Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

Προσωρινή μετακίνηση της λαϊκής αγοράς οδού Γιαννούτσου στην οδό Ρούμελης στη Λιβαδειά


 Με την υπ’αρ. 83/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λεβαδέων εγκρίθηκε η προσωρινή μετακίνηση της λαϊκής αγοράς που διενεργείται κάθε Σάββατο επί της οδού Γιαννούτσου της Κοινότητας Λιβαδειάς, στην οδό Ρούμελης Κοιν. Λιβαδειάς κατά μήκος αυτής και μεταξύ των κάθετων σ΄αυτή οδών Διστόμου και Χαιρωνείας.

Η μετακίνηση αυτή θα πραγματοποιηθεί λόγω υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάδειξη ιστορικού χώρου Αγίας Παρασκευής και οδού πρόσβασης (Γιαννούτσου)», από το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022 και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: