Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Ο Συνδέσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος συνάντησε τον Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, κ Johannes Hahn στη Θεσσαλία

Στα πλαίσια της επίσκεψης  του  Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ, κ Johannes Hahn στη Θεσσαλία, μετά από πρόσκληση της Περιφέρειας, μέλη της Διοίκησης του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος, πραγματοποίησαν συνάντηση μαζί του την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2014, στο Ξενοδοχείο Divani Palace στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, επικεφαλής της αντιπροσωπείας του Συνδέσμου ήταν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ευριπίδης Δοντάς, και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Απόστολος Παπαδούλης. Επίσης παρέστησαν εκ μέρους του Δ.Σ. ο Αντιπρόεδρος κ. Βασίλειος Μάρκου,  ο Έφορος κ. Ιωάννης Καναπίτσας και το Μέλος κ. Λουκάς Παπαχαραλάμπους. Εκ μέρους του ΣΒΘΚΕ/Enterprise Europe Network-Hellas, συμμετείχαν η Υπεύθυνη κα Στέλλα Βαϊνά, και η Υπεύθυνη Πληροφόρησης κα Γεωργία Φράγκου.
Στη συνάντηση παρευρέθη ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος Αγοραστός, καθώς και στελέχη του Γραφείου του Επιτρόπου, και της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η ατζέντα της συνάντησης  με τον Επίτροπο,  περιέλαβε μεταξύ των άλλων τα  ακόλουθα θέματα:

  • Περιφερειακοί μηχανισμοί στήριξης καινοτομίας
  • Πολιτικές για την ενίσχυση της στρατηγικής της έξυπνης εξειδίκευσης .

Ειδικότερα, συνοψίζοντας τα θέματα της ατζέντας, ο Σύνδεσμος παρουσίασε στον Επίτροπο, την πρότασή του για τη δημιουργία μίας δομής για την ανάπτυξη της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος με το τίτλο «Δίκτυο Ανάπτυξης Καινοτομίας στην Κεντρική Ελλάδα». Η δημιουργία της παρούσας δομής, είναι στρατηγικής σημασίας για την οργάνωση και την ενθάρρυνση της συνεργασίας των ελληνικών επιχειρήσεων με τους έλληνες ερευνητές,  και τη πρόσβασή τους στις ερευνητικές δομές της χώρας. Το Δίκτυο, προβλέπεται να λειτουργεί ως υπηρεσία τεχνολογικής υποστήριξης, πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνογνωσίας για τις επιχειρήσεις. Στόχος του Δικτύου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών ανάπτυξης καινοτομίας στις επιχειρήσεις και η αποτελεσματικότερη συμμετοχή των επιχειρήσεων στα προγράμματα της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020. Το Δίκτυο θα απευθύνεται, κατά κύριο λόγο, σε κλάδους της μεταποίησης, οι οποίοι παρουσιάζουν ικανή συγκέντρωση, καθώς και του αγροτικού και τριτογενή τομέα, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας της Κεντρικής Ελλάδας.
Ο Επίτροπος εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ενημερωθεί για την τρέχουσα κατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, Η Διοίκηση του Συνδέσμου, ανέδειξε ως κορυφαίο πρόβλημα των επιχειρήσεων την έλλειψη ρευστότητας και την αδυναμία χρηματοδότησης τους, είτε πρόκειται για υπάρχουσες ή νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις.
Ο Επίτροπος κ. Hahn, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες και στα εργαλεία που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση των ελληνικών επιχειρήσεων στις επιχορηγήσεις που προέρχονται από τα διαθρωτικά ταμεία.
Στη συνέχεια,  αναγνωρίζοντας ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, συνεχίζουν να  αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα τα οποία παρεμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους, παρόλο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει σημαντικές δράσεις για την εξάλειψη αυτών των προβλημάτων, ζήτησε τη συνεργασία του Συνδέσμου προκειμένου να υποδείξει τα δέκα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Στη συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προτάσεις του Συνδέσμου για την ανάπτυξη των περιφερειών της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδος, όπως έχουν  καταγραφεί στις μελέτες που έχει εκπονήσει  και έχει καταθέσει ο Σύνδεσμος στις δύο Περιφέρειες.

Αντίτυπα της αγγλικής  έκδοσης των μελετών αυτών, επέδωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου στον Επίτροπο κ. Johannes Hahn, και τη συνοδεία του. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: