11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Ανακοίνωση από την ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ


Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.  ενόψει της Προγραμματικής Περιόδου του ΕΣΠΑ προτίθεται να επικαιροποιήσει το Μητρώο Αξιολογητών για συμμετοχή σε αμειβόμενες  επιτροπές διαγωνισμών,  με σκοπό την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Προς τούτο,  καλεί  τους ενδιαφερόμενους δημοσίους υπαλλήλους και λειτουργούς, να εγγραφούν άμεσα ή να ανανεώσουν τη συμμετοχή τους,  στη διεύθυνση http://Registry.ktpae.gr  ή στον ιστότοπο της εταιρείας (www.ktpae.gr).   

Δεν υπάρχουν σχόλια: