Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ του Δήμου Θηβαίων...


            Σας αποστέλλουμε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5530/28-2-2013 πρόσκληση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Θηβαίων, η  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο-οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) την 4 του μηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του 2013, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:30, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης,  για ενημέρωσή σας : 


Έγκριση της υπ’ αριθ. 15/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)» που αφορά την ψήφιση του ετήσιου προγράμματος δράσης του ως άνω ΝΠ για το οικ. έτος 2013.


Έγκριση της υπ’ αριθ. 16/2013 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (Δ.Ο.Θ.)»  που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού του ως άνω ΝΠ  οικ.έτους 2013.


Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση προθεσμίας για το έργο : «Τουριστική Αξιοποίηση (Ανάπλαση, Διαμόρφωση κ.λ.π, παραλίας Αγ.Ιωάννη Δ.Δ.Θίσβης) Δήμου Θίσβης».


Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 428/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ιδιοκτησίας Κανελάκη Κων/νου στη θέση «Κουκουβάγια» Αγ.Θεοδώρων, με αγροτική οδό.

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                        ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                           ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: