Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο... μέσω τηλεδιάσκεψης την προσεχή Τετάρτη


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σας προσκαλούμε στην 5η Συνεδρίαση (Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  Α’ 55) και της υπ. αριθμ. πρωτ ΔΙΔΑΔ/Φ.69/115/9670/18-5-2020 εγκυκλίου οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩ4446ΜΤΛ6-ΠΡΧ), θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), την Τετάρτη 03 Ιουνίου  2020 και ώρα 11:00 πμ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:
 -Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τα στοιχεία απολογισμού του έτους 2019 του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και συντομογραφικά «Ο.Π.Α.ΣΤ.Ε.».”.   
   
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

Αντικατάσταση μέλους και του αναπληρωτή του,  στη  Κοινή Επιτροπή  Παρακολούθησης της από 12/7/2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λαμιέων για την κατασκευή  του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ».
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα 2ο

Ορισμός εκπροσώπου της "Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας", στο Δ.Σ της  ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχείριση και Διοίκηση Βιομηχανικής Περιοχής Θίσβης Βοιωτίας Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΙΑ.ΒΙ.ΠΕ.ΘΙ.Β. ΑΕ».
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
  
ΤΕΧΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΕΡΓΑ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Θέμα  3ο

Έγκριση 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020  (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 02).
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Έγκριση  3ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Έγκριση  2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Έγκριση  2ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Βοιωτίας έτους 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Θέμα  7ο

Έγκριση  3ης τροποποίησης  (τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2020
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Θέμα  8ο

Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Θέμα 9ο

Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ3562 του  Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα 10ο

Εγγραφή νέου έργου στην ΣΑΕΠ866 για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που έπληξαν το Κωπαϊδικό Πεδίο στους Δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων της Π.Ε. Βοιωτίας στις 04 - 06 Απριλίου 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  11ο

Εγγραφή νέου έργου αρμοδιότητας της Περιφέρειας  στην ΣΑΕΠ866 για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που έπληξαν τον Δήμο Καμένων Βούρλων της Π.Ε. Φθιώτιδας στις 04 Απριλίου 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  12ο

Εγγραφή νέου έργου αρμοδιότητας του Δήμου Καμένων Βούρλων στην ΣΑΕΠ866 για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) στις 04 Απριλίου 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.
Εγγραφή νέου ενάριθμου αρμοδιότητας Δήμου Λοκρών στην ΣΑΕΠ866 για την αποκατάσταση ζημιών δημόσιων υποδομών, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) στις 04 - 05 Απριλίου 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.Εγγραφή νέου ενάριθμου αρμοδιότητας Δήμου Ερέτριας στην ΣΑΕΠ866 για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα υποδομών, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 04 - 07 Απριλίου 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  15ο

Εγγραφή νέου ενάριθμου αρμοδιότητας Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού  στην ΣΑΕΠ866 μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις,πλημμύρες) που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού του Νομού Ευβοίας
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα 16 ο

Εγγραφή νέου ενάριθμου αρμοδιότητας Δήμου Κύμης - Αλιβερίου   στην ΣΑΕΠ866 για την αποκατάσταση ζημιών σε δίκτυα υποδομών, μετά τα ακραία καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 04 - 07 Απριλίου 2020.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  17ο

Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  18ο
Έγκριση Σύναψης και Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ (ΝΠΔΔ), για την προμήθεια των αναγκαίων ποσοτήτων ακατέργαστου νερού, για την ενίσχυση της άρδευσης του Κωπαίδικού Πεδίου, για την αρδευτική  περίοδο  2020
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Βοιωτίας κ. Φανή Παπαθωμά


Θέμα 19ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς και της Ιεράς Μητρόπολης Καρπενησίου για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΩΝ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  20ο

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Αγράφων, για την υλοποίηση του υποέργου "ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΤΣΟΥΚΑ – ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 2+000 ΕΩΣ Χ.Θ. 6+000" του ενάριθμου 2016ΕΠ86600000, (ΣΑΕΠ866, ενάριθμο 2016ΕΠ86600000, με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016»).
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  21ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Καρπενησίου, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ» και ΚΕ 2018ΕΠ06600078, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Θέμα  22ο


Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Καρπενησίου, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ» και ΚΕ 2018ΕΠ06600072, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Θέμα  23ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» και ΚΕ 2019Π06600013, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Θέμα  24ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης  για τη μελέτη: «Συμπληρωματικές μελέτες για την επέκταση Αλιευτικού καταφυγίου στον Καραβόμυλο Φθιώτιδας».
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  25ο

Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης  μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΤΟΕΒ Αμουρίου - Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού  για το έργο: «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού  της χώρας (Επισκευή τριών αρδευτικών γεωτρήσεων του ΤΟΕΒ Αμουρίου - Λιανοκλαδίου - Ζηλευτού)».
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  26ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της μεταξύ της  5ης Υ.Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  για το έργο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  27ο

Έγκριση  1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) για την  εκτέλεση  του έργου της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ:2017ΕΠ76600012 και τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Θέμα  28ο

Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΒΑΓΙΩΝ, ΔΕ ΘΙΣΒΗΣ, ΔΕ ΠΛΑΤΑΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 - 2018 (Α’ ΦΑΣΗ)»
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  29ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με το Λιμενικό Ταμείο Ν. Φωκίδας για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην ζώνη λιμένα Ιτέας (Λ.Τ. Ν. Φωκίδας)», προϋπολογισμού 124.000,00€, που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ 189, και ορισμός εκπροσώπων της ΠΣΤΕ για την σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης της.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος.


Θέμα 30ο

Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για την χρονική περίοδο Ιούνιος 2020 έως Ιούνιος 2023».
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής και Περιβάλλοντος, κ. Δημήτριος Βουρδάνος


Θέμα  31ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, για το έργο  της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΑΝΑΔΕΙΞΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ» και ΚΕ 2018Π06600056, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός.


Θέμα  32ο

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  και του ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΕΞΑΡΧΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης ΣπανόςΈγκριση σύναψης  Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Λαμιέων, για τη «Διοίκηση και λειτουργία του Κέντρου Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων – Μεταναστών Θερμοπυλών»  
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης ΣπανόςΈγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με το Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο Θ.Χ.Π. Ιτέας για την εκτέλεση του έργου «Γραμματικοπούλειο Τρίγκειο και Μπάλειο ΘΧΠ Ιτέας. Ανέγερση νέας πτέρυγας-Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου - Εξοπλισμός», προϋπολογισμού 2.500.000,00€, που έχει ενταχθεί στην ΣΑΕ 093, και ορισμός εκπροσώπων της ΠΣΤΕ για την σύσταση της επιτροπής παρακολούθησης της.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Θέμα 35ο

3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός


Θέμα 36ο

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2020.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός


Θέμα 37ο

Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2020.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευρυτανίας κ. Αριστείδης Τασιός


ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Θέμα  38ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού µε σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο Fostering the role of public authorities as demanders of innovation through public procurement – Ενισχύοντας τον ρόλο των Δημόσιων Αρχών ως προμηθευτών καινοτομίας μέσω δημοσίων συμβάσεων» και ακρωνύμιο «i-Buy» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «INTERREG EUROPE».
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φθιώτιδας κ. Ηλίας Κυρμανίδης


Θέμα  40ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Φωκίδας
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φωκίδας κ. Γεώργιος Δελμούζος


Θέμα  41ο

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, κ. Αριστείδης Τασιός


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


Έγκριση του σχεδίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών.
Εισηγητής
Αντιπεριφερειάρχης Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Συντονισμού Θεμάτων Πολιτικής Προστασίας.κ. Αθανάσιος Καρακάντζας

  
ΛΑΤΟΜΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ


Γνωμοδότηση σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 και 4 του άρθρου 46 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ5/Α/17-01-2018), αναφορικά με την ανεπάρκεια αδρανών υλικών, λόγω απουσίας καθορισμένων λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και την υποβολή εισήγησης από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας προς τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας για τον καθορισμό λατομικών περιοχών στη Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
Εισηγητής
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: