Δευτέρα, 21 Ιουλίου 2014

Προς αποπεράτωση το parking του Διοικητηρίου Βοιωτίας

Η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας προκηρύσσει ανοικτό πρόχειρο διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες Αποπεράτωσης του parking ∆ιοικητηρίου Λιβαδειάς» Προϋπολογισµού 70.000,00 Ευρω µε ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονοµικής προσφοράς, που θα συµπληρωθεί από τους διαγωνιζόµενους και τα τεύχη δηµοπράτησης, από τα γραφεία του ∆ιεύθυνση Τεχνικών Εργων Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

Πληροφορίες: Ελένη Μιχάλη τηλ. 2261350249

Δεν υπάρχουν σχόλια: