Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Έναρξη υποβολής αιτήσεων στα προγράμματα του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Λεβαδέων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Ο Δήμος Λεβαδέων σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης , ξεκινά την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις εθνικής  ή τοπικής εμβέλειας μέσω του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου.
    Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για όσους ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν ξεκινά την Δευτέρα 23-09-2013 και λήγει στις 07-10-2013. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
    Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κ.Δ.Β.Μ. θα υλοποιηθούν δωρεάν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων , τα οποία μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενήλικοι κάτοικοι του Δήμου Λεβαδέων , κάθε εθνικής προέλευσης ηλικίας και μόρφωσης.
    Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Καλλικρατικού Δήμου Λεβαδέων.
Ειδικότερα, στο Κ.Δ.Β.Μ. Δήμου Λεβαδέων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτούνται:

- Η συμπλήρωση της σχετικής αίτησης( διατίθεται στο Κ.Δ.Β.Μ.και στην ιστοσελίδα του Δήμου (htpp:// livadia.gr)
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο:
-Τμήμα Παιδείας, Διά βίου Μάθησης και Πολιτισμού Δήμου Λεβαδέων ( υπεύθυνη κ. Παπακωνσταντίνου Ιωάννα , τηλ. 2261 3 52201 e-mail: neleviot@otenet.gr)
-Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (υπεύθυνη Στερεάς Ελλάδας κ. Τριπερίνα Σοφία
τηλ.: 213 1314 501, 503, 505 e-mail: kdvm9@ein.gr       www.inedivim.gr


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ                                    

Δεν υπάρχουν σχόλια: