Σάββατο, 16 Μαΐου 2020

Οι θέσεις του Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ορχομενός, Πορεία Προοπτικής» κ. Σταύρου Χριστακάκη για την παραβατικότητα και την αστυνόμευση στο Δήμο Ορχομενού*
Κύριε Πρόεδρε, Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η συζήτηση  στο σημερινό Δημοτικό  Συμβούλιο λαμβάνει  χώρα σε ένα πλαίσιο το οποίο διαμορφώθηκε από τα παρακάτω γεγονότα:
Στις 23 /9/2019 ημέρα Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνεργασία της Δημάρχου και των Αντιδημάρχων με τον Αστυνομικό Διευθυντή Βοιωτίας , τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού.
«Η ασφάλεια στις μετακινήσεις των δημοτών, η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και της μικροεγκληματικότητας στο Δήμο, κοινές δράσεις ενημέρωσης κυρίως της νεολαίας σε διάφορα θέματα κυκλοφοριακής αγωγής , ναρκωτικών και ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο αποτέλεσαν την ατζέντα των θεμάτων που συζητήθηκαν στην συνάντηση» , ανέφερε το δελτίο τύπου του Δήμου.
Στις 10/10/2019 πραγματοποιήθηκε συνεργασία της Δημάρχου με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Βοιωτίας, παρουσία και του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Ορχομενού.
Για τις συναντήσεις αυτές και για τις δράσεις και τις ενέργειες που αποφασίστηκαν δεν ενημερώθηκε ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην συνέχεια ακολουθούν δυο αντιφατικές δηλώσεις της Δήμαρχου για το επίπεδο συνεργασίας και την αποτελεσματικότητα της αστυνόμευσης στον Δήμο μας.
1. Δήλωση σε τηλεοπτικό μέσο ενημέρωσης στις 23/3/2020:  «έχουμε απόλυτη συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα  , έχει ανταποκριθεί στο μάξιμουμ σε αυτά τα οποία πρέπει να κάνει». Η δήλωση έγινε μετά από τις δηλώσεις δημοφιλούς συνδημότισσάς μας.
2. Ακολουθούν δηλώσεις στο ίδιο μέσο στις 15/4/2020 : «σήμερα στο Δήμο μας επικρατεί μόνο ανασφάλεια. Μιλάμε για την χαμένη αξιοπιστία των Αστυνομικών Αρχών στον Δήμο μας και ιδίως στον Ορχομενό». Η δήλωση έγινε μια ημέρα  μετά τον άδικο χαμό αγαπητού συμπολίτη μας από ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα.
Και το ερώτημα που μπαίνει αβίαστα είναι αν θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί το τροχαίο δυστύχημα, αν επτά μήνες μετά την συνάντηση με τον Αστυνομικό Διευθυντή είχαν υλοποιηθεί ενέργειες και δράσεις στον Δήμο μας για την παραβατικότητα.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι η υιοθέτηση μέτρων καταστολής χωρίς την ανάπτυξη παραλλήλων υποστηρικτικών δράσεων, οδηγεί σε αύξηση της παραβατικότητας.
Τα αίτια του φαινομένου σχετίζονται με ιστορικές παθογένειες  του αστικού ιστού, όπως συγκέντρωση και συμβίωση ετερογενών πληθυσμών αλλά και τα σύγχρονα φαινόμενα της μετανάστευσης , της ανεργίας , της φτώχειας , της περιθωριοποίησης,  της άνισης μεταχείρισης κοινωνικών ομάδων που οδηγεί τους πλέον ευάλωτους στον αποκλεισμό.
Ταυτόχρονα καταγράφεται και μια επιδείνωση των δεικτών παραβατικότητας στην Ελληνική κοινωνία.
Η κοινωνική παραβατικότητα εμφανίζεται πολλές φορές ως επακόλουθο,  εφόσον στην χώρα μας λειτουργούν σωρευτικά οι παράγοντες της κοινωνικής αποδιοργάνωσης, όπως περιορισμοί στην γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή, εγκατάσταση νέων πληθυσμών , περιβαλλοντικά θέματα κα.
Σε όλα αυτά προστίθενται και οι όποιες δυσλειτουργίες καταγράφονται  σε σχέση με τις υποδομές, όπως μια καλή οροσήμανση που διευκολύνει την πρόσβαση πεζών και οδηγών, ο κακός φωτισμός των οδών και πλατειών που δυσκολεύει την ασφαλή διέλευση των δημοτών , η τήρηση όλων των κανονισμών καθαριότητας, ύδρευσης κ.α.
Γίνεται , επομένως,  φανερό ότι το πρόβλημα της παραβατικότητας  συντίθεται στην πρόληψη και την καταστολή της .
Πριν, όμως, φτάσουμε στο σημείο της καταστολής της , αφού έχει, δηλαδή, λάβει χώρα η πράξη , πρέπει να μας προβληματίσει όλους τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να προλάβουμε ή και να περιορίσουμε τέτοιου είδους παραβατικές συμπεριφορές.
Πρέπει, λοιπόν, να εστιάσουμε σε ένα σχεδιασμό με στόχο την πρόληψη των αιτιών της παραβατικής συμπεριφοράς, σε ένα πρόγραμμα πρόληψης που θα περιλαμβάνει σχεδιασμό δράσεων στην σχολική κοινότητα , κυρίως στο δημοτικό- γυμνάσιο, αλλά και στην κοινωνία.
Γνωρίζουμε, άραγε, ότι ακόμη και σήμερα υπάρχουν νέα παιδιά που  λειτουργούν στην σχολική κοινότητα χαρακτηρισμένα  ως ΑΚΟ ( Άνευ Κυρίου Ονόματος).
Τι κάνουμε ως τοπική κοινωνία για να εξαλείψουμε αυτό το φαινόμενο , το οποίο αναμφίβολα επηρεάζει τον ψυχισμό των παιδιών αυτών και συμβάλλει στην περιθωριοποίησή τους.
Για ουσιαστική αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς απαιτείται, λοιπόν, ένας ολοκληρωμένος και αποτελεσματικός σχεδιασμός σε επίπεδο σχολικής , κοινωνικής και οικογενειακής διάστασης. Αυτός θα συμβάλλει στην μετάδοση των κοινωνικών και πολιτικών αξιών και θα  θέτει συγκεκριμένο προσανατολισμό όρια και όρια τα οποία οι οικογένειες, οι εκπαιδευτικοί και η κοινωνία τα μεταδίδουν κυρίως στους νέους μας.
Γι αυτό προτείνουμε μια δέσμη δράσεων και πρωτοβουλιών  μέσω των οποίων θα αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της παραβατικότητας. Συγκεκριμένα:
1) Ίδρυση και λειτουργία δομής Ιατροκοινωνικών Υπηρεσιών για ειδικές και ευάλωτες ομάδες:
 Η δομή θα επανδρωθεί από Ιατρό, Κοινωνικό Λειτουργό, Ψυχολόγο, Νοσηλευτή , Διοικητικό Προσωπικό.  Έργο της επιστημονικής ομάδας θα είναι η   συμβουλευτική υποστήριξη,  κοινωνική ευαισθητοποίηση και ενσωμάτωση , ο εμβολιασμός και η κινητοποίηση για συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία των ομάδων αυτών.
Η δράση αυτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί από Ευρωπαϊκούς πόρους που απευθύνονται σε ευάλωτες και ειδικές ομάδες του πληθυσμού .
2 ) Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης :
Διοργάνωση ημερίδων , έκδοση ενημερωτικού υλικού ,σε συνεργασία με τους εμπλεκομένους φορείς περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων σε αυτή την πρωτοβουλία.
3) Ανάπτυξη εθελοντισμού , με δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης.
Υιοθετούμε και προστατεύουμε δημοτικούς χώρους, πράσινο, παιδικές χαρές, χώρους αναψυχής και άθλησης.
4) Βελτίωση συντονισμού των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και κοινωνικών φορέων.
5) Χρήση καμερών αποκλειστικά στο δημόσιο χώρο (δρόμους, πλατείες) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τα προσωπικά δεδομένα.
6) Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας όπως πρότεινε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού .
7) Απαρέγκλιτη τήρηση των κανονισμών λειτουργίας του Δήμου ( καθαριότητας, ύδρευσης , πρασίνου κα)
8) Ανάπτυξη συστήματος περιοδικής αστυνόμευσης από την ομάδα ΔΙΑΣ, σε ακαθόριστους χώρους και χρόνους.
9) Ενδυνάμωση του Αστυνομικού Τμήματος με ανθρώπινο δυναμικό , ώστε να εντατικοποιηθεί η αστυνόμευση σε όλες τις κοινότητες του Δήμου μας και ιδιαίτερα στον Ορχομενό.
10) Δημιουργία προϋποθέσεων καλύτερης αστυνόμευσης, μέσω της μετεγκατάστασης του Αστυνομικού Τμήματος και την ανάπτυξη συνοδευτικών υποδομών.
11) Αυστηρή εφαρμογή του Νόμου από τους εμπλεκόμενους φορείς ( Δικαστικούς,  Δημόσιας Τάξης). Παράσταση στην Εισαγγελία για αυστηρή εφαρμογή του νόμου.


*Τοποθέτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Παρασκευής 8/5/2020 με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόληψη συμπεριφορών παραβατικότητας και την αποτελεσματική αστυνόμευση στο Δήμο  Ορχομενού».

Δεν υπάρχουν σχόλια: