Τρίτη 9 Ιουλίου 2024

Συνέδριο με θέμα "Η επιστημονική και πολιτιστική διπλωματία της Ελλάδας" στις 22-24 Ιουλίου στους Δελφούς

 

 


Το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών  συνδιοργανώνει και φιλοξενεί στις Εγκαταστάσεις του Συνεδριακού του Κέντρου στους Δελφούς, το συνέδριο  Η επιστημονική και πολιτιστική διπλωματία της Ελλάδας στις 22-24 Ιουλίου, 2024

 

Το συνέδριο εστιάζει στον ρόλο της επιστημονικής και πολιτιστικής διπλωματίας της Ελλάδας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς σε όλη τη διάρκεια του 20ού αιώνα και μέχρι τις μέρες μας.

 Στοχοθεσία:

·       Διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους οι επιστημονικές και πολιτιστικές εξελίξεις στο ευρωπαϊκό και ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας μας, διαμορφώνουν τη διπλωματική παρουσία της Ελλάδας στην ΕΕ και στους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς.

·       Συμβολή στην ανάπτυξη του ακαδημαϊκού πεδίου της επιστημονικής διπλωματίας, και των διασυνδέσεών της με την πολιτιστική διπλωματία, στην Ελλάδα.

·       Δημιουργία μιας διεπιστημονικής πλατφόρμας για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ ιστορικών της επιστήμης και της τεχνολογίας, ιστορικών των διεθνών και διπλωματικών σχέσεων, πολιτικών επιστημόνων και μελετητών των διεθνών σχέσεων και κοινωνιολόγων της επιστήμης.

·       Καλλιέργεια των συνθηκών για την καθιέρωση μιας ετήσιας εκδήλωσης για το θέμα.

 

Διοργάνωση:

·       Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

·       Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ

·       Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου Πανεπιστημίου

·       Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών

·       Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

·       Ελληνική Ένωση Ιστορικών

 

Οικονομική Υποστήριξη:

·       Ίδρυμα Konrad-Adenauer (Αντιπροσωπεία για την Ελλάδα και την Κύπρο)

·       European Research Council (ERC Consolidator Grant “Living with Radiation: The Role of the International Atomic Energy Agency in the History of Radiation Protection”)

Δεν υπάρχουν σχόλια: