Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Στις 18 Νοεμβρίου η χειροτονία του Σεβασμιοτάτου Κυδωνιών κκ. Αθηναγόρα στο Φανάρι

ἘπιστροφήἈνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (30.10.2012).


Συνῆλθεν, ὑπό τήν προεδρίαν τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος εἰς τακτικήν συνεδρίαν τῇ σήμερον, Τρίτῃ, 30ῇ Ὀκτωβρίου 2012, καθ' ἥν ἐξελέξατο παμψηφεί τόν Πανοσιολ. Μέγαν Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἀθηναγόραν Χρυσάνην Μητροπολίτην Κυδωνιῶν.
Ἡ χειροτονία τοῦ Θεοφιλ. Ἐψηφισμένου Μητροπολίτου Κυδωνιῶν τελεσθήσεται τῇ 18ῃ Νοεμβρίου ἐ.ἔ., ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου


Δεν υπάρχουν σχόλια: