα τρόφιμα: θαλασσινά, πίτες
-          Μπαχαρικά, μυρωδικά, βότανα, σάλτσες, dressings
               
Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει μεριμνήσει για δύο ξεχωριστά περίπτερα, στο Hall 2 και στο Ηall 3 για τις αντίστοιχες κατηγορίες εκθέμάτων. Θα δοθεί προτεραιότητα στους παραγωγούς από τους κλάδους κρέατος και γαλακτοκομικών-τυροκομικών.
Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο περίπτερο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, θα διαθέτουν  ατομικό εκθεσιακό χώρο (8-10 τ.μ.). Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καλύπτει το 80% του κόστους συμμετοχής στην έκθεση και της κατασκευής του περιπτέρου, στο πλαίσιο του στρατηγικού της σχεδίου για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας.
Η οικονομική συμμετοχή για κάθε εκθέτη ανέρχεται στα €350(πλέον ΦΠΑ).

Παρακαλούμε τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετέχουν, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους το συντομότερο, και όχι αργότερα από τις 29 Σεπτεμβρίου 2018, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (αποστολή στο e-mail: angelakopoulosn@kye.com.gr ή στο  info@kye.com.gr r ή στο fax: 22310 28725).

Για περισσότερες πληροφορίες:
Γραφείο Εντεταλμένου Συμβούλου Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας, Αρμόδιο Στέλεχος ΚΥΕ: Νίκος Αγγελακόπουλος, Τ. 2231030190.

Συνημμένα Αρχεία:
-          Αίτηση Συμμετοχής


www.endelfoisonline.gr