Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

H θέση του Αυτοδιοικητικού Κίνηματος για τις πρόσφατες εξελίξεις στην αυτοδιοίκηση

Η Επικαιροποίηση του νέου memorandum of understanding, δηλαδή του τρίτου μνημόνιου που υπέγραψε η κυβέρνηση με τους δανειστές, μιλάει για αποπολιτικοποίηση της διοίκησης του κράτους (depoliticizing the Greek administration), ξεκινώντας με αντικατάσταση των Γενικών Γραμματέων των υπουργείων από Διοικητικούς Γραμματείς εντός του 2016 και για το υπόλοιπο κράτος (Ν.Π. και λοιπές κρατικές  αρχές) εντός του 2017. Προκύπτει με σαφήνεια από τα σχετικά κείμενα ότι αυτό αφορά στο κράτος και όχι στους αυτοδιοικητικούς θεσμούς.
Προφανώς και δεν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο για τους Ο.Τ.Α. δεδομένου ότι αυτοί απολαμβάνουν πλήρους αυτοτέλειας όπως περιγράφεται στο άρθρο 102 του καταστατικού μας κανόνα, αλλά και σε όλους τους μεταδικτατορικούς νόμους της πατρίδας μας.
Τι συμβαίνει λοιπόν και η κυβέρνηση επιθυμεί να υποκαταστήσει κρίσιμο πολιτικό προσωπικό των Δήμων (Γ.Γ., Πρόεδροι στα Ν.Π. κ.λ.π.) με διορισμένους υπαλλήλους και μάλιστα αναθέτοντάς τους Εκτελεστική Πολιτική ευθύνη, πλήττοντας έτσι την πολιτική νομιμοποίηση των επιλεγμένων από το λαό πλειοψηφιών;
Το πράγμα εκφεύγει από την πιθανότητα μας ακόμη αβελτηριώδους κυβερνητικής ‘’πρωτοβουλίας’’ όπως τόσες άλλες, δεδομένου ότι έχουμε συγχορδία υπουργικών και πρωθυπουργικών δημοσίων δηλώσεων, περί απλής αναλογικής στους δήμους και στις περιφέρειες, περί κατάργησης του ‘’δημαρχοκεντρισμού’’ και επαναθεσμοποίησης(!) της ενδοδημοτικής δημοκρατίας και πλήθος άλλων προδήλων κενολογιών, που ευγλώττως όμως αναδεικνύουν  προθέσεις.
Οι δήμοι παρά την μετωπική πολιτική αναμέτρηση που επεδίωξε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν  ‘’πέρασαν’’ στην δική του πολιτική επιρροή όπως το κοινοβούλιο. Το κυβερνών κόμμα υπέστει συντριπτική ήττα όταν μάλιστα ήταν στο απόγειο της πολιτικής του παρουσίας.
Και επειδή στερούνται των απαραίτητων σημείων κοινωνικής αναφοράς, κινούνται στη λογική  του, ότι δεν ελέγχουμε το υπονομεύουμε και το απαξιώνουμε.
Η κυβέρνηση λοιπόν μας ρίχνει το γάντι. Φρονώ ότι πρέπει να το σηκώσουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί οι θεσμοί της τοπικής δημοκρατίας είναι αυτοί που θα σηκώσουν στους ώμους τους τη χώρα για να την οδηγήσουν στο ασφαλές μέλλον, μακριά από επιβουλές και σκοπιμότητες που αλλοιώνουν το χαρακτήρα της δημοκρατίας και θέλουν το πολιτικό προσωπικό μαριονέττες και ασπόνδυλους χειροκροτητές δοτών εξουσιών και καθεστωτικών πρακτικών.

Για το Αυτοδιοικητικό Κίνημα

Απόστολος Κοιμήσης
Δήμαρχος Αμφιλοχίας
Μέλος Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού
στις    26         Σεπτεμβρίου   2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.30 μ.μ. σύμφωνα
με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Θέμα 1o: Περί προστασίας των Πηγών Χαρίτων Δ.Κ. Ορχομενού, ύστερα από το  αριθμ. πρωτ. 7822/5-8-2016 αίτημα του συνδυασμού « ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ» .
( Εισηγητής:  κ. Κωνσταντίνος Ξηρογιάννης , επικεφαλής του συνδυασμού  « ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»)

 Θέμα 2o: Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 196/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού  ,  τεχνικού προγράμματος & επιχειρησιακού προγράμματος.  
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 3o: Αποδοχή πίστωσης ποσού 32.462,42€ από Δ.Ε.Δ.Μ.Η.Ε. από τέλη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  και κατανομή αυτής.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 4o: Αποδοχή πιστώσεων 2ης , 3ης, 4ης εντολής ΣΑΤΑ 2016  ποσού 44.070,00€ και κατανομής αυτών για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 5o: Αποδοχή πιστώσεων 5ης , 6ης, 7ης εντολής ΣΑΤΑ 2016  ποσού 44.070,00€ και κατανομής αυτών για κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες έτους 2016.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 6o: Λήψη απόφασης για διαγραφή υποχρεώσεων του Δήμου παρελθόντων ετών, λόγω παραγραφής τους.
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 7o: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2016 απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
( Εισηγητής: κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος της ΕΕΦΔ)  

 Θέμα 8o: Λήψη απόφασης για τη μη ανάληψη πληρωμής των προνοιακών επιδομάτων λόγω έλλειψης προσωπικού του Δήμου.
( Εισηγητής: κ. Στάμος Μιχαλοστάμος , Δ/ντής του Δήμου)) 

 Θέμα 9o: Λήψη απόφασης για αύξηση ωρών απασχόλησης της  κ. Αικατερίνης Καραγιάννη , όσον αφορά την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων.
( Εισηγητής: κ. Στάμος Μιχαλοστάμος , Δ/ντής του Δήμου)

 Θέμα 10o: Αποδοχή πίστωσης ποσού 20.200,00€ ( προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 30,30€ , υπόλοιπο 20.169,70€ ) για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2016 και κατανομή της  πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές. 
( Εισηγητής:  κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

 Θέμα 11o: Αποδοχή πίστωσης ποσού 24.480,00€ (προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 36,72€ , υπόλοιπο 24.443,28€)  , για λειτουργικές δαπάνες σχολείων,  Γ΄ κατανομή έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές.
( Εισηγητής:  κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Α/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής)

 Θέμα 12o: Περί λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον Ορχομενό και καθορισμού τρόπου διεξαγωγής ( Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2016 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 13o: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Λουτσίου» , ποσού 12.098,08€( με ΦΠΑ) 
( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 14o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 32/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: « Ασφαλτόστρωση οδών Τ.Κ. Καρυάς»  προϋπολογισμού 21.993,30€ και του τρόπου ανάθεσης του έργου.  ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 15o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 28/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: « Κατασκευή αγωγών ομβρίων υδάτων σε Δ.Ε. Ορχομενού»  προϋπολογισμού 87.395,94€ και του τρόπου ανάθεσης του έργου.  ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 16o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 33/2016 μελέτης του έργου με τίτλο: « Επισκευή και Συντήρηση Δημοτικής Οδοποιίας Δ.Ε. Ακραιφνίας » προϋπολογισμού 6.799,36€ και του τρόπου ανάθεσης του έργου. ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 17o: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ» , ποσού 9.544,21 € ,  με ανάδοχοu τον κ.  Ηλία  Καντά
( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 18o: Έγκριση ης Αριθμ. 29/2016 μελέτης με τίτλο: « Κατασκευή φρεατίων διανομής για την ύδρευση Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου- Αγίου Σπυρίδωνα – Καρυάς» , ποσού 11.835,80€ και του τρόπου ανάθεσης αυτής. ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 19o: Έγκριση ης Αριθμ. 30/2016 μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού καθαρισμού νερού στην υδρευτική γεώτρηση  Τ.Κ. Παύλου»,  ποσού 27.218,80€ και του τρόπου ανάθεσης αυτής. ( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 20o: Έγκριση ης Αριθμ. 34/2016 μελέτης με τίτλο: « Αντικατάσταση τμημάτων υπογείου αγωγού άρδευσης κλειστού τύπου σε Τ.Κ. Διονύσου – Δ.Κ. Ορχομενού» , ποσού 12.121,00€ και του τρόπου ανάθεσης αυτής.  ( Εισηγητής:  κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 21o: Διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 2016 και διάθεση πιστώσεων. ( Εισηγητής:  κ. Βασίλειος Τάγκαλης , Πρόεδρος Δ.Κ. Ορχομενού)

Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Σπάει τη "σιωπή" του ο Μητροπολίτης Γεώργιος: "Μονομερής επιβαλλόμενη ενέργεια το νομοσχέδιο για τα Θρησκευτικά"

Γράφτηκε από τον Θανάση Μερτζάνη 

Την παρέμβαση του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ζήτησε και ο Μητροπολίτης Θ και Λ Γεώργιος ώστε να ανατραπεί η μονομερής επιβολή στην Ορθόδοξη Εκκλησία των αλλαγών στα Θρησκευτικά.
Ο Ιεράρχης της Βοιωτικής Εκκλησίας ταύτισε την Ορθοδοξία με την πορεία του Ελληνικού Έθνους στο χρόνο και διαπίστωσε κατάφορες διακρίσεις στο προτεινόμενο νομοσχέδιο.


Μονομερής επιβαλλόμενη ενέργεια το νομοσχέδιο... από LAMIASTARGR

Επίθεση Μπακογιάννη στη κυβέρνηση : "Δεν είμαστε Yes Men"!

Γράφτηκε από τον Αργύρη Μπλόντζο 

Προφανώς αυτή η κυβέρνηση δεν θέλει δημάρχους και περιφερειάρχες αλλά υπαλλήλους, επισημαίνει ο περιφερειάρχης Στερεάς Κώστας Μπακογιάννης σχολιάζοντας την πρόταση του υπουργείου Εσωτερικών να συσταθούν θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας, οι οποίοι ουσιαστικά θα είναι αυτοί που θα ασκούν διοίκηση στις υπηρεσίες.
Μιλώντας στο Star Κεντρικής Ελλάδας ο κύριος Μπακογιάννης ξεκαθαρίζει πως "οι αυτοδιοικητικοί δεν είναι yes men και εντολοδόχοι της εξουσίας. Η δικιά μας δουλειά είναι να μεταφέρουμε την οργή του λαού, στα κλειστά γραφεία της πλατείας Συντάγματος", πρόσθεσε.

Εμφανίστηκε σίγουρος  πως η προσπάθεια αυτή θα ατυχήσει και κατέληξε: "Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ, όρθιοι να λέμε την αλήθεια και να εκφράζουμε την αγανάκτηση, τους φόβους αλλά κυρίως τις ελπίδες αυτών που μας έχουν κάνει την τεράστια τιμή να μας εμπιστευτούν."


Μπακογιάννης προς Κυβέρνηση : Δεν είμαστε YES MEN από LAMIASTARGR

Αύριο η έκτακτη σύγκληση του ΔΣ της ΚΕΔΕ - Αποκλειστικό θέμα να ανατραπεί η πραξικοπηματικού χαρακτήρα απόπειρα της Κυβέρνησης να καταργήσει το θεσμό του Δημάρχου !!!

Η  Κ.Ε.Δ.Ε. θα αντιδράσει δυναμικά στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να αγνοήσει τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και να «προσπεράσει» τις εκλεγμένες διοικήσεις των Δήμων, επιβάλλοντας τους επιτροπεία.
Με πρωτοβουλία του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 12.00 συγκαλείται έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ με μοναδικό θέμα συζήτησης την, πραξικοπηματικού χαρακτήρα, απόπειρα της κυβέρνησης  να καταργήσει το θεσμό της Αυτοδιοίκησης στη χώρα μας, μετατρέποντας τους Δημάρχους σε υποτακτικούς της δημοσιοϋπαλληλικής γραφειοκρατίας.
Ειδικότερα αναμένεται να συζητηθεί η τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου Ν.4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής Προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις».
Σύμφωνα με τη πρόταση που κατατέθηκε «συνιστώνται θέσεις Διοικητικών και Αναπληρωτών Διοικητικών Γραμματέων στους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας οι οποίοι τίθενται επικεφαλής της διοικητικής ιεραρχίας των υπηρεσιών του Δήμου, των οποίων και προΐστανται. Χαρακτηριστικά η πρόταση αναφέρει ότι «αναλαμβάνουν την εκτέλεση και διοικητική εφαρμογή της πολιτικής του αρμόδιου για διορισμό οργάνου».
Στην ουσία, αν θεσμοθετηθεί μια τέτοια πρόταση, αφαιρείται η δυνατότητα άσκησης των καθηκόντων του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των γενικών γραμματέων και επιβάλλονται Διοικητικοί Γραμματείς και Αναπληρωτές Διοικητικοί Γραμματείς
Κατά τη συνεδρίαση αναμένεται να εκτιμηθούν τα δεδομένα και να αποφασιστούν οι δυναμικές κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν από τους δημάρχους με στόχο να μην θεσμοθετηθεί η σχετική πρόταση.
Σε κάθε περίπτωση η Κ.Ε.Δ.Ε. θα αντιδράσει δυναμικά στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να αγνοήσει τη βούληση των τοπικών κοινωνιών και να «προσπεράσει» τις εκλεγμένες διοικήσεις των Δήμων, επιβάλλοντας τους επιτροπεία.  

Θα διαφυλάξουμε το Σύνταγμα και την αυτοτέλεια του θεσμού. Οι Δήμοι θα παραμείνουν στους Δημάρχους και στις τοπικές κοινωνίες και δεν πρόκειται να γίνουν λάφυρο καμιάς κυβέρνησης.

Ερώτηση Μπασιάκου στη Βουλή για τη διδασκαλία της Ορθόδοξης πίστης

ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Για τους Υπουργούς
  1. Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  2. Επικρατείας (για το συντονισμό του Κυβερνητικού έργου).

ΘΕΜΑ: Υποβάθμιση της διδασκαλίας για την Ορθόδοξη Πίστη που διχάζει.

Σε συνέχεια αλλεπάλληλων πρωτοφανών κυβερνητικών ατοπημάτων, σε σχέση με το μάθημα των Θρησκευτικών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ.Ιερώνυμος δήλωσε, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Εγώ με μια λέξη θα έλεγα σήμερα, επειδή διάβασα τα καινούργια προγράμματα και τα είδα, είναι απαράδεκτα, είναι επικίνδυνα, είναι πράγματα που δεν θα αποδώσουν καρπούς, αλλά μεγάλη ζημιά στην Παιδεία γενικότερα, στην κοινωνία μας και ρήξη μέσα στην Εκκλησία στις σχέσεις με την Πολιτεία. Γι’αυτό, από αυτή τη θέση σήμερα - θα τα πω και στην Ιεραρχία στις αρχές Οκτωβρίου - κάνω έκκληση αυτή τη στιγμή προς τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα να σταματήσει όλη αυτή την προσπάθεια, να αναβάλει καθεμία πρωτοβουλία ενός ή μερικών ανθρώπων και σε μια βάση μεγάλης Εκκλησίας και Πολιτείας να συνεργαστούμε σοβαρά επιτέλους σε ένα τόπο που ακούγονται λόγια, λόγια, λόγια, και λείπει ο Λόγος.» Κατόπιν αυτών,

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ.Υπουργοί 
Πώς η Κυβέρνηση θα αποκαταστήσει την ομαλή σχέση της με την Εκκλησία, ιδιαίτερα δε πώς θα αποκαταστήσει, με διάλογο, τη διδασκαλία της Ορθόδοξης Πίστης, όπως απαιτεί η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας;

  
                                                                                            Ο ερωτών Βουλευτής 


ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ 

Απόψε Αγρυπνία στον Αί Γιάννη στον Ορχομενό


Οικονομικό συμμάζεμα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη 2ετία Μπακογιάννη


Στο πλαίσιο ενημέρωσης όλων των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας για τον απολογισμό των δύο ετών της Περιφερειακής Αρχής, δίνονται στη δημοσιότητα τα στοιχεία που αφορούν στην μείωση κόστους λειτουργίας της, αλλά και στον εκσυγχρονισμό της με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 Συγκεκριμένα:
·          Έως σήμερα, το κόστος λειτουργίας της Περιφέρειας μειώθηκε κατά 30%.
·         Εξορθολογίστηκαν οι δαπάνες και εξασφαλίστηκε  1.000.000€ για τις κοινωνικές και προνοιακές ανάγκες των πολιτών, τον τουρισμό και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών της Περιφέρειας. 

·         Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι  η πρώτη περιφέρεια που λειτουργεί με διπλογραφικό σύστημα στα πρότυπα των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών ώστε να μπορούμε να προγραμματίσουμε με καλύτερο τρόπο την διαχείριση των οικονομικών της.
·         ‘Εγινε απογραφή της περιουσίας της περιφέρειας και προχωρά η μελέτη πλήρους αξιοποίησής της.
·         Αντιμετωπίζονται και κλείνουν οι δικαστικές υποθέσεις που εκκρεμούσαν για χρόνια και προκαλούσαν ημερήσιο κόστος 6.000 ευρώ για όλους τους πολίτες της Στερεάς Ελλάδας.
·         Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας στεγάστηκαν  στο νέο διοικητήριο στη Λαμία μειώνοντας το κόστος των ενοικίων της περιφέρειας κατά 300.000 ευρώ, επιτυγχάνοντας συγχρόνως σημαντική εξοικονόμηση σε λειτουργικά έξοδα και παρέχοντας καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση στους πολίτες.   
·         Ολοκληρώθηκε η μελέτη και προχωρά άμεσα η αντικατάσταση του παλαιού και ρυπογόνου  στόλου οχημάτων με νέα μικρότερου κυβισμού, τεχνολογίας diesel μέσω leasing μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

«Το νοικοκύρεμα του σπιτιού μας δεν είναι υποχρέωση λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι πολιτική, φιλοσοφία και στρατηγική μας επιλογή. Ο χρόνος και το χρήμα που χάναμε, πρέπει και διατίθεται σε όλους τους κατοίκους της Στερεάς Ελλάδας. Τα χρήματα που εξοικονομούνται πρέπει και πηγαίνουν εκεί όπου υπάρχουν ανάγκες για τους πολίτες.Η καταγραφή και η αξιοποίηση της περιουσίας μας δημιουργεί ευκαιρίες νέων εσόδων και επιλύει πολλά προβλημάτων. Είναι απόφαση και τρόπος ζωής για όλους μας στην Περιφέρεια ,η αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ για να πάει εκεί που πρέπει, στους ανθρώπους της Στερεάς Ελλάδας»
                                                                               Κώστας Μπακογιάννης


Ανοικτή πρόσκληση από την Κίνηση Πολιτών ΑΡΔΗΝ Βοιωτίας

H Κίνηση Πολιτών ΑΡΔΗΝ Βοιωτίας σας προσκαλεί
το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 19:00
στο Συνεδριακό Κέντρο Λιβαδειάς (Κρύα)
σε εκδήλωση - συζήτηση με θέμα:
"Ο Σόρος, οι ΜΚΟ και η προσφυγική κρίση"
Ομιλητές: Γιώργος Καραμπελιάς,
Άρδην - συγγραφέας
Νίκος Κελέρμενος, Άρδην Βοιωτίας - ιατρός
Συντονιστής: Λουκάς Μοιραναίος,
Άρδην Βοιωτίας - γεωπόνος

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος)   στις   28  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

1) Υποβολή πρότασης του Δήμου Θηβαίων για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».  

2) Υποβολή 4ου επικαιροποιημένου – τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου της ενταγμένης πράξης με τίτλο : «Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013». 

3) Υποβολή 4ου επικαιροποιημένου – τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου της ενταγμένης Πράξης με τίτλο : «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013» 

4) Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων της Δημοτικής Αγοράς στο Δημοτικό Οργανισμό Θήβας (Δ.Ο.Θ.) για τη στέγαση του ΚΑΠΗ (σχετ. η υπ’ αριθ. 78/2016 απόφαση της Δημοτ. Κοιν. Θήβας).

5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 64/2016 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ)», περί έγκριση της γ’ αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τους, οικ.έτους 2016.

6) Έγκριση της υπ’ αριθ. 81/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θηβαίων (ΔΗΚΕΘ) περί Δ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. (απόλυτη πλειοψηφία).


7) Λήψη απόφασης για την έγκριση τοποθέτησης ρυθμιστικών πινακίδων στις οδούς Πλαταιών και Ηλέκτρας (σχετ. η υπ’ αριθ. 97/2016 απόφαση της ΕΠ.Π.Ζ.) (απόλυτη πλειοψηφία).

8) Έγκριση  μετακίνησης του Δημάρχου στη Ρόδο προκειμένου να συμμετέχει στις εργασίες του Συνδέσμου Χαναανικών, Φοινικικών και Καρχηδονιακών Πόλεων στις 1 και 2 Οκτωβρίου.

9) Πρόσληψη (9) εργατών καθαριότητας και (1) οδηγού απορριμματοφόρου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας.

10) Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας του διαγωνισμού για την  προμήθεια  ενός μεταχειρισμένου ανυψωτικού καλαθοφόρου οχήματος.

11) Λήψη απόφασης για καταγγελία μίσθωσης ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Πλαταιών  (θέμα από αναβολή).

12) Έγκριση Τελικού Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου : " Βιοκλιματική αναβάθμιση του Δημόσιου Ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας".

13) Λήψη απόφασης για την  προκήρυξη διαγωνισμού μίσθωσης για τη στέγαση του 9ου Νηπιαγωγείου Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 12/2016 απόφαση της Δημοτ. Επιτροπής Παιδείας).

14) Ορισμός μελών, τακτικών και αναπληρωματικών της Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού και στύλων στις Εργατικές Κατοικίες».

15) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής παράδοσης - παραλαβής  του έργου  : «Ανάπλαση τοπικής παραλιακής οδού Αλυκής» και ορισμός ενός (1) δημοτικού συμβούλου στην επιτροπή.

16) Λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/16.

17) Λήψη απόφασης για την απαγόρευση στάθμευσης επί της οδού Λοξής Φάλαγγος 13, έμπροσθεν του ακτινολογικού εργαστηρίου του κ. Δημ. Μάμαλη (σχετ. η υπ’ αριθ. 98/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

18) Λήψη απόφασης για την ανανέωση απαγόρευσης της στάσης και στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Δαγλαρίδου 23 έμπροσθεν της εισόδου του Γηροκομείου ΟΧΕΚ Θηβών (σχετ. η υπ’ αριθ. 150/2012 Α.Δ.Σ. & 99/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

19) Λήψη απόφασης για  την παραχώρηση χώρου του 3ου Νηπιαγωγείου στο Σύλλογο Μικρασιατών Θήβας για τη λειτουργία του χορευτικού τμήματος του Συλλόγου (σχετ. η υπ’ αριθ. 10/2016 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας).

20) Λήψη απόφασης για τη διάθεση χώρου εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ Θήβας για την κάλυψη των αναγκών του θεατρικού εργαστηρίου της Ένωσης Μικρασιατών Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 5/2016 απόφαση της Δημοτ. Επιτροπής Παιδείας).

21) Έγκριση άδειας κυκλοφοριακής σύνδεσης με απότμηση πεζοδρομίου για πλυντήριο αυτοκινήτων του Ζάχαρη Ιωάννη του Χρήστου στο Ο.Τ. 4 στη Θήβα (σχετ. η υπ’ αριθ. 101/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.).

22) Έγκριση άδειας εισόδου – εξόδου σε βιομηχανικό κτίριο ανακύκλωσης μεταλλικού και μη μεταλλικού σκράπ της εταιρείας «ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ» στη θέση «Βάρνο» της Δ.Ε. Θήβας (σχετ. η υπ’ αριθ. 102/2016 απόφαση της Επ.Π.Ζ.)


                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Συνάντηση Δημάρχου Θηβαίων με τον Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτης και την Αστυνομική Ηγεσία ΒοιωτίαςΜε τον Αστυνομικό Διευθυντή Δ/νσης Αστυνομίας Βοιωτίας κ. Μιχαήλ Τσάτση και τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή του Τμήματος Ασφάλειας Θηβών κ.  Νίκο Τρικαλίτη συναντήθηκε ο Δήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Νικολάου, την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016 στο Δημαρχείο,  όπου συζήτησαν θέματα σχετικά με την ασφάλεια των δημοτών και την ευταξία της πόλης. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Αντιδήμαρχος Θηβαίων κ. Σπύρος Κίτσος . 

Εκτενής αναφορά έγινε σε θέματα που αφορούν τον οικισμό των ΡΟΜΑ , τις διάφορες κλοπές καθώς και θέματα τροχονομικών διατάξεων. Επίσης, συζητήθηκαν οι ενέργειες που έχουν γίνει από το Δήμο Θηβαίων προκειμένου να ενισχυθεί το προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. στη Θήβα λόγω και του κέντρου προσφύγων. 

Την ίδια ημέρα  το απόγευμα ο κ. Δήμαρχος συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό  Προστασίας του Πολίτη κ.  Νίκο Τόσκα στο γραφείο του στο Υπουργείο, προκειμένου να ζητήσει και δια ζώσης την ενίσχυση του Α.Τ. Θηβών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και ο Βουλευτής Βοιωτίας κ. Νίκος Θηβαίος. Ο κ. Δήμαρχος έλαβε τη διαβεβαίωση από τον κ. Υπουργό ότι θα ενισχυθεί η αστυνομική δύναμη της Βοιωτίας.  

Ενημερωτική εκδήλωση την Τρίτη στη Λαμία με θέμα «Ευρωπαϊκά εργαλεία: Προοπτικές ανάπτυξης για τη Στερεά Ελλάδα»
Η εκδήλωση πραγματοποιείται με στόχο την παρουσίαση και συζήτηση των ευρωπαϊκών εργαλείων χρηματοδότησης και των δυνατοτήτων ανάπτυξης στη Στερεά Ελλάδα με την στήριξη και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο. Επιδίωξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα είναι μέσα από ανάλογες πρωτοβουλίες να παρουσιάσει στις παραγωγικές δυνάμεις της Περιφέρειας και της ελληνικής οικονομίας και στο ευρύ κοινό  τις νέες δυνατότητες και προοπτικές που διαμορφώνονται από νέες και καινοτόμες πρωτοβουλίες όπως είναι το Επενδυτικό Σχέδιο Juncker για την Ευρώπη. Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Δήμο Λαμιέων, το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, το Επιμελητήριο Ευβοίας, το Επιμελητήριο Βοιωτίας, το Επιμελητήριο Ευρυτανίας, το Επιμελητήριο Φωκίδας, την ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας, το ΣΒΣΕ, και το Europe Direct του Δήμου Λαμίας.


Κοινωφελής εργασία και κοινωνική οικονομία στο επίκεντρο της συνάντησης Ράνιας Αντωνοπούλου – Κώστα Αγοραστού

Η επέκταση του προγράμματος της κοινωφελούς εργασίας και στις 13 Περιφέρειες καθώς και η αποτελεσματική προώθηση και ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας τέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Ράνια Αντωνοπούλου και ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Κώστας Αγοραστός.
Για την κοινωφελή εργασία, η Ένωση Περιφερειών διεκδικεί από την κυβέρνηση να υλοποιηθεί και στις Περιφέρειες ανάλογο πρόγραμμα μ’ αυτό που υλοποιείται στους Δήμους. Προς την κατεύθυνση αυτή και με γνώμονα να συμβάλλουν στην επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, οι Περιφέρειες θα καταγράψουν έργα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που ανήκουν στη διοικητική τους αρμοδιότητα ώστε να υποβάλλουν συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο Εργασίας.
Κοινωνική οικονομία
Με στόχο τη συνδιαμόρφωση ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης για την κοινωνική οικονομία ανά Περιφέρεια προγραμματίζονται εντός του Σεπτεμβρίου συναντήσεις υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Εργασίας και των 13 Περιφερειών. Μετά την επεξεργασία τους σε υπηρεσιακό επίπεδο, τα σχέδια θα συζητηθούν με στόχο να επικυρωθούν σε συνάντηση που θα έχει η Αναπληρώτρια Υπουργός κ. Αντωνοπούλου με τους 13 Περιφερειάρχες.
Επισημαίνεται ότι όλες οι Περιφέρειες έχουν διαθέσιμους πόρους στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) για τη στήριξη  κοινωνικών επιχειρήσεων τοπικού ή περιφερειακού χαρακτήρα. Η στήριξη μπορεί να έχει τη μορφή χορήγησης κεφαλαίου έναρξης, κεφαλαίου κίνησης ή ακόμη και  κάλυψης μέρους του μισθολογικού κόστους. Παράλληλα, σε κάθε Περιφέρεια πρόκειται να συσταθεί και να λειτουργήσει Κέντρο Στήριξης και Προώθησης της Κοινωνικής Οικονομίας που θα παρέχει ολοκληρωμένες υποστηρικτικές υπηρεσίες στις κοινωνικές επιχειρήσεις
Όπως επαναβεβαιώθηκε στη συνάντηση της κ. Αντωνοπούλου και του κ. Αγοραστού, στρατηγικός στόχος του Υπουργείου και των Περιφερειών είναι η δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων εργασίας μέσω και της ανάπτυξης συνεταιριστικών δομών και δομών κοινωνικής οικονομίας σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, όπως ο αγροτικός και αγροδιατροφικός τομέας, ο βιομηχανικός, ο τουριστικός, η ενέργεια, η υγεία, το περιβάλλον, οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών με την απαιτούμενη μεταξύ τους συνεργασία και στήριξη.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης και οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση των θεματικών αξόνων των ΠΕΠ που αφορούν στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας επιχειρήσεων καθώς και την προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.

Συνεδριάζει τη Δευτέρα του ΔΣ του Δήμου Λεβαδέων

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, που θα πραγματοποιηθεί τη  26η του μηνός   Σεπτεμβρίου    2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης.


           Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

1.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
2.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.
3.    Aποδοχή ποσού 129.037,50€ των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων για υλοποίηση έργων και Επενδυτικών δραστηριοτήτων έτους 2016 (πρώην ΣΑΤΑ) και κατανομή αυτού.
4.    Αποδοχή ποσού 70.800€ από Υπουργείο Εσωτερικών , Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (κατανομή από πιστώσεις ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 2016) που αφορά την Επισκευή-Συντήρηση Σχολικών κτιρίων και κατανομή αυτού.
5.    Κατανομή συνολικού ποσού 90.543,98€ (γ΄δόση 2016) για κάλυψη λειτουργικών αναγκών σχολείων της Α/θμιας, Β/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Λεβαδέων.
6.     Καθορισμός διδάκτρων στα νέα τμήματα του Δημοτικού Ωδείου.
7.    Καθορισμός τέλους χρήσης χώρου Εμποροπανήγυρης για το έτος 2016.
8.    Έγκριση κανονισμού χρήσης & λειτουργίας της ετήσιας Εμποροπανήγυρης έτους 2016.
9.    Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης έτους 2016.
10.  Λήψη απόφασης για την επέκταση υφιστάμενου κοιμητηρίου στη θέση ¨Μάκρεσι¨ της Δ.Κ Λιβαδειάς.
11.  Λήψη απόφασης για την ίδρυση νέου κοιμητηρίου στη θέση “Ριζίστρα” της Τ.Κ. Αγίου   Γεωργίου.
12.  Έγκριση του Κανονισμού παραχώρησης και λειτουργίας Δημοτικών χώρων πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
13.  Λήψη απόφασης περί του τρόπου δημοπράτησης του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ(2016)”.
14.  Εγκριση της υπ αριθμ. 151/2016 μελέτης του έργου: “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ”.
15.  Εγκριση της υπ΄αριθμ. 152/2016 μελέτης με τίτλο : “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΓΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
16.  Υποβολή αίτησης-φακέλου στα πλαίσια της 15ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο : “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΓΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΧ ΤΟΥ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
17.  Υποβολή αίτησης-φακέλου στα πλαίσια της 15ης Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “στερεά Ελλάδα” της πράξης με τίτλο : ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ”.
18.  Εγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ “ του Δήμου Λεβαδέων.
19.  Εγκριση 3ου  τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΥΣΙΜΩΝ”
20.  Εγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΜΠΡΑΚΑΚΟΣ ΕΩΣ ΚΟΥΤΕΪΚΑ”
21.  Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΕΛΙΚΩΝΑ”.
22.  Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ”.
23.  Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου : “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΤΡΟΦΗ ΝΤΑΟΥΜΗ”
24.  Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας  Σκυροδέματος
25.  Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Τσιμεντοσωλήνων
26.  Έγκριση Διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την μίσθωση του δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή της Τ.Κ Χαιρώνειας του Δήμου Λεβαδέων στη θέση “ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ”.
27.  Εγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στην Εκθεση “Nostos” Greek Alternative Tourism Expo 2016 στη Ναύπακτο (14-17/10/2016) και διάθεση πίστωσης.
28.  Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Ψαρόμυαλο Μάριο του Κων/νου.
29.  Ωράριο λειτουργίας Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Λεβαδέων.


                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                      
                                                       Γεωργαντά Ελισάβετ (Ελίζα)     


Στο παλιό Δημαρχείο της Λιβαδειάς αύριο η υποδοχή της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS

Δεκαέξι (16) μέλη της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS + KEY ACTION 2 SCHOOL EDUCATION STRATEGIC PARTNERSHIPS 2015-1-UK01-KA201-013502-LEARNING AND TEACHING TOGETHER, από το Κάρντιφ της Ουαλίας και τη Μούρθια της Ισπανίας, στο οποίο συμμετέχει και ο Δήμος Λεβαδέων σύμφωνα με την 411/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων, θα φιλοξενηθούν στην Λιβαδειά τις επόμενες ημέρες.  Στο παραπάνω διακρατικό πρόγραμμα, το οποίο αφορά τη βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, διαμέσου των οποίων θα στηρίξουν τους μαθητές για να συμμετέχουν σε συνεργατικές δράσεις της ευρύτερης κοινότητας, συμμετέχει από Ελληνικής πλευράς η Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, το ΠΛΗΝΕΤ,  το 1ο ΓΕΛ, το 4ο Δημοτικό, το 7ο Δημοτικό, το ΕΠΑΛ και ο Δήμος Λεβαδέων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης στην ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής των μαθητών, στην δημοκρατική ζωή της ευρύτερης κοινότητας, αναπτύσσοντας βασικές δεξιότητες σκέψης με τελικό σκοπό να καταστούν τα σχολεία κόμβοι μάθησης και σκέψης. Το καλωσόρισμα θα γίνει στο παλιό Δημαρχείο Λιβαδειάς την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου από τη Δήμαρχο Λεβαδέων και την Ελληνική αντιπροσωπεία.


Δωρεάν Μικρές Αγγελίες

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ


Ισόγειο κατάστημα 75 τμ. και 25 τμ. πατάρι στην οδό Γεωργαντά 37

Ισόγειο κατάστημα 80 τμ. και 40 τμ. πατάρι στην οδό Φίλωνος 32 (απέναντι από το Διοικητήριο Π.Ε. Βοιωτίας). 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977 960645

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Την Κυριακή η επέτειος της Μάχης της Πέτρας στον Υψηλάντη Βοιωτίας


Πρωτοβουλία για την αναβίωση του Ιερού Λόχου των Θηβών

ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ''ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ ΘΗΒΩΝ'', ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΕΛΤΙΩΝΟΥΝ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ.
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟΣΟ ΜΕ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΔΡΩΜΕΝΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 2017 ΣΤΗ ΘΗΒΑ. 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ -ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ- ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ.
Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΗ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΘΗΒΑΙΟΥΣ ΙΕΡΟΛΟΧΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΥΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ.


Γρηγόρης  Παπαναστασίου 
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θηβαίων 
https://www.facebook.com/grigoris.papavasileiou.7

Καλώς ήλθατε στη γη των Μινυών

www.endelfoisonline.gr