Σάββατο 27 Απριλίου 2019

Αρχαιρεσίες στο Σύλλογο “Άγιος Νικόλαος ο Αποδημητής ο Στειριώτης”


ΣΥΛΛΟΓΟΣ
“ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΑΠΟΔΗΜΗΤΗΣ Ο ΣΤΕΙΡΙΩΤΗΣ”
Στείρι, 16 Απριλίου 2019
Προς:Όλα τα μέλη του Συλλόγου “Άγιος Νικόλαος ο Αποδημητής ο Στειριώτης”
ΘΕΜΑ:Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών
για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 6 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στην συνεδρίαση της 16-04-2019,

Σ υ γ κ α λ ε ί

σε ετήσια Τακτική Γενική και Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση τα  μέλη του, η οποία θα γίνει  την Δευτέρα του Πάσχα 29 Απριλίου 2019, στην αίθουσα του Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο Στειρίου και ώρα 11:30πμ για την Γενική Συνέλευση και 12:00μ για τις Αρχαιρεσίες.
Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
ü Παρουσίαση έκθεσηςπεπραγμένων απερχόμενης διοίκησης 2017-2019
ü Παρουσίαση οικονομικού απολογισμούκαι ισολογισμού των ιδίων ετών
ü Ανάγνωση έκθεσηςΕξελεγκτικής Επιτροπής για την χρήση των ιδίωνετών
ü Συζήτηση εκπροσώπων για τα πεπραγμένα και τον οικονομικό απολογισμό
ü Ψηφοφορία για την απαλλαγή ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε διοικητική και διαχειριστική ευθύνη
ü Ανάγνωση προγράμματοςδράσης και προϋπολογισμού 2019
ü Συζήτηση εκπροσώπων για το πρόγραμμα δράσης και τον προϋπολογισμό 2019
ü Έγκριση Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού 2019
ü Θέματα χώρου δραστηριότητας
Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους. Η συνδρομή για το έτος 2019, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στα 3ευρώ.
………………………………………………
Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους στην κ. Δήμητρα Πρέντζα-Συργιάννη (τηλ. 6932929661) το αργότερο μέχρι το Μεγάλο Σάββατο 27 Απριλίου 2019, προκειμένου να καταρτιστούν τα νέα ψηφοδέλτια.

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Η Πρόεδρος
Ο Γραμματέας

Δήμητρα Πρέντζα - Συργιάννη

Θεόδωρος Μπέλλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: