Κυριακή, 11 Μαρτίου 2018

Λήγει αύριο η υποβολή δηλώσεων ζημιάς από Πλημμύρα στις 25-02-2018 στις γεωργικές καλλιέργειες στο Δήμο Ορχομενού


                                                          ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ειδοποιούνται οι παραγωγοί του  Ορχομενού που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από  ΠΛΗΜΜΥΡΑ    στις  25  Φεβρουαρίου     2018  ότι μπορούν  να υποβάλλουν δηλώσεις  ζημιάς στον ανταποκριτή του ΕΛ.Γ.Α.  μέχρι και την  Δευτέρα   12  Μαρτίου     2018.
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.
Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της δήλωσης ζημιάς ως κατωτέρω:                                       
1. Για ζημιές στη φυτική παραγωγή:
Α
. Αροτραίες καλλιέργειες : ένα ευρώ ( 1,00 €) ανά στρέμμα.
Β. Αμπελοειδή , κηπευτικά , ακτινίδια : δύο ευρώ (2,00 €)  ανά στρέμμα.
Γ. Καλλιέργειες σιτηρών:  0,5 € ανά στρέμμα
Δ. Καρποφόρα δένδρα : δέκα λεπτά του ευρώ (0,10 € ) ανά δένδρο  όταν τα δένδρα αναπτύσσονται σε ελεύθερα ή γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.
Ε. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) : δέκα ευρώ (10,00 €) ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων : είκοσι ευρώ (20,00 €) ανά στρέμμα.
Η . Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων-δένδρων : σαράντα ευρώ (40,00 €) ανά στρέμμα.
Θ . Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών : πενήντα ευρώ (50,00 €) ανά στρέμμα.
  Απαραίτητα δικαιολογητικά :
      1 .Δήλωση ΟΣΔΕ 2017 
       2. Ταυτότητα
     
 3.  Α.Φ.Μ.
     
 4.  Αρ. Λογαριασμού  Τράπεζας . 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται  από την ανταποκρίτρια ΕΛ.Γ.Α.  ,  Γιάννα Πάνου ,  στο Κ.Ε.Π. Ορχομενού
                                                                             Η Αντ/τρια ΕΛ.Γ.Α.  Ορχομενού

                                                                                    Γιάννα Πάνου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr