11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τετάρτη, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Συνεχίζεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» ενώ σύμφωνα με την τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή διευρύνεται με τρία επιμέρους προγράμματα. 

Τα προγράμματα αυτά αφορούν τις εξής υπηρεσίες: 

α) «Κατ’ οίκον Φροντίδα Συνταξιούχων», 
β) «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα»,
γ) «Κατ’ οίκον Νοσηλεία».

Οι υπηρεσίες αφορούν κυρίως σε: 
• συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη
• ιατρική φροντίδα 
• νοσηλευτική μέριμνα, φυσιοθεραπεία και εργοθεραπεία
• οικιακή βοήθεια 
• ενημέρωση των εξυπηρετουμένων για τα δικαιώματα τους και την υποστήριξη κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
• μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών και 
• συνοδεία στις διάφορες υπηρεσίες, κλπ

Στη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από 1-10-2013 έως 31-03-2014 θα γίνει πλή¬ρης καταγραφή των ωφελούμενων ανά κατηγορία που εξυπηρετούνται σε κάθε δήμο, σε ενιαίο ηλεκτρονικό μητρώο στο οποίο, εκτός των άλλων, θα εμφαίνεται η ιδιότητα με την οποία μετέχει στο πρόγραμμα ο ωφελούμενος π.χ. ωφελούμενος του «Κατ’ οί¬κον Φροντίδα Συνταξιούχων» ή του «Κατ’ οίκον Κοινωνική Φροντίδα» ή του «Κατ’ οίκον Νοσηλεία» κ.λ.π. Η διαδικασία καταγραφής, η τήρηση και η επικαιρο¬ποίηση του μητρώου θα περιγράφονται στην προγραμματική σύμβαση.

Οι δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα που θα αποφασίσουν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» και μετά την 30η Σεπ¬τεμβρίου 2014 δύνανται μετά την 1-06-2014, να συνάπτουν προγραμματική σύμβαση με τα Υπουργεία Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Υγείας, του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και της ΕΕΤΑΑ για την εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του «Κατ’ Οί¬κον Φροντίδα Συνταξιούχων», των δικαιούχων του νέου προγράμματος «Κατ’ οί¬κον Κοινωνική Φροντίδα» ηλικιωμένων ανασφάλιστων και ΑμεΑ οικονομικά αδυνά¬των πολιτών, καθώς και δικαιούχων του «Κατ’ οίκον Νοσηλείας». 

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2014 στο παρα¬πάνω πλαίσιο θα καθοριστεί με ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και Υγείας.

Πηγή: http://www.skai.gr/news/greece/article/242577/eos-tis-30-septemvriou-to-programma-voitheia-sto-spiti/#ixzz2fv8KkFna
Follow us: @skaigr on Twitter | skaigr on Facebook

Δεν υπάρχουν σχόλια: