Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Σε τροχιά υλοποίησης ο Περιφερειακός Σχεδιασμός από τον Περιφερειακό Φο.Σ.Δ.Α. της Στερεάς

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ» 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Ιουλίου 2015, στην Χαλκίδα  συνάντηση για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, τα Τοπικά σχέδια διαχείρισης στερεών αποβλήτων των Δήμων και το κλείσιμο των ενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ). Στην συνάντηση παραβρέθηκαν ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Αποβλήτων κ. Ευάγγελος Καπετάνιος, ο Περιφερειάρχης κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α κ. Νικόλαος Σταυρογιάννης, οι Δήμαρχοι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και υπηρεσιακοί παράγοντες των συναρμόδιων Υπουργείων και των Φο.Δ.Σ.Α.  

 Στην συνάντηση διαπιστώθηκε η πολύ καλή πορεία του σχεδιασμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αφού με ομόφωνες αποφάσεις τόσο του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α όσο και των Δήμων έχουν δρομολογηθεί τα παρακάτω : - Αναθεώρηση – Επικαιροποίηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία (Οδηγία ΕΚ/98/2008 & Ν. 4042/2012). - Εκπόνηση Τοπικών σχεδίων δράσης των Δήμων της Περιφέρειάς μας. - Συγχώνευση όσων Φο.Δ.Σ.Α το επιθυμούν στον Περιφερειακό. - Κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ. Οι προαναφερόμενοι 4 άξονες έχουν πλήρως δρομολογηθεί και υλοποιούνται ως εξής : Η αναθεώρηση του ΠΕ.Σ.Δ.Α προχωρά, με συμμετοχή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α, την παροχή στοιχείων και ενσωμάτωσης των υπολειπόμενων έργων στην Περιφέρεια. Η εκπόνηση των Τοπικών σχεδίων δράσης έχει ολοκληρωθεί από το σύνολο των Δήμων και έχουν επίσης προωθηθεί στους μελετητές, που επιμελούνται της αναθεώρησης του ΠΕ.Σ.Δ.Α. Είμαστε η μόνη Περιφέρεια Πανελλαδικά, η οποία πριν την δημοσιοποίηση του νέου ΕΣΔΑ, προχωρήσαμε στην σύνταξη Τοπικών σχεδίων δράσης.  Τα Τοπικά σχέδια, τα οποία είχαν συνταχθεί από τις αρχές του 2015, θα προσαρμοστούν στα δεδομένα του νέου ΕΣΔΑ, όσον αφορά τους ποσοτικούς στόχους που τίθενται.  Η συγχώνευση, όσων Τοπικών Φο.Δ.Σ.Α το επιθυμούν, προχωρά και από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 θα αναλάβει ο 
Σημειώνεται ότι λόγω των διαφορετικών μορφών Φο.Δ.Σ.Α (Σύνδεσμοι & Ανώνυμες Εταιρείες των Ο.Τ.Α), που υπήρχαν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Περιφέρειας, σε εφαρμογή του Ν. 4071/2012, με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίσθηκε η μετατροπή του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α από Σύνδεσμο σε Ανώνυμη Εταιρεία των Ο.Τ.Α.  Σχετικά με το κλείσιμο των ενεργών ΧΑΔΑ, έκλεισαν οι ΧΑΔΑ των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αμφίκλειας – Ελάτειας, Δελφών με την μεταφορά των απορριμμάτων τους στον ΧΥΤΑ Λαμίας καθώς και ο ΧΑΔΑ Δήμου Λοκρών με την μεταφορά των απορριμμάτων του στον ΧΥΤΑ Θήβας. (σχετικές ΚΥΑ Αριθμ. οικ. 54658/ 4266 ΦΕΚ 3242/3.12.2014 & Αριθμ. 2059/83899/ ΦΕΚ 1121/12.6.2015.) Παραμένουν ακόμη 3 ενεργοί ΧΑΔΑ στην Νότια Εύβοια, οι οποίοι θα μπορούσαν να κλείσουν το αμέσως επόμενο διάστημα, εάν συνεχίζονταν οι εργασίες κατασκευής του νέου κυττάρου του ΧΥΤΑ Χαλκίδας, οι οποίες ανεστάλησαν λόγω της διακοπής χρηματοδότησης. Τονίσθηκε επίσης η σημασία ολοκλήρωσης και ομαλής χρηματοδότησης των 2 μεγάλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (ΜΕΑ Φωκίδας, με υπογεγραμμένη σύμβαση με τον ανάδοχο και ΜΕΑ Θήβας, όπου ολοκληρώνονται οι διαγωνιστικές διαδικασίες για την επιλογή αναδόχου το αμέσως προσεχές διάστημα).   Τέλος ζητήθηκε από την Πολιτεία η ανταπόκριση σε μια σειρά ζητημάτων , τα οποία θα συμβάλλουν στην επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους Δήμους και που είναι. - Χρηματοδότηση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και που είναι άμεσα συνδεδεμένα με το κλείσιμο των ΧΑΔΑ. (επέκταση ΧΥΤΑ Χαλκίδας, Λαμίας κ.α) - Χρηματοδότηση της μεταφοράς των απορριμμάτων, για τους Δήμους που κλείνουν ενεργούς ΧΑΔΑ και μεταφέρουν, σύμφωνα με αποφάσεις της Πολιτείας (ΚΥΑ), τα απορρίμματα σε άλλους ΧΥΤΑ. - Ένταξη των υπολειπόμενων έργων με δημόσια χρηματοδότηση. (επαναλαμβάνουμε την πάγια και ομόφωνη θέση όλων των Δήμων της Περιφέρειάς μας για δημόσια χρηματοδότηση και όχι ΣΔΙΤ, όπως εξάλλου έχουμε δρομολογήσει με τα 2 έργα Θήβας & Φωκίδας) - Άμεση χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της κατάστασης στον ΧΥΤΑ Λαμίας και ιδιαίτερα της ενδιάμεσης λύσης, μέχρι της κατασκευής των νέων εγκαταστάσεων (ΜΕΑ & ΧΥΤΥ), λόγω του τεράστιου όγκου των απορριμμάτων τα οποία με τις ΚΥΑ μεταφέρονται στην περιοχή, σε έναν χώρο ο οποίος δεν πληροί τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. 
Ο Περιφερειακός Φο.Δ.Σ.Α θα συνεχίσει την υλοποίηση του Περιφερειακού σχεδιασμού, όπως αυτός συμφωνήθηκε από το σύνολο των Δήμων της Περιφέρειάς μας, διεκδικώντας από την πολιτεία τους απαιτούμενους πόρους.  

Θήβα : 31/07/2015

Δύο ακόμη ερωτήσεις από τον κ. Γιάννη Σταθά: Για τη χειρουργική κλινική του Νοσοκομείου Λιβαδειάς καθώς και τα προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη πρωτεύουσα της Βοιωτίας

Ερώτηση
Προς Τον Υπουργό Υγείας


Θέμα: Στον «αέρα» η χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς.

Η χειρουργική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς λειτουργεί το τελευταίο χρονικό διάστημα χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εναπομεινάντων ιατρών.

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία της χειρουργικής κλινικής του ΓΝΛ και η συνακόλουθη κάλυψη των αναγκών των ασθενών, πρέπει άμεσα να προσληφθούν τουλάχιστον πέντε (5) γενικοί ιατροί, καθώς, σε διαφορετική περίπτωση, η χειρουργική κλινική, και κατ’ επέκταση το ΓΝΛ, δεν θα καταφέρει να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ανάγκες των πολιτών, με ότι αυτό συνεπάγεται για τους πολίτες που τόσο έχουν ανάγκη τη δημόσια και δωρεάν υγείαδεδομένου ότι βάλλονται από την εφαρμογή των μνημονιακών πολιτικών.

Με βάση τα ανωτέρω,


                Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί  ώστε να προσληφθούν το ταχύτερο δυνατό τουλάχιστον πέντε (5) γενικοί ιατροί και να διασφαλιστεί η εύρυθμη και ασφαλήςλειτουργία της χειρουργικής κλινικής και κατ’ επέκταση  ολόκληρου του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς;


Ο ερωτών βουλευτής


Σταθάς Γιάννης

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων


Θέμα:Υλοποίηση απόφασης της Διοικούσας Επιτροπής τηςΑνώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) για τη λειτουργία του «Ετήσιου Προγράμματος Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» στη Λιβαδειά.

Mε το με αρ. 19/13-6-2015 απόσπασμα πρακτικού της συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και Θέμα 1.4: “Έγκριση Λειτουργίας του Αυτοχρηματοδοτούμενου Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Στερεά Ελλάδα με έδρα τη Λιβαδειά” το οποίο εστάλη από την Διοικούσα Επιτροπή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο γραφείο του κ. Υπουργού Πολιτισμού,Παιδείας, και Θρησκευμάτων στις 15-6-2015 με τον αρ. πρωτ. Δ/1452-15-6-2015 και το οποίο παρελήφθη από το γραφείο του κ. Υπουργού στις 17-6-2015 όπου έλαβε αρ. πρωτ. 5968/17-6-2015, αποφασίστηκε η υλοποίηση του προαναφερθέντος προγράμματος και η συνακόλουθη ίδρυση Παραρτήματος της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στη Λιβαδειά.

Πάραυτα,το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις 17 Ιουνίου 2015, οπότε έλαβε και πρωτοκόλλησε την απόφαση της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., δεν έχει δώσει καμία απάντηση μέχρι σήμερα, ούτε θετική ούτε αρνητική, μολονότι η Δημοτική Αρχή Λιβαδειάςέχει ήδη εξασφαλίσει ότι της έχει ζητηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (χώρος εγκατάστασης, λοιπές υποδομές, υλικοτεχνικός εξοπλισμός κ.α.).

Σημειώνεται ότι η λειτουργία του «Ετήσιου Προγράμματος  Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.στη Λιβαδειά θα συμβάλλειτόσο στην οικονομική ανάπτυξη της πόλης, όσοκαι-κυρίως- στην ακαδημαϊκή αναβάθμισή της, μετά το κλείσιμο του Τμήματος Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας.

Πρέπει δε να επισημανθεί ότι το παραπάνω εγχείρημα δεν θα επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Με βάση τα ανωτέρω,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να υλοποιηθεί η απόφαση της ΔιοικούσαςΕπιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και να λειτουργήσει το«Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος;Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς Γιάννης

Η Τομεακή Επιτροπή Λιβαδειάς του ΚΚΕ τοποθετείτε εκ νέου για τα φλέγοντα ζητήματα της λειτουργίας του Γεν. Νοσοκομείου Λιβαδειάς

Ούτε δύο μήνες δεν έχουν περάσει από την ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ για τις δραματικές συνθήκες που επικρατούν στο Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς και το κλείσιμο του χειρουργικού τμήματος, έρχεται να δώσει ακόμη ένα χτύπημα στα θεμέλια της δημόσιας δωρεάν υγείας, του  τόπου μας, οδηγεί ακόμη πιο κοντά στο οριστικό κλείσιμο του Νοσοκομείου Λιβαδειάς, νοσοκομείου, που εξυπηρετεί χιλιάδες εργαζόμενους της περιοχής μας και λαϊκές οικογένειες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην περιοδεία που είχε πραγματοποιήσει κλιμάκιο του ΚΚΕ με επικεφαλής τον βουλευτή Γ. Μαρίνο ειπώθηκε από τη διοίκηση, ότι για το επόμενο εξάμηνο υπάρχουν μόνο 5.000 ευρώ για τη λειτουργία του νοσοκομείου!
Μια ακόμα απόδειξη ότι μπορεί οι συγκυβερνήσεις να αλλάζουν αλλά, όταν δεν αλλάζει η πολιτική, το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο και χειρότερο. Τα μνημόνια, είτε ”αριστερά” είτε “δεξιά”, τα πληρώνει ο λαός με την ζωή του.
Η κατάσταση στο  Γενικό Νοσοκομείο Λιβαδειάς αλλά και γενικότερα στα δημόσια νοσοκομεία αναδεικνύει τη βαρβαρότητα του καπιταλισμού σε όλο του το μεγαλείο, γιατί έχει να κάνει με την ίδια τη ζωή. Στον καπιταλισμό η Υγεία γίνεται εμπόρευμα. Σε αυτό το απάνθρωπο σύστημα η Υγεία δεν προσφέρεται δωρεάν και σε όλους όσους την έχουν ανάγκη. Σε αυτό το σύστημα η Υγεία πωλείται. Όποιος έχει χρήματα αγοράζει, οι άλλοι ας πεθάνουν.
Αυτό το σύστημα σήμερα διαχειρίζεται η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ , η μνημονιακή κυβέρνηση της πρώτης φορά δήθεν “αριστεράς” . Και οι εκπρόσωποι τους στο νομό μαζί με τους κρυφούς και φανερούς συμμάχους τους πρέπει να απαντήσουν, με ποιον τρόπο μπορεί να γίνει ο θάνατος αντικείμενο διαχείρισης.
Καλούμε τον λαό της περιοχής μας σε γενικό ξεσηκωμό για την περιφρούρηση και διαφύλαξη της λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Λιβαδειάς και ζητάμε :
·         άμεσα την πλήρη λειτουργία  του χειρουργικού τμήματος και την ενίσχυση του με ιατρικό,  νοσηλευτικό προσωπικό  και υλικοτεχνική υποδομή.
·         Να καλυφθούν τα κενά σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό όλων των ειδικοτήτων, με προσλήψεις μόνιμων και πλήρους απασχόλησης εργαζομένων, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και να καλύπτονται οι οξυμένες ανάγκες των ασθενών.
·         Τη μονιμοποίηση όλων των επικουρικών γιατρών και όλων όσων εργάζονται στο νοσοκομείο με ελαστικές μορφές απασχόλησης.
·         Τη χρηματοδότηση του Νοσοκομείου, από τον κρατικό προϋπολογισμό για την προμήθεια του απαραίτητου σύγχρονου ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού και αναλώσιμων, για να μην ταλαιπωρούνται ασθενείς και εργαζόμενοι.
·         Να καταργηθεί κάθε συμμετοχή και πληρωμή για ιατρικές εργαστηριακές εξετάσεις φάρμακα και νοσηλεία για όσους προσέρχονται να εξεταστούν, ή να κάνουν αναγκαίες θεραπείες ή επεμβάσεις ανεξάρτητα αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι Έλληνες ή μετανάστες.

Λιβαδειά 2-8-2015

Η Τομεακή Επιτροπή Λιβαδειάς του ΚΚΕ

Επανέρχεται με νέα ερώτηση για το μέλλον της ΛΑΡΚΟ ο κ. Ευ. Μπασιάκος

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τους Υπουργούς
1. Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
2. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας
3. Οικονομικών
4. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


ΘΕΜΑ: Πορεία ΛΑΡΚΟ (διαιτησία για μείωση ενεργειακού κόστους, διασφάλιση θέσεων εργασίας).

Σε συνέχεια παρεμβάσεων μου στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, όπως της με αριθ.1179/26.3.2015 Ερώτησής μου για «Πορεία ΛΑΡΚΟ προς όφελος της Ανάπτυξης και της Τοπικής Οικονομίας», όπου επισημαίνω την ανάγκη διατήρησης των ιδίων χαρακτηριστικών λειτουργίας της και κυρίως τη διασφάλιση των θέσεων και όρων εργασίας, ιδίως με τις διαφαινόμενες θετικές μελλοντικές της προοπτικές, αφού αποτελεί τη μεγαλύτερη παραγωγό σιδηρονικελίου στην Ευρώπη, ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ και ΕΡΩΤΩ τους κ.κ. Υπουργούς

 1. Ποιες οι εξελίξεις σε σχέση με τη λειτουργία και τις προοπτικές της;
 2. Ποια η διαδικασία διαιτησίας για τη μείωση του ενεργειακού κόστους, γιατί καθυστερεί, ποια η εμπλοκή με την αδικαιολόγητη απόρριψη της πρότασης ΛΑΡΚΟ και πώς θα προχωρήσει;
 3. Ποια η κυβερνητική θέση για τη μείωση του ενεργειακού κόστους της ΛΑΡΚΟ; και
 4. Πώς διασφαλίζονται οι θέσεις και οι όροι εργασίας;


                                                                                         Ο ερωτών Βουλευτής 


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ

Ερώτηση για τους εργαζόμενους στον πρώην Οργανισμό Κωπαϊδας κατέθεσε στη Βουλή ο κ. Γιάννης Σταθάς

Ερώτηση
Προς τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
  
Θέμα: Στον «αέρα» παραμένουν οι εργαζόμενοι του «Οργανισμού Κωπαΐδας».

Στη διάταξη του αρθρ.13 παρ. 1α του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74) προβλέφθηκε η κατάργηση του «Οργανισμού Κωπαΐδας» από την 30-9-2014, ενώ σε νεότερο νόμο και ειδικότερα στη διάταξη του αρθρ.61 παρ. 1α του Ν. 4305/2014 ( ΦΕΚ Α΄237) προβλέφθηκε η κατάργηση του «Οργανισμού Κωπαΐδας» από την 30-11-2014 και η θέση του σε καθεστώς εκκαθάρισης.
               
Πράγματι, από την 30-11-2014, ο «Οργανισμός Κωπαΐδας» τέθηκε σε καθεστώς εκκαθάρισης, οι δε αρμοδιότητες και το επιχειρησιακό του αντικείμενο μεταβιβάστηκαν και ασκούνται έκτοτε από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
               
Ωστόσο, οι εργαζόμενοι του «Οργανισμού Κωπαΐδας» παρέμειναν στις θέσεις τους, εκτελώντας τις υπηρεσίες του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας Αλιάρτου ( πρώην Τμήματος Γεωργίας Ο.Κ.), καθώς και άλλες υπηρεσίες ( π.χ. τακτοποίηση οικονομικών καρτελών, εξυπηρέτηση αγροτών κ.λπ.) και ουδέποτε εκδόθηκαν διαπιστωτικές πράξεις διαθεσιμότητάς τους από κανέναν φορέα, ώστε να ενταχθούν σε καθεστώς κινητικότητας.
               
Να σημειωθεί δε ότι από τις 30-11-2014 μέχρι και σήμερα παρέχουν τις υπηρεσίες τους χωρίς να έχουν λάβει τις νόμιμες αποδοχές τους.
                Το προσωπικό αυτό είναι μόνιμοι υπάλληλοι και ανά κατηγορία ως παρακάτω:
                1 Π.Ε. Οικονομικός   βαθμού  Β1
                1 Δ.Ε. Οικονομικός   βαθμού  Β1
                1 Δ.Ε. Οικονομικός   βαθμού  Γ3
                1 Δ.Ε. Οικονομικός   βαθμού  Γ2
                1 Δ.Ε. Οδηγός          βαθμού  Γ5
                1 Υ.Ε. Εργάτης         βαθμού  Δ5
                1 Υ.Ε. Φύλακας        βαθμού  Δ4
               
Οι δύο τελευταίοι μάλιστα εμπίπτουν στις εξαιρέσεις της παρ. 2 περίπτωση Δ. του αρθρ. 90 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α’  - ΑΜΕΑ) για τους οποίους ουδέποτε εκδόθηκε η σχετική πράξη άμεσης μεταφοράς τους από 01-12-2014 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος. 
               
Σύμφωνα με το άρθρ.17 παρ. 5 εδ. α΄ του Ν. 4325/2015 ( ΦΕΚ Α΄47), «υπάλληλοι, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης τη παραγράφου 2 του παρόντος, καθώς και υπάλληλοι, οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, επανέρχονται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό φορείς και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, με τον ίδιο βαθμό που κατείχαν και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο στο οποίο υπάγονταν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα βάσει του Ν. 4172/2013 ( Α΄167)».
               
Σύμφωνα δε με την παρ. 7 του προαναφερόμενους άρθρου του ίδιου νόμου, « για την επαναφορά του προσωπικού αυτού εκδίδεται, πράξη του οικείου Υπουργού. Με την πράξη αυτή ο οικείος Υπουργός ρυθμίζει τους όρους και το χρόνο απασχόλησης των υπαλλήλων του άρθρου αυτού και των υπαλλήλων των εξαιρέσεων του άρθρου 90 παρ.  2 περίπτωση Δ΄του Ν. 4172/2013 της αρμοδιότητάς του».
               
Να σημειωθεί ότι με βάση το άρθρ.14 παρ. 1 του ίδιου νόμου, « στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εμπίπτουν μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι:…ε) οι οποίοι ανήκαν οργανικά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία καταργήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 ( Α΄74)..», ενώ με βάση την παρ.3 του άρθρου αυτού του ίδιου νόμου, «το προσωπικό του Κεφαλαίου αυτού έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στις διαδικασίες κινητικότητας του  άρθρου 15 του παρόντος, παράλληλα με το δικαίωμα επαναφοράς στις θέσεις που κατείχε ή σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, κατά τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 19 αυτού».
               
Περαιτέρω, βάσει της υπ’ αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.42 Α/οικ.14150 εγκυκλίου με θέμα  «Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4325/2015» του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γ. Κατρούγκαλου, «υπάλληλοι που δεν περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης των Ανακοινώσεων του τέως Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και οι υπάλληλοι που δεν υπέβαλαν αίτηση στις Ανακοινώσεις αυτές και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, επανέρχονται με πράξη του οικείου Υπουργού σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις στο Υπουργείο που υπάγονταν οργανικά ή σε εποπτευόμενους από το Υπουργείο αυτό Φορείς και τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπουργού, εφόσον υποβάλλουν αίτηση εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι έως και την 21η Μαϊου 2015, στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού του Φορέα που ανήκαν αρχικά».
               
Ενόψει των προαναφερόμενων διατάξεων και της σχετικής εγκυκλίου, και δεδομένου ότι εμπίπτουν στις προαναφερόμενες κατηγορίες υπαλλήλων, άπαντες υπέβαλαν, έως την ανωτέρω ημερομηνία, αιτήσεις προς το Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να επανέλθουν με πράξη του Υπουργείου αυτού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.   
               
Επειδή από την 30-11-2014, οπότε και καταργήθηκε ο « Οργανισμός Κωπαΐδας» μέχρι και σήμερα, άπαντες παρέχουν τη ίδια εργασία, στις ίδιες θέσεις, στον ίδιο τόπο και υπό τις ίδιες συνθήκες που την παρείχαν μέχρι τότε, εξυπηρετώντας τους αγρότες των Δήμων Λεβαδέων, Ορχομενού, Αλιάρτου-Θεσπιέων και Θηβών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, καθώς και του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας, χωρίς ουδέποτε να έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα.
               
Επειδή για την ως άνω εργασία τους από την 30-11-2014 μέχρι και σήμερα, δεν τους έχουν καταβληθεί οι νόμιμες αποδοχές  τους.
               
Επειδή άπαντες έχουν υποβάλει αίτηση στο Τμήμα Προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκειμένου να επανέλθουν με πράξη του Υπουργού του Υπουργείου αυτού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει εκδοθεί η οικεία πράξη για τον καθένα τους.

Με βάση τα ανωτέρω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
 

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να επανέλθουν οι ανωτέρω υπάλληλοι του «Οργανισμού Κωπαΐδας» με σχετική πράξη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας;

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να καταβληθούν οι νόμιμες αποδοχές αυτών για τις υπηρεσίες τους από την 1-12-2014 μέχρι και σήμερα;Ο ερωτών βουλευτής


Σταθάς Γιάννης

Τίποτα δεν αφήνει αναπάντητο η Αντιπεριφερειάρχης κα Φανή Παπαθωμά γύρω από την κριτική για την άρδευση στην Κωπαίδα

Στην αντεπίθεση πέρασε η αντιπεριφερειάρχης Βοιωτίας Φανή Παπαθωμά απαντώντας, στην έντονη κριτική που της ασκείται σχετικά με τη διαχείριση του Κωπαιδικού πεδίου, με μία μακροσκελή ανακοίνωση- ενημέρωση.

Τα βέλη που εκτοξεύθηκαν εναντίον της αντιπεριφερειάρχη, στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων,  ήταν ιδιαίτερα αιχμηρά και αφορούσαν τα προβλήματα στην άρδευση των κτημάτων του Δήμου.


Η ανακοίνωση:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΠΑΙΔΑ

Αναφορικά με την άρδευση του Κωπαϊδικού πεδίου κατά την αρδευτική περίοδο 2015 και προς ενημέρωση των Βοιωτών πολιτών ξεκίνησε και συνεχίζεται εξελισσόμενη επιτυχώς προσπερνώντας τα όποια προβλήματα, η διαδικασία άρδευσης αυτού.
Καθοριστικές εργασίες και παρεμβάσεις μετά την 1η Δεκεμβρίου του 2014 λειτούργησαν και θα λειτουργήσουν επικουρικά στην αρδευτική διαδικασία οι οποίες ξεκίνησαν και βρίσκονται σε αναμονή συνέχειας, λόγω των δυσμενών πολιτικών, τραπεζικών και οικονομικών δεδομένων της χώρας.
 Εργολαβίες και διάφορα 
 1. Εργολαβία  άρδευσης από 01/4/2015 έως 15/5/2015 , προϋπολογισμού:  24.600,00 Ε
 2. Διαχείριση της   άρδευσης Κωπαϊδικού πεδίου   : 99.000,00 Ε
 3. Μηχανογράφηση των χειρόγραφων καρτελών – ΕΛΤΑ ( Δημιουργία Εντύπου , αποστολή , είσπραξη τελών  ) ; 19.323,23 Ε
 4. Προμήθεια υλικών επισκευής και συντήρησης αντλιοστασίων ; 10.663,23 Ε
 5. Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας , σύνδεσης με κέντρο λήψεως σημάτων και υπηρεσιών φύλαξης των αντλιοστασίων Κωπαϊδικού πεδίου : 56.448,75 Ε
 6. Εκπόνηση μελέτης με θέμα:«Αρδευτική ικανότητα αντλιοστασίων Κωπαϊδας » : 3690,00 Ε
 7. Προμήθεια και εγκατάσταση υποστήριξης λογισμικού διαχείρισης άρδευσης αγροτεμαχίων Κωπαϊδικού πεδίου : 19.237,20
 8. Προμήθεια εξοπλισμού για το χερσαίο αντλιοστάσιο της Υλίκης : 39.483,00 Ε
 9. Τροποποίηση μετασκευή ηλεκτρικού πίνακα του χερσαίου αντλιοστασίου της Υλίκης :7380,00 Ε
 10. Προμήθεια καυσίμων κίνησης μηχανημάτων έργου και οχημάτων εποπτείας άρδευσης για την συντήρηση των έργων υποδομής και διαχείρισης άρδευσης Κωπαϊδας : 18.000,00 Ε
 11. Κλείσιμο θυροφραγμάτων ( ηλεκτρικών και ξύλινων ) , έλεγχος στάθμης νερού , προμήθεια ξυλείας και επισκευή ξύλινων θυροφραγμάτων Κωπαϊδικού πεδίου : 24.286,35 Ε
ΕΡΓΑ
 1. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΩΠΑΪΔΑΣ. Έργο προϋπολογισμού 40.000 €. Δημοπρατήθηκε την 21-4-2015. Η υπογραφή σύμβασης για ποσόν 39.200 € έγινε την 9-6-2015. Η περαίωσή του προβλέπεται εντός του 2015.
Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της ΠΕ Βοιωτίας.
 1. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ. Έργο προϋπολογισμού 92.125,67 €. Δημοπρατήθηκε την 21-4-2015. Η υπογραφή σύμβασης για ποσόν 90.283,15 € έγινε την 27-5-2015. Το έργο εκτελείται και περαίωσή του προβλέπεται εντός του 2015.
    Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της ΠΕ  Βοιωτίας.
 1. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΪΔΑ. Έργο προϋπολογισμού 150.000 €. Δημοπρατήθηκε την 21-4-2015. Η υπογραφή σύμβασης για ποσόν 49.500 € έγινε την22-6-2015. Η περαίωσή του προβλέπεται εντός του 2015.
     Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της ΠΕ Βοιωτίας.
 1. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΩΠΑΙΔΑ. Έργο προϋπολογισμού 70.000 €. Δημοπρατήθηκε την 28-4-2015. Η υπογραφή σύμβασης για ποσόν 39.900 € έγινε την 9-6-2015. Η περαίωσή του προβλέπεται εντός του 2015.
     Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ της ΠΕ Βοιωτίας. 
ΟΛΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ 
Ως Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας παραμένουμε άμεσα έτοιμοι για τη συνέχιση αυτών μετά την ομαλοποίηση των προαναφερόμενων πολιτικών δεδομένων.
Επιπροσθέτως θα ήθελα να τονίσω την απουσία εκκαθαριστή ο οποίος δεν έχει ακόμη οριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών, παρά τις συνεχείς οχλήσεις τόσο από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας, όσο και από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, θέμα το οποίο δημιουργεί μεγάλα προβλήματα με προσωπικό κόστος στους αγρότες.
Επίσης ο Κανονισμός Άρδευσης του Κωπαιδικού Πεδίου, που είναι έτοιμος από 16 Ιουλίου, αδυνατεί να δοθεί στη δημοσιότητα, διότι αναμένονται ακόμα οι προτάσεις της Μείζονος Αντιπολίτευσης του Περιφερειακού Συμβουλίου,  παρ΄  όλες τις συνεχείς επικοινωνίες μας.
Ένα σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο εισάγονται με σαφήνεια και πληρότητα οι υποχρεώσεις για μια αναλογικά δίκαιη και αποτελεσματική άρδευση του Κωπαιδικού Πεδίου.
Ήδη εκπονείται η διακήρυξη για την ανάθεση της μεγάλης μελέτης  (Master Plan) του εκ βάθρων εκσυγχρονισμού του αρδευτικού δικτύου και συστήματος, με τις διαρθρωτικές παρεμβάσεις όχι μόνο στις υποδομές αλλά και στην φιλοσοφία διαχείρισης των υδάτινων πόρων και των καλλιεργειών. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει το εργαλείο διεκδίκησης, με σοβαρές αξιώσεις, ειδικής χρηματοδότησης των έργων και της προοπτικής της Κωπαίδας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σ΄  αυτόν τον τιτάνιο αγώνα ενεργειών και δράσεων , θεωρώ καθήκον μου να ευχαριστήσω δημόσια τους αγρότες της Βοιωτίας, καθώς και τους αγροτικούς συλλόγους και τους συνεταιρισμούς αυτών, που σε πλαίσια απόλυτης συνεργασίας μαζί μας βοηθώντας με τις γνώμες και τις προτάσεις τους, μας οδήγησαν στο σημερινό ορθό αποτέλεσμα. Είναι εκείνοι που εργάστηκαν υπομονετικά μαζί μας καταδεικνύοντας έτσι τη σημασία της συνεργασίας.
Προσωπικά τους ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσω επίσης τους Αντιπεριφερειάρχες των Π. Ε. Φθιώτιδας, Εύβοιας, Ευρυτανίας και Φωκίδας, για την αποστολή μηχανημάτων, μαζί με τους χειριστές αυτών, οι οποίοι συνέδραμαν στη διαδικασία άντλησης του Κωπαιδικού Πεδίου, την περίοδο που η Βοιωτία μαστίζονταν από έντονα και πρωτόγνωρα καιρικά φαινόμενα.
Θα ήταν παράλειψή μου να μη τονίσω δημόσια το σπουδαίο ρόλο του Α΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης και δει των Δημάρχων Ορχομενού, Αλιάρτου, Θήβας και Λοκρών, οι οποίοι στεκόμενοι στο πολιτικό τους ύψος στάθηκαν αρωγοί στο δύσκολο  έργο της Περιφερειακής Ενότητας χωρίς λαικισμούς και  επικοινωνιακά πυροτεχνήματα.
Αγαπητοί συμπολίτες,
Η μητέρα των μαχών δίνεται με την άρδευση στην Κωπαΐδα, εν μέσω Κυκλώπων και Λαιστρυγόνων.
Το γνωρίζουν οι αγρότες που το ζουν.
Κάποιοι άλλοι, απόντες κατά κανόνα από το πεδίο της μάχης, στην ασφάλεια των γραφείων τους,  ας ασχολούνται με την ανέξοδη κριτική του καφενείου,  για  προσωπική τους προβολή.
Ζητείται αλήθεια.
Επιτέλους ας πέσουν οι μάσκες.
Αλλά από ποια πρόσωπα…

Ακούστε και τις σχετικές της δηλώσεις στο Star Κεντρικής Ελλάδας... 

Ψήφισμα από το ΔΣ της ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΕΝΩΣΗ ΕΜΠΟΡΩΝ -ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Πλατεία Ηρώων Ορχομενός Τ.Κ. 32300 Τηλ &Fax: 22610-35096
E-mail: eeebo@otenet.gr

ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ 31/07/2015

ΨΗΦΙΣΜΑ


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Εμπόρων Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Ορχομενού μετά το άγγελμα του ξαφνικού θανάτου του Χαρατσή Χρήστου Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Επαρχίας Θηβών, μέλος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας και μέλος της ΓΣΒΕΕ σε έκτακτη συνεδρίαση που έκανε αποφάσισε ομόφωνα:
1)      Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
2)     Να παραστούν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στην νεκρώσιμη ακολουθία.
3)     Να κατατεθεί στεφάνι στην μνήμη του.
4)     Να δημοσιευθεί το παρών ψήφισμα στα τοπικά ΜΜΕ.

Υπήρξε μεγάλος αγωνιστής για τα καθημερινά προβλήματα που έχουν όλοι οι συνάδελφοι του επιχειρηματικού κόσμου της Βοιωτίας και όχι μόνο. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.


ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο Βουλευτής Βοιωτίας Βαγγέλης Μπασιάκος για την απώλεια του Προέδρου Χρήστου Χαρατσή

Ο Βουλευτής Βοιωτίας   Βαγγέλης Μπασιάκος δήλωσε για την απώλεια του Προέδρου Χρήστου Χαρατσή :

«Συνοδεύσαμε σήμερα στην τελευταία του κατοικία, μετά τον αναπάντεχο χαμό του, τον Πρόεδρο, αγωνιστή για τα συμφέροντα του τόπου και του κλάδου του Χρήστο Χαρατσή.

Με τις άοκνες, διαρκείς και αποτελεσματικές δράσεις του πετύχαινε την προώθηση δίκαιων και σοβαρών αιτημάτων και θέσεων του κλάδου, που επάξια εκπροσωπούσε  επί πολλά χρόνια.

Ενώναμε τη φωνή μας στην ανάδειξη κοινών επιδιώξεων που αφορούσαν το καλό της τοπικής μας κοινωνίας.

Εύχομαι οι διάδοχοι του να συνεχίσουν με την ίδια ενεργητικότητα και  προσήλωση στον κοινό μας στόχο.

Ας είναι Αιωνία η Μνήμη του.»


Συλλυπητήριο μήνυμα από το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς για τον θάνατο του Χρ. Χαρατσή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς εκφράζουμε την βαθύτατη οδύνη μας για τον απροσδόκητο χαμό του Προέδρου της Ο.Ε.Β.Ε. Θήβας και μέλος Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ. Χρήστου Χαρατσή. Ο εκλιπών υπήρξε συνοδοιπόρος   και μεγάλος αγωνιστής για την καθημερινή επίλυση προβλημάτων όλων των συναδέλφων της επιχειρηματικής Βοιωτικής κοινωνίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει στην Θηβαϊκή γη.


Το Δ.Σ του Εμπορικού Συλλόγου Λιβαδειάς

Συλλυπητήριο μήνυμα Δημάρχου Θηβαίων για τον εκλιπόντα Πρόεδρο ΟΕΒΕ Χρήστο Χαρατσή

Εκφράζω τη βαθύτατη θλίψη μου για την πρόωρη και αιφνίδια απώλεια του αγαπημένου φίλου και συμπολίτη μου Χρήστου Χαρατσή, Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Επαρχίας Θηβών.

Ο Χρήστος, αναμφισβήτητα υπηρέτησε επάξια τη θέση του όλα αυτά τα χρόνια και ξεχώρισε για τη δυναμική, τη μαχητικότητα και την προσήλωσή του τόσο στην υπεράσπιση των συμφερόντων των επαγγελματοβιοτεχνών όσο και της τοπικής κοινωνίας. Στάθηκε αρωγός και συνοδοιπόρος στις προσπάθειες για επίλυση προβλημάτων που αφορούσαν το Δήμο μας και ήταν πάντα παρών σε όλους τους αγώνες και τις διεκδικήσεις για το συμφέρον των δημοτών.

Εύχομαι στους συνεργάτες του να συνεχίσουν το έργο που ξεκίνησαν μαζί, με αγάπη για το επάγγελμά τους και τον τόπο μας.

Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια για τη μεγάλη απώλεια στη σύζυγο και τα τέκνα του .

Καλό παράδεισο φίλε Χρήστο.
Ο Δήμαρχος Θηβαίων

Σπυρίδων Νικολάου 

Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2015

Ομόφωνα η ΠΕΔ Στερεάς στηρίζει την υποψηφιότητα των Δελφών ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015 πραγματοποιήθηκε στη Λαμία η 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας. Βασικό της θέμα αποτέλεσε η στήριξη της υποψηφιότητας του Δήμου Δελφών για «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021». Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, κ. Λουκάς Υπερήφανος μεταξύ άλλων επεσήμανε: «Αποτελεί τιμή αλλά ταυτόχρονα και υποχρέωση μας να στηρίξουμε με κάθε μέσο το Δήμο Δελφών στην υποβολή της υποψηφιότητάς του καθώς και στη  διεκδίκηση της ανάδειξής του σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το έτος 2021. Η ΠΕΔ/ΣΕ θα είναι πάντα αρωγός σε  κάθε εξωστρεφή ενέργεια των Δήμων που θα έχει ως στόχο την προβολή και την αναβάθμιση περιοχών αλλά και της Στερεάς Ελλάδας γενικότερα».
Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιωτόπουλος, ο οποίος αφού ανάλυσε το σκεπτικό και τις διαδικασίες του όλου εγχειρήματος τόνισε ότι η συγκεκριμένη υποψηφιότητα έχει ως στόχο όχι μόνο την ανάδειξη του πολιτισμού της περιοχής των Δελφών αλλά και ολόκληρης της Στερεάς Ελλάδας.
Το σύνολο των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τάχθηκε υπέρ της υποψηφιότητας και αποφασίστηκε ομόφωνα η έμπρακτη υποστήριξη της πρότασης του Δήμου Δελφών από την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας.
Σχετικά με το 2ο θέμα που αφορούσε την υπόθεση του «Ανάπτυξη Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΤΕΔΚ Ν. Ευβοίας» αποφασίστηκε ομόφωνα η επίσπευση των διαδικασιών λύσης και εκκαθάρισης της εταιρείας αυτής με την ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών έτσι ώστε το θέμα να κλείσει οριστικά. Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ μάλιστα στην εισήγησή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι ηθικό μας καθήκον να επουλώσουμε τις πληγές του παρελθόντος που έχουν μείνει ανοικτές και να δώσουμε άμεσες λύσεις. Η σημερινή Διοίκηση έχει ως στόχο της να μην αφήσει κανένα ανοικτό θέμα και να τηρήσει με αξιοπιστία τις υποχρεώσεις της, χρησιμοποιώντας κάθε δυνατότητα που της δίνεται και κάθε νόμιμο μέσο επ’ ωφελείας πάντα της ΠΕΔ/ΣΕ ».
Στη  συνεχεία τέθηκε προς συζήτηση το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην ομαλή υλοποίηση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013, λόγω της έλλειψης ρευστότητας με υπαρκτό τον  κίνδυνο της  μη ολοκλήρωσής τους ως το τέλος του τρέχοντος έτους, που αποτελεί και το έτος κλεισίματος του Προγράμματος. «Θα πρέπει να υπάρξει παράταση γιατί διαφορετικά τα βάρη θα πέσουν στους Δήμους με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να οδηγηθούν σε  κατάσταση χρεοκοπίας» τόνισε ο κ. Υπερήφανος και συνέχισε: «Έχουμε εκπονήσει μια σαφώς τεκμηριωμένη πρόταση που βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε εικασίες. Θα πρέπει αφ΄ενός να υπάρξει συντονισμένη προσπάθεια και αφ΄ετέρου  να ληφθεί υπόψη πως η αστοχία δεν οφείλεται σε κακό σχεδιασμό ή άστοχο προγραμματισμό, αλλά σε έναν απρόβλεπτο και μη διαχειρίσιμο παράγοντα όπως αυτός της  ανυπαρξίας ρευστότητας». Το σώμα ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση του Προέδρου που περιελάμβανε την πρόταση παράτασης της επιλεξιμότητας των δαπανών για ένα χρόνο έως 31.12.2016 και την προώθησή της στο αρμόδιο Υπουργείο, προκειμένου να αναληφθεί δράση και να γίνει η σχετική διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Επίσης, εγκρίθηκε ομόφωνα η υποβολή πρότασης για την παράταση της προθεσμίας για τις  άδειες ίδρυσης και λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών έως 31-12-2016, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη χρηματοδότησή τους στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη δράση και τις προτάσεις των Θεματικών Επιτροπών Αγροτικής Ανάπτυξης (Πρόεδρος κ. Τζιαχρήστας, Δήμαρχος Δομοκού), Αειφόρου Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος & Χωροταξίας (Πρόεδρος κα. Πούλου, Δήμαρχος Λεβαδέων) και Πολιτισμού, Παιδείας, Νεολαίας & Αθλητισμού (Πρόεδρος κ. Λιόλιος, Δήμαρχος Λοκρών) πάνω σε επίκαιρα θέματα που απασχολούν τους Δήμους και τους Δημότες. Σε συνέχεια της ενημέρωσης αποφασίστηκε από κοινού η διεξαγωγή Θεματικών Διοικητικών Συμβουλίων και η εντατικοποίηση των εργασιών έτσι ώστε από το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να προτεραιοποιηθούν οι ανάγκες, να ομαδοποιηθούν οι προτάσεις και να προωθηθούν καταλλήλως στα αρμόδια κέντρα αποφάσεων.

Ψήφισμα από το ΔΣ του Επιμελητηρίου Βοιωτίας για την απώλεια του Χρήστου Χαρατσή


ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη τους για τον  θάνατο του προσφιλούς μας Χρήστου Χαρατσή, Προέδρου του Τμήματος Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου μας και Προέδρου της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών & Βιοτεχνών Επ. Θήβας, αποφάσισε, ως τελευταίο φόρο τιμής, στην συνεπή συνδικαλιστική και επιχειρηματική του δράση, τα εξής:
1.      Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θανόντος.
2.      Να παρακολουθήσει σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας την νεκρώσιμη ακολουθία.
3.      Να δοθεί ένα ποσό σε μνήμη του σε κοινωφελές ίδρυμα.
4.      Να ανυψωθούν μεσίστιες οι σημαίες στο κτίριο του Επιμελητηρίου Βοιωτίας, κατά την ημέρα της κηδείας, σε ένδειξη πένθους.
5.      Τέλος, να δημοσιευθεί το παρόν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Ο Γιάννης Σταθάς ρωτά για την διακοπή των δρομολογίων του ΟΣΕ

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Θέμα: Απαράδεκτη η σχεδιαζόμενη διακοπή των δρομολογίων των αμαξοστοιχιών 1511 Λιανοκλάδι-Αθήνα, 1510 Αθήνα-Λιανοκλάδι,που θα οδηγήσει στο κλείσιμο των σταθμών Δαύλειας, Αλιάρτου, και οι κάτοικοι τόσο της Βοιωτίας όσο και της Φθιώτιδας δεν θα εξυπηρετούνται με φθηνό εισιτήριο στην εποχή των Μνημονίων.

Σύμφωνα με καταγγελίες, λόγω έλλειψης προσωπικού, σχεδιάζεται να «κοπεί» το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1511 Λιανοκλάδι-Αθήνα,το λεγόμενο «τοπικό» που έχει φθηνό εισιτήριο,και το οποίο αναχωρεί από το Λιανοκλάδι περίπου στις 6π.μ. και φθάνει την Λιβαδειά στις 7:30π.μ. ενώ διέρχεται επίσης από την Δαύλεια και την Αλίαρτο, εξυπηρετώντας, λόγω ώρας, πλήθος κόσμου που θέλει να ταξιδέψει ακόμα και αυθημερόν προς Αθήνα. Αντίστοιχα, σχεδιάζεται να «κοπεί» και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 1510 Αθήνα-Λιανοκλάδι.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο προαναφερθέντα δρομολόγια είναι τα μοναδικά «απλά» τρένα με φθηνό εισιτήριο. Επίσης, είναι τα μοναδικά που εξυπηρετούν τις περιοχές Δαύλειας και Αλιάρτου, οι οποίες, σε περίπτωση που τα δρομολόγια σταματήσουν, θα κλείσουν οι σταθμοί  Δαύλειας και Αλιάρτου, που εξυπηρετούν τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών με φθηνό εισιτήριο στις δυσμενείς εποχές των μνημονίων.


Με βάση τα ανωτέρω,


Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

-Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεται να προβεί ώστε να μην σταματήσουν τα φθηνά δρομολόγια των παραπάνω αμαξοστοιχιών και να μην αποκλειστούν τελείως οι παραπάνω περιοχές;

-Προτίθεται να προβεί στην έκδοση ΦΕΚ για την εθελοντική επιστροφή των μεταταχθέντων ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.;Ο ερωτών βουλευτής

Σταθάς ΓιάννηςΗ Φωτεινή Βελεσιώτου κάνει στάσεις ανά τη Στερεά στην καλοκαιρινή της περιοδεία

Η μεγάλη περιοδεία της Φωτεινής Βελεσιώτου αυτό το καλοκαίρι  με πολλούς σταθμούς σε όλη την Ελλάδα συνεχίζεται και τη φέρνει κοντά σε τόπους και ανθρώπους που αναζητούν το καλό ελληνικό τραγούδι.

Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο πολλοί σταθμοί με βασική στάση αυτή στη                 Τεχνόπολη στην Αθήνα 2 Σεπτέμβρη.

Η Φωτεινή Βελεσιώτου είναι ερμηνεύτρια λιτή, δωρική, με φωνή που σε τραντάζει. Την γνωρίσαμε κυρίως μέσα από τις ερμηνείες της στο τραγούδι «Μέλισσες» αλλά και το πρόσφατο «Διόδια». Τώρα και με ένα νέο δίσκο στις αποσκευές της σε μουσική Μίνου Μάτσα και στίχους της Ελένης Φωτάκη μας χαρίζει μοναδικές ερμηνείες σε μια παράσταση που θα μείνει αξέχαστη με τραγούδια από τη προσωπική της δισκογραφία  και άλλα αγαπημένα σημαντικών δημιουργών.

Το ήθος και η ερμηνεία της αγγίζουν τον κόσμο μ' ενα τρόπο πρωτοφανή: δεν έχει θαυμαστές και οπαδούς, όπως συμβαίνει με τα μουσικά είδωλα, έχει ακροατές γοητευμένους που η φωνή της τους μεταμορφώνει όπως μεταμορφώνει και το κάθε τραγούδι. Το λαϊκό ηχόχρωμά της παραπέμπει στις μεγάλες γυναικείες φωνές του παρελθόντος που σπάνια συναντάμε πια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2  Αυγούστου ΚΩΣ

3  Αυγούστου ΝΙΣΥΡΟΣ

9 Αυγούστου ΣΙΦΝΟΣ

11 Αυγούστου ΣΕΡΙΦΟΣ (Φεστιβάλ Σερίφου)

13 Αυγούστου ΠΡΕΒΕΖΑ (Με τη Λιζέτα Καλημέρη)

14 Αυγούστου ΚΥΡΙΑΚΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Φεστιβάλ Δάσους Αρβανίτσας)

16 Αυγούστου ΧΑΝΙΑ

19 Αυγούστου ΓΑΥΔΟΣ

21 Αυγούστου ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Θέατρο των Αγρών)

24 Αυγούστου ΛΑΜΙΑ (Φεστιβάλ Οίτης,με τη Λιζέτα Καλημέρη))

25 Αυγούστου Λάρισα (Με τη Λιζέτα Καλημέρη)

2 Σεπτεμβρίου ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΑΘΗΝΑ(Με καλεσμένους: Μανώλη Μητσιά, Παντελή Θαλασσινό, Μίλτο Πασχαλίδη, Λιζέτα Καλημέρη, Σταύρο Σιόλα, Μίνω Μάτσα, Ευγένιο Δερμιτάσογλου)

5 Σεπτεμβρίου ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Με τη Λιζέτα Καλημέρη)

6 Σεπτεμβρίου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ/Θεσσαλονίκη (Με τη Λιζέτα Καλημέρη)

11 Σεπτεμβρίου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Με τη Λιζέτα Καλημέρη)

12 Σεπτεμβρίου ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Με τον Μανώλη Μητσιά)

19 Σεπτεμβρίου ΒΟΛΟΣ

Καλώς ήλθατε στη γη των Μινυών

www.endelfoisonline.gr