Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΔΒΜ Δήμου Ορχομενού παρακαλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το διάστημα από Τρίτη 24/09/2013 έως και τις 10/10/2013

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που δύναται να υλοποιηθούν παρατίθενται στο παράρτημα της αίτησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν έως δύο (2) εκπαιδευτικά προγράμματα με σειρά προτεραιότητας. Κατόπιν της λήξης υποβολής των αιτήσεων άμεσα θα ξεκινήσει η υλοποίηση των τμημάτων που θα προκύψουν κατόπιν της επεξεργασίας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων και της επάρκειας σε εκπαιδευτικό προσωπικό.

Η  αίτηση υποβάλλεται με  τους ακόλουθους τρόπους :
·      Αποστέλλεται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση npousias@orchomenos.gr   συμπληρώστε ως θέμα του μηνύματος το όνομα σας .
·      Παραδίδεται ιδιοχείρως στην γραμματεία του Δημάρχου (κ. Τσάπρα) καθώς και στο γραφείο ειδικών συνεργατών (κ. Πούσιας ) .

Ø Η αίτηση (συνοδευόμενη από το παράρτημα) θα είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή (κλίκ) ΕΔΩ . Και σε έντυπη μορφή στο Δημαρχείο .
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
v  Ιδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (υπεύθυνη Στερεάς Ελλάδας κ. Τριπερίνα Σοφία
τηλ.: 213 1314 501, 503, 505 e-mail: kdvm9@ein.gr       www.inedivim.gr
v  κ. Τσάπρα Χριστίνα αρμόδια υπάλληλο του Δήμου Ορχομενού , στον κ. Πούσια Νικόλαο ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου ,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση  ctsapra@orchomenos.gr και npousias@orchomenos.gr στο τηλέφωνο 22613-51101 , 22613-51129 .Δεν υπάρχουν σχόλια: