Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

«ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για το ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2013»


  • Αναγραφή επωνυμίας του καταστήματος ή της επιχείρησης δεξιά  και  αριστερά του άρματος (μισή πλευρά): 150 € (διαφημιστική πρόταση Α)
  • Αναγραφή επωνυμίας του καταστήματος ή της επιχείρησης στην πίσω πλευρά του άρματος : 80 €  (διαφημιστική πρόταση Β)
  • Αναγραφή επωνυμίας του καταστήματος ή της επιχείρησης δεξιά ,  αριστερά και στην πίσω πλευρά  του άρματος: 350 €


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
  URL : www.ppso.gr
e-mail: info@ppso.gr
 Πληροφορίες : Κιαλιός Ι. (6977244335)
                        

Δεν υπάρχουν σχόλια: