Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Η Ορχομένια Δήμητρα Μεταλλινού κυκλοφόρησε νέο τραγούδι με την έναρξη των χειμερινών της εμφανίσεων στο GOLDΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΒΡΑΔΥ
 ΣΤΟ ''GOLD'' ΣΤΟ ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ !!!!!!
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΜΑΣ ΓΕΜΙΖΕΙ ΧΑΡΑ
ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ....

Έως και 11 Δεκεμβρίου οι δηλώσεις για το σεμινάριο «επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων - προγράμματα ΕΦΕΤ» που θα υλοποιήσει η Ε.Ε.Ε.Β.Ο.

Ενημερωτική Επιστολή

Η Ένωση Εμπόρων – Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Ορχομενού και το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ)  της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου  & Επιχειρηματικότητας(ΕΣΕΕ) προγραμματίζουν την υλοποίηση σεμιναρίων «επιμόρφωσης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων - προγράμματα ΕΦΕΤ»  σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση 14708/10/08/2007 (ΦΕΚ 1616/ Β/17/08/2007).
Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία το προσωπικό των επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων έχουν την υποχρέωση να επιμορφωθούν βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στην  Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-07.
Υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού είναι ο υπεύθυνος της επιχείρησης.
Τα προγράμματα αυτά αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο των προγραμμάτων, εγκρίνει και ελέγχει την υλοποίησή τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, διενεργεί τη διαδικασία αξιολόγησης και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 10 ώρες (2ημέρεςΧ5ώρες) και  υλοποιείται σε χώρους επιμόρφωσης με τον απαραίτητο εξοπλισμό και με έμπειρους καθηγητές. 
Το κόστος συμμετοχής είναι 90€. (Από το ποσό αυτό τα 30€ αφορούν το παράβολο του ΕΦΕΤ για την συμμετοχή των καταρτιζομένων στις εξετάσεις και κατατίθενται  σε τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο ΕΦΕΤ στην Τράπεζα της Ελλάδος )
Στο τέλος του προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι υπόκεινται σε εξετάσεις προκειμένου να αξιολογηθούν. Οι εξετάσεις θα γίνονται σε σημεία και χρόνο που  καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ. Η αξιολόγηση και η κατάρτιση του τελικού πίνακα των επιτυχόντων γίνεται με μέριμνα των τριμελών επιτροπών που ορίζονται από το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 3438/2006.
Μετά την περάτωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, θα εκδίδονται   βεβαιώσεις από τους φορείς εκτέλεσης Οι επίσημες βεβαιώσεις, μετά την επιτυχή περάτωση της προβλεπόμενης δοκιμασίας (εξετάσεις), θα εκδίδονται από τον ΕΦΕΤ και θα αποστέλλονται απευθείας στους δικαιούχους οι οποίοι θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
Το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας  Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας σας ενημερώνει ότι μπορείτε να απευθύνεστε  για δηλώσεις συμμετοχής  από τις 11.00π.μ. έως 14.00μ.μ. στο γραφείο της Ένωσης Εμπόρων – Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορχομενού, Πλατεία Ηρώων Ορχομενός και στα τηλέφωνα & fax  2261 0 35096 και 6986537029 Παναγιωτίδη Ιωάννα του Μάριου. e-mail: eeebo@otenet.gr  ΈΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το σεμινάριο που θα υλοποιηθεί στον Ορχομενό είναι το τρίτο σε περίπτωση που δεν το παρακολουθήσετε και τώρα και θελήσετε αργότερα θα υποχρεωθείτε να το παρακολουθήσετε σε οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ελλάδας και θα επιβαρυνθείτε ανάλογα και με μεγαλύτερο κόστος. Επίσης σε περίπτωση ελέγχου στο κατάστημά σας και μη έχοντας την συγκεκριμένη βεβαίωση θα τιμωρείστε με μεγάλα πρόστιμα.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΕΕΒΟ


Έχει… μέριμνα η Π.Ε. Βοιωτίας για την μετάταξη των εργαζομένων στον πρώην Οργανισμό Κωπαϊδας – «Συνεχής και άμεση η παρέμβαση» ενημερώνει η Παπαθωμά

    Για την ορθή ενημέρωση των πολιτών της Βοιωτίας σε σχέση με Δελτίο Τύπου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Επαρχίας Λιβαδειάς, στο οποίο αναφέρεται η επιστολή του, προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ.  Παναγιώτη Κουρουπλή, για το θέμα των εργαζομένων του Οργανισμού Κωπαίδας, σας αναφέρουμε τα κάτωθι:

Ø  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4250/2014 και του άρθρου 61 του Ν. 4305/2014,  το ΝΠΔΔ «Οργανισμός Κωπαίδας» καταργήθηκε την 30η Νοεμβρίου 2014, τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης και το προσωπικό που απασχολούσε τέθηκε σε διαθεσιμότητα: σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4250/2014
Ø  Στους  υπηρετούντες υπαλλήλους  στον Οργανισμό Κωπαίδας δόθηκε η δυνατότητα και από το Υπουργείο, και κατέθεσαν στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, αιτήσεις επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4325/2015. στις 20 και 21 Μαΐου 2015
Ø  Η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας διαβίβασε ως όφειλε τις αιτήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στις 3/6/2015.
Ø  Η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης απέστειλε λόγω αρμοδιότητας τις σχετικές αιτήσεις στη Δ/νση Προσωπικού Τ.Α. στις 29/6/2015 η οποία ζήτησε από την υπηρεσία μας συμπληρωματικά δικαιολογητικά στις 13/7/2015.
Ø  Η υπηρεσία μας απέστειλε τα ζητούμενα δικαιολογητικά στις 28/7/2015 και έκτοτε δεν ζητήθηκαν άλλα στοιχεία.
Ø  Σε τηλεφωνική επικοινωνία, περί τα μέσα Αυγούστου, με την αρμόδια υπάλληλο του ΥΠΕΣ μας ενημέρωσε ότι έχει εκδοθεί το ΣΧΕΔΙΟ απόφασης μετάταξης των υπαλλήλων και έχει προωθηθεί στην αρμόδια υπηρεσία για την εγγραφή πίστωσης.
Ø  Μετά την προκήρυξη των εκλογών  οι διαδικασίες σταμάτησαν και όπως ενημερωθήκαμε τηλεφωνικά η απόφαση έπρεπε να υπογραφεί μετά την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης από τον αρμόδιο υπουργό.
Ø  Μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει έγγραφο προς την υπηρεσία για παροχή άλλων στοιχείων αναφορικά με τους φακέλους των υπαλλήλων.
Ø  Σε πρόσφατη επικοινωνία μας ενημέρωσαν τηλεφωνικά ότι υπεγράφη η απόφαση μετάταξης από τον κ. Μπαλάφα αρχές Νοεμβρίου και έχει αποσταλεί για εγγραφή πιστώσεις στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. 


Η Αντιπεριφερειάρχης Φανή Παπαθωμά , τόνισε:

«Όπως γίνεται αντιληπτό από όλους, εξ ’όλων των ανωτέρω, είναι εμφανές ότι η Π.Ε.Βοιωτίας έκανε έγκαιρα τις δέουσες ενέργειες προκειμένου να ολοκληρωθεί  η μετάταξη  των εργαζομένων του πρώην Οργανισμού Κωπαίδας στην Π .Ε. Β. και  με συνεχείς οχλήσεις της προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών, διεκδικούσε την άμεση μεταφορά των εργαζομένων.  Αντ’ αυτού είναι εμφανής η προσπάθεια επίρριψης ευθυνών από τα συναρμόδια Υπουργεία προς την Π. Ε. Β.

   Σε κάθε περίπτωση η Π. Ε. Β. στέκεται δίπλα στους εργαζομένους διεκδικώντας μαζί τους την άμεση ολοκλήρωση των διοικητικών ενεργειών  εκ μέρους των συναρμοδίων Υπουργείων». 


Το σύνθημα “ΜΕΤΑΜΟΡΦOSIS” είναι ο ... χρησμός που στέλνουν οι Δελφοί στην Ευρώπη του 2015, στην Ευρώπη του 2021

Το ισχυρό μήνυμα “METAMORΦOSIS” έδωσαν οι Δελφοί κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της υποψηφιότητάς τους για Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021 την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου. Μέσα από την κατάμεστη αίθουσα της Παλαιάς Βουλής, όπου πραγματοποιήθηκε  η εκδήλωση, οι Δελφοί έστειλαν το δικό τους χρησμό υποστηρίζοντας πως  μπορούν να εκφράσουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ένα μήνυμα οικουμενικό, μπορούν να διατυπώσουν έναν γνήσιο πνευματικό λόγο, που θα ακουστεί ταυτόχρονα ως κραυγή αγωνίας, αλλά και ως άγγελμα ελπίδας για τη θέση της χώρας μας στη σύγχρονη Ευρώπη.
Ο Δήμαρχος Δελφών κ. Θανάσης Παναγιωτόπουλος 


Χαιρετισμός από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστα Μπακογιάννη


Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχο Ορχομενού κ. Λουκά Υπερήφανο. 


Χαιρετισμός από τον Επίτιμο Πρόεδρο στο δίκτυο των Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης κ. Σπύρο Μερκούρη


Ανακήρυξη του Dr Michael Scott, Καθηγητή Κλασσικής και Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Warwick, ως Επίτιμου Δημότη Δελφών
Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, εκτός από το Δήμαρχο Δελφών κ. Θανάση Παναγιωτόπουλο, το λόγο πήραν ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας κ. Λουκάς Υπερήφανος, ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Καθηγητής κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος, ο κ. Σπύρος Μερκούρης, καθώς και ο Καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κ. Γιώργος Παναγιάρης, ο οποίος παρουσίασε τους βασικούς άξονες της πρότασης «Δελφοί 2021» στους παρευρισκόμενους.
Ο καθηγητής του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης κ. Γιώργος Παναγιάρης, που ετοίμασε και τον τεχνικό φάκελο της υποψηφιότητας 


Ο Δήμαρχος Δελφών υποδέχεται το ζεύγος Αγνιάδη που τίμησε με την παρουσία του την βραδιά

Ο Πρόεδρος του ΕΠΒ και Γενικός Γραμματέας της ΚΕΕ κ. Παναγιώτης Αγνιάδης με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νίκο Κουδούνη. 

Τα μέλη του Λυκείου των Ελληνίδων Θηβών έκλεψαν απλά τις εντυπώσεις 
με την αρχαιοελληνική τους εμφάνιση!

Η κα Νικολάου με τα μέλη του ΔΣ του Λυκείου των Ελληνίδων - Παράρτημα Θηβών
H Πρόεδρος του Λυκείου των Ελληνίδων Θηβών κα Δήμητρα Αγάτσα με την Πρόεδρο κα Έλλη Κωτσάνου 

Ο οικοδεσπότης Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιωτόπουλος υποδέχεται τον Δήμαρχο Θηβαίων κ. Σπύρο Νικολάου και την Έφορο Αρχαιοτήτων Βοιωτίας κα Αλεξάνδρα Χαραμή. 

Μια κατάμεστη αίθουσα από Στερεοελλαδίτες και φίλους των Δελφών 

Οι οικοδεσπότες με τον Δήμαρχο Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας κ. Γιώργο Γεωργακό. 

Ο Αντιδήμαρχος Δελφών κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος με τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΘ
 και Δημοτικό Σύμβουλο Θηβαίων κ. Αλέξανδρο Σταϊκο. 


Παρούσα και η Αντιδήμαρχος Ακραιφνίου κα Έλενα Γεωργίου, ως μέλος της αντιπροσωπείας του Δήμου Ορχομενού. 


Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού  κ. Λάμπρος Ρόδης με τον Δήμαρχο Δελφών  κ. Θανάση Παναγιωτόπουλο (από δεξιά), τον  Πρόεδρο της Κοινότητας Δελφών κ. Λεωνίδα Σακκελαρίου και τον Αντιδήμαρχο Δελφών κ. Λουκά Αναγνωστόπουλο. 


Ιδιαίτερο χρώμα στην εκδήλωση έδωσε με τις απαγγελίες της η ηθοποιός και σκηνοθέτης κ. Λυδία Κονιόρδου, ενώ πλαισίωσε μουσικά ο συνθέτης - ερευνητής κ. Νίκος Ξανθούλης ζωντανεύοντας την αρχαία λύρα των Δελφών, ο μοναδικός ερμηνευτής κ. Βασίλης Γισδάκης, η βραβευμένη τραγουδίστρια και συνθέτης κ. Φένια Χρήστου, ο διεθνώς καταξιωμένος κρουστός κ. Αλέκος Χρηστίδης, το Σύνολο Πνευστών των καθηγητών των Δημοτικών Ωδείων του Δήμου Δελφών και η Παιδική Χορωδία του Ωδείου Άμφισσας.
Αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία του Λυκείου Ελληνίδων Θήβας, ενώ προβλήθηκε βίντεο – αφιέρωμα στην υποψηφιότητα των Δελφών του κ. Άκη Θεοχαρόπουλου.
Το συντονισμό και την παρουσίαση της βραδιάς είχε η δημοσιογράφος κ. Κλέλια Χαρίση και την επιμέλεια του καλλιτεχνικού προγράμματος η κ. Λένα Γεωργιάδου.
Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την απονομή από το Δήμαρχο Δελφών του τίτλου του επίτιμου δημότη στον κ. Michael Scott, Καθηγητή Κλασικής και Αρχαίας Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Warwick, συγγραφέα δυο βιβλίων για τους Δελφούς και παρουσιαστή ντοκιμαντέρ για την αρχαία Ελλάδα στο B.B.C., στο National Geographic και στο History Channel.

Την παρουσίαση τίμησαν πολλοί διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και καταξιωμένοι άνθρωποι του Πολιτισμού και των Γραμμάτων, όπως ο εικαστικός κ. Κωνσταντίνος Τσόκλης, ο ηθοποιός κ. Αντώνης Καφετζόπουλος (νυν Αντιδήμαρχος Αθηναίων), ο συνθέτης κ. Γιώργος Χατζηνάσιος, η ποιήτρια κ. Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ, ο συνθέτης και ερμηνευτής κ. Λάκης Παπαδόπουλος.Ομόφωνα το ΔΣ του Δήμου Ορχομενού δήλωσε 
την υποστήριξή του στην υποψηφιότητας
του Δήμου Δελφών ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 18 Νοεμβρίου  2015 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 6.00 μμ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 14311/12-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία  δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο ,τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των Τ.Κ.  και  τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
Ο Πρόεδρος κ. Ρόδης Λάμπρος  αναφέρθηκε στο 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Λήψη απόφασης για υποστήριξη της υποψηφιότητας του Δήμου Δελφών ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021» και ο οποίος στη συνέχεια το εισηγήθηκε θέτοντας υπόψη:
Ότι θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18:00 στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο ( Μέγαρο Παλαιάς Βουλής , Σταδίου 13, Αθήνα)η επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητας των Δελφών για « Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης  για το έτος 2021» ,
Ο Πρόεδρος  επίσης ανέφερε ότι μεαποφάσεις  τους το Συμβούλιο της ΠΕΔ και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στηρίζουνεπισήμωςτην υποψηφιότητα του Δήμου Δελφών ως « Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2021» καθώς  αναμφισβήτητα οι Δελφοί πληρούντις ιστορικές και πολιτιστικές προϋποθέσεις για να ανακηρυχτούν επάξια Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  πρότεινε να παραστεί αντιπροσωπεία του Δήμου μας στην επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητας των Δελφών για « Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης  για το έτος 2021». Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με το θέμα.  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω( λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και μετά από διαλογική συζήτηση  ,τις διατάξεις των άρθρων 65,67 72,225,226,227 Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ο Δήμος Ορχομενού υποστηρίζει την πρόταση του Δήμου Δελφώνγια την διεκδίκηση του τίτλουτης « Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης  για το 2021» ,καθώς και να παραστούν εκπρόσωποι από τον Δήμο μας κατά την επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητας. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 192/2015

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       ΤΑ ΜΕΛΗ

  ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                             ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                         

Ψήφισμα διαμαρτυρίας από το Δήμο Αλιάρτου - Θεσπιέων για το ειδικό φόρο κατανάλωσης στο ελληνικό κρασί

ΨΗΦΙΣΜΑ

Του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων


Στην Αλίαρτο σήμερα την 25η Νοεμβρίου 2015  το Δημοτικό Συμβούλιο στην 17ησυνεδρίασή του, ενέκρινε το ακόλουθο ψήφισμα.


Με πρόσφατο νόμο, επιβλήθηκε Ε.Φ.Κ (ειδικός φόρος κατανάλωσης), στο κρασί 0,20 € ανά λίτρο.
Το κρασί είναι προϊόν λαϊκής κατανάλωσης , περίπου το 90% της συνολικής εγχώριας παραγόμενης ποσότητας κρασιού καταναλώνεται στη χώρα μας.
Το κρασί έχει συνδεθεί διαχρονικά με την πολιτιστική παράδοση, τις χαρές, τις λύπες της καθημερινής ζωής.
Υπολογίζεται ότι η τιμή του κρασιού που διακινείται σε ασκούς –είναι η μεγάλη ποσότητα-   και καταναλώνεται από τα μικρομεσαία στρώματα της κοινωνίας, θα αυξηθεί κατά 50-60%.
Γεννάται  ένα σημαντικό ερώτημα.
Ποιος θα απορροφήσει την τόσο σημαντική αύξηση στην τιμή του κρασιού;
Εκτιμάται ότι ο αμπελουργός θα υποστεί τις συνέπειες με σημαντική μείωση στην τιμή του κρασοστάφυλου, με ότι αυτό σημαίνει για τη συνέχιση ή μη της αμπελοκαλλιέργειας.
Σήμερα ο αμπελουργός πληρώνεται  0,25€/χλ.μο το κρασοστάφυλο και αφού έχουν περάσει μήνες από την πώληση του προϊόντος. 
Η πολιτική αυτή οδηγεί την αμπελοκαλλιέργεια και 200.000 οικογένειες αμπελουργών στην καταστροφή.
Στη σημερινή αρνητική οικονομική και κοινωνική συγκυρία (κρίση) φορολογώντας το κρασί, αμπελουργοί, μικροί οινοποιοί, εργαζόμενοι στον κλάδο,αφανίζονται.
Ως Δήμος, έχοντας στην περιοχή μας πολλούς αμπελουργούςκαι μικρές επιχειρήσεις οινοπαραγωγής, αλλά και την παρακαταθήκη των ιστορικών αμπελώνων της Άσκρης που είναι παραγωγικοί από τα χρόνια του Ησιόδου:
ΖΗΤΑΜΕ

για τους λόγους αυτούς την άμεση ακύρωση του σχετικού νόμου.

Ανακοίνωση από το Δήμο Λεβαδεών για τις παιδικές χαρές

 Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε από εταιρεία πιστοποίησης και ελέγχου παιδικών χαρών, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του εξοπλισμού που κρίθηκε επικίνδυνος για την ασφαλή ψυχαγωγία των παιδιών και βρίσκονται στους χώρους των δημοτικών παιδικών χαρών του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.

Ο Δήμος έχει προχωρήσει στην ένταξη μελέτης και έργου που θα προκηρυχθεί άμεσα και έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα έργων του Δήμου για το 2016.  

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας για όσο χρονικό διάστημα θα εκτελούνται οι απαραίτητες εργασίες καθαίρεσης του εξοπλισμού και κατασκευής των νέων παιδικών χαρών.  

Καλάθια συλλογής τροφίμων Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θηβαίων: “Μάθε πως μπορείς να βοηθήσεις”

Ο Δήμος Θηβαίων στο πλαίσιο ενίσχυσης της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το οποίο καλύπτει τις βασικές ανάγκες άπορων συμπολιτών μας, έχει τοποθετήσει στα super market της Θήβας : AB Βασιλόπουλος, My Market, Lidl, Γαλαξίας, Μαρινόπουλος, καλάθια συλλογής τροφίμων που φέρουν την ένδειξη “Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων”.

Πως μπορώ να ενισχύσω τα καλάθια συλλογής τροφίμων;

·         Μπορείς ν' αφήσεις σ' αυτά προϊόντα μακράς διαρκείας που δεν χρειάζονται ψυγείο (π.χ. γάλα παιδικό ή βρεφικό, ζάχαρη, αλεύρι, όσπρια, ζυμαρικά, λάδι, χυμό ντομάτας κα.).
·         Σημείωση: Έστω ένα προϊόν αρκεί. Εάν το κάνουμε όλοι, τότε τα ράφια του παντοπωλείου θα είναι πάντα γεμάτα και θα πραγματοποιούνται περισσότερες διανομές τροφίμων.

Γιατί να ενισχύσω τα καλάθια συλλογής τροφίμων;

·         Γιατί οι προμήθειες σε τρόφιμα και άλλα είδη του Κοινωνικού Παντοπωλείου προέρχονται μόνο από τις ευγενικές δωρεές εταιρειών, σχολείων, συλλόγων και από τα καλάθια συλλογής τροφίμων που έχουν τοποθετηθεί σε σούπερ μάρκετ της περιοχής, στα οποία ο κάθε πολίτης συμβάλει αφήνοντας  προϊόντα.
·         Γιατί θέλεις να στηρίξεις και εσύ με τη σειρά σου τους άπορους συμπολίτες σου & να συμμετέχεις σ’ αυτό το έργο αγάπης.
·         Γιατί η ελάχιστη προσφορά σου είναι πολύτιμη για κάποιον άλλον.
·         Γιατί ΜΑΖΙ λειτουργούμε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας!


Το Κοινωνικό Παντοπωλείο  Δήμου Θηβαίων:

Ø  Ενισχύει την κοινωνική συνοχή & καταπολεμά τη φτώχεια και την οικονομική κρίση
Ø  Παρέχει δωρεάν είδη διατροφής, ένδυσης κτλ., σε δημότες που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα, καλύπτοντας τις πρωτογενείς ανάγκες επιβίωσής τους.
Ø  Μέχρι σήμερα εξυπηρετεί 250 οικογένειες.
Ø  Στηρίζεται σε εθελοντικές προσφορές, γι’ αυτό και έχουν τοποθετηθεί στα Σούπερ Μάρκετ  της πόλης, καλάθια με την ένδειξη «Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Θηβαίων».
Ø  Βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Πελοπίδου & Αγγελίδη και είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 10:00 έως τις 12:00
Ø  Τηλέφωνα Επικοινωνίας :2262350603, 607, 600Ο Θηβαϊκός Κύκλος ξεκινάει...

ΗΜΕΡΙΔΑ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο Θήβας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:30-10:45        Χαιρετισμοί.

·         Σπύρος Νικολάου, Δήμαρχος Θηβαίων.
·         Κώστας Μπακογιάννης Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας.
·         Υπουργός Πολιτισμού ή Εκπρόσωπος Υπουργείου.

10:45-12:30        Αρχαίο Δράμα και Παραστατικές Τέχνες.

Προεδρεύων:
·         Ομότιμος Καθηγητής Γιάγκος Ανδρεάδης, Διευθυντής ΚΕΔΡΑ, Σκηνοθέτης.

Ομιλητές:
·      Τζένη Αρσένη, Σκηνοθέτις, Θεατρολόγος, Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας.
      Όπερα και Αρχαίο Δράμα.
·      Δήμητρα Αθανασιάδου, Διδάσκουσα ΕΚΠΑ.
      Το βλέμμα της Αγαύης τότε και τώρα.
·      Κώστας Μητράκας, Υποψήφιος Δρ., Σκηνοθέτης.
      Το Θέατρο στο Καρναβάλι των Μακεδόνων.
·      Εβίτα Λύκου, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Γιόρκ Ηνωμένου Βασιλείου.
      Θεατρικοί Κώδικες στην ένατη τέχνη:  μια διεπιστημονική προσέγγιση.
·      Φάνης Καφούσιας, Χορογράφος-Ερευνητής.
Το αρχαίο δράμα, η κύρια πύλη απόδοσης και καλλιτεχνικής αναζήτησης της βιωματικής μας κληρονομιάς.
·      Ρόζα Σινοπούλου, Διδάκτωρ Συγκριτικής Λογοτεχνίας.
Από το Διαφωτισμό στη Νεωτερικότητα – από την παρωδία στο γκροτέσκο:  εικόνες παραμόρφωσης του μύθου.
·      Δημήτρης Νάκος, Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου, Σκηνοθέτης.
      Το αριστοτελικό μοντέλο στην κινηματογραφική αφήγηση.
·      Κώστας Πουλής, Συγγραφέας, Δρ. Αρχαίου Δράματος.
Το βιβλίο και η σκηνή, η αρχαία τραγωδία μεταξύ σχολαστικισμού και πειραματισμών.

12:30-14:30        Η τέχνη την περίοδο της κρίσης  - Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης

Συντονιστής:
·      Ομότιμος Καθηγητής Γιάγκος Ανδρεάδης, Διευθυντής ΚΕΔΡΑ, Σκηνοθέτης.
Συμμετέχοντες:
·      Δήμος Αβδελιώδης, Σκηνοθέτης.
·      Τζένη Αρσένη, Σκηνοθέτις, Θεατρολόγος, Δρ. Αισθητικής Φιλοσοφίας.
·      Σπύρος Βραχωρίτης, Σκηνοθέτης.
·      Νένα Βενετσάνου, Ερμηνεύτρια.
·      Γιάννης Σκαρπέλλος, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού Παντείου Πανεπιστημίου.

Παρεμβαίνων:

·      Τάσος Φρούσιος, Πρόεδρος Πολιτιστικού Συλλόγου «Λάιος». 

Καλώς ήλθατε στη γη των Μινυών

www.endelfoisonline.gr