Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

“Δημόκριτος Growth Hub”: Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Γιάννης Γεροντίτης στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΥΠΟ - Ένα πολυδύναμο κέντρο πολλαπλών λειτουργιών για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας, της γνώσης, της καινοτομίας και της τοπικής ανάπτυξης

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: