Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022

Ο Πρόεδρος του Σ.Β.Σ.Ε. κ. Πάνος Λώλος γράφει στην Κ για την ενεργειακή κρίση και την βιωσιμότητα της βιομηχανίας

 


Η ενεργειακή κρίση απειλεί ευθέως τη βιωσιμότητα της ελληνικής και της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Οποιαδήποτε ολιγωρία στην δυναμική αντιμετώπιση της σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο θα έχει με βεβαιότητα επαχθείς επιπτώσεις, οι οποίες δεν θα είναι μεσοπρόθεσμα αναστρέψιμες και θα αποτελέσουν πηγή πρόσθετων και πολυσήμαντων προβλημάτων με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια: