Δευτέρα 8 Ιουλίου 2024

Ανακοίνωση από την Ένωση Εμπόρων & Βιοτεχνών Ορχομενού - Ξεκινούν από σήμερα οι καλοκαιρινές εκπτώσεις

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Τακτικές Θερινές Εκπτώσεις 2024».
Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 του Ν. 4177/2013, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις έτους 2024 θα ξεκινήσουν
τη Δευτέρα 8 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως και το Σάββατο 31 Αυγούστου.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
Ως ανακοίνωση μείωσης τιμής, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Δεοντολογίας περί ανακοινώσεων μείωσης της τιμής (ΥΑ 35935/13-4-2023), είναι κάθε ανακοίνωση του επιχειρηματία ότι έχει μειώσει την τιμή για ένα προϊόν με την εξής μορφή:
• Είτε ποσοστού (%), π.χ. «20% έκπτωση».
• Είτε συγκεκριμένου ποσού, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».
• Είτε αναγραφή νέας (χαμηλότερης) τιμής μαζί με την αναγραφή της προγενέστερης (υψηλότερης) τιμής που εφαρμόστηκε. Η προηγούμενη τιμή μπορεί να εμφανίζεται σε διαγραμμένη μορφή π.χ. «τώρα 50 ευρώ, πριν 100 ευρώ» ή «50 ευρώ 100 ευρώ».
Ως προγενέστερη τιμή, νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά. Όταν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 30 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.
Ο τρόπος με τον οποίο υπολογίζεται και προβάλλεται η μειωμένη τιμή, πρέπει να ανταποκρίνεται στην αλήθεια και να είναι ακριβής. Οι καταστηματάρχες θα πρέπει, σε περίπτωση ελέγχου, να είναι σε θέση να αποδείξουν, ότι η παλαιά τιμή πώλησης που αναγράφεται στην πινακίδα, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 21 ν. 4177/2013, σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις περί εκπτώσεων και μειωμένων τιμών, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που οι εκπτώσεις αποδειχθεί ότι είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο των 20.000 ευρώ.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη της χρονικής περιόδου των εκπτώσεων,
ήτοι την Κυριακή, 14 Ιουλίου 2024.
Το πλαίσιο ωραρίου για την Κυριακή καθορίζεται από ώρα 11.00 έως 20.00.
Επομένως, προτείνουμε στους συναδέλφους που επιθυμούν να ανοίξουν την Κυριακή 14 Ιουλίου, να λειτουργήσουν από τις 11.00 έως τις 18:00.
Σχετικά με την αμοιβή του προσωπικού την Κυριακή 14/7, η νομοθεσία προβλέπει ότι: Αν η εργασία του προσωπικού κατά την Κυριακή περιοριστεί σε εργασία μέχρι 5 ώρες οι εργοδότες δεν έχουν υποχρέωση να χορηγήσουν άλλη ημέρα ανάπαυσης, οφείλουν όμως να καταβάλουν τα αντίστοιχα ωρομίσθια για την παρασχεθείσα εργασία με προσαύξηση 75%.
Καλές Δουλειές !!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟς
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: