Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Mεταπτυχιακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο στο ΣΔΕ Ορχομενού


EΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ  Το Ελληνικό Επιστημονικό Ινστιτούτο Οικονομικής της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης ( Ε.Ε.Ι.Ο.τ.Ε.&Δ.Β.Μ.) διοργανώνει Μεταπτυχιακό Επιμορφωτικό Σεμινάριο  στην «Οικονομική την Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης».
  Το Σεμινάριο αναπτύσσεται σε δύο διαδοχικά επίπεδα.
  •   Το κάθε επίπεδο είναι διάρκειας 75 ωρών .
  •   Τα θεματικά πεδία παρουσιάζονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (επισυνάπτεται)
  •   Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο ή και Κυριακή 10.00 – 14.00 στο ΚΔΒΜ στον Ορχομενό.

Στους Συμμετέχοντες θα δίνονται σημειώσεις .
    Επιστημονικοί υπεύθυνοι είναι :
«Οικονομική της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης»  Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσαμαδιάς του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου
«Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης» η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  Άννα  Σαΐτη  του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου

Υπεύθυνος Οργάνωσης των Σεμιναρίων: Σταράς Κωνσταντίνος
          Πληροφορίες : Τηλ. 6972290333  E-mailkonsstaras@sch.gr


Επίπεδο IΙ.  Διάρκεια 75 ώρες
Ενότητα Α.
Οικονομική της Εκπαίδευσης & της Δια Βίου Μάθησης
Διάρκεια 37,5 ώρες.
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Ενότητα Β.
Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης & της Δια Βίου Μάθησης
Διάρκεια 37,5 ώρες.
Επιστημονικός Υπεύθυνος
Σαϊτη Άννα, Αναπλ. Καθηγήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα
Ενότητα Α.
 Εκπαίδευση, Διά Βίου Μάθηση και Οικονομία.
Aξιολόγηση Επενδύσεων (Κοινωνικών και Ιδιωτικών) και Πολιτικών στην Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση.
            Προσεγγίσεις Μίκρο
            Ανάλυση Κόστους - Οφέλους
            Μέθοδος Mincer
            Ανάλυση Κόστους - Αποτελεσματικότητας
Προσεγγίσεις Μάκρο
Επίδραση της Εκπαίδευσης, της Δια Βίου Μάθησης, της Έρευνας & Ανάπτυξης, της Καινοτομίας στη Μεγέθυνση – Ανάπτυξη της Οικονομίας.
Επίδραση της Εκπαίδευσης & της Δια Βίου Μάθησης στη Διανομή του Εισοδήματος.
Eκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση και Αγορά Εργασίας
Πηγές (Eλλάδα, Ευρώπη, κ.α) Χρηματοδότησης της Εκπαίδευσης & Διά Βίου Μάθησης
Μηχανογραφημένη Λογιστική Μονάδων Εκπαίδευσης
Μελέτες

Ενότητα Β.
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κουλτούρα, Σχολικό Κλίμα και Εργασιακή Ικανοποίηση
Διοίκηση αλλαγών
Διοίκηση απόδοσης
Συγκρούσεις και Ηγεσία
Σχολείο και Ομάδες Ενδιαφέροντος
Μεθοδολογία εκπόνησης Στρατηγικού Σχεδίου
Μελέτες

Δεν υπάρχουν σχόλια: