Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρακτική Άσκηση φοιτητών στον Δήμο Αλιάρτου


Ο Δήμος Αλιάρτου ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών για το έτος 2013. Για το τρέχον έτος έχουν εγκριθεί 6 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για φοιτητές ΤΕΙ (ΦΕΚ 2862/ τεύχος Β’/ 24-10-2012). Η πρακτική άσκηση θα υλοποιηθεί σε διάφορα τμήματα και δομές του Δήμου Αλιάρτου. Προτεραιότητα δίδεται στους φοιτητές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Πληροφορικής, Αυτοματισμού, Ειδικοτήτων Μηχανικών, Βρεφονηπιοκόμων.
Οι φοιτητές δικαιούνται από το Δήμο την κατά τον νόμο οριζόμενη μηνιαία αποζημίωση και  ασφάλιση για επαγγελματικό κίνδυνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην Γραμματεία του Δήμου Αλιάρτου, στην οποία θα αναγράφουν την ειδικότητα και την επιθυμητή περίοδο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.                     

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 2268350212, Υπεύθυνος: Δημήτριος Μπατσούλης, Αλίαρτος, ΤΚ 32001, Fax: 2268022690.  
      

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ
                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΣΙΩΤΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: