Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Οι αναλύσεις πόσιμου νερού Δ.Δ.Δήμου Αλιάρτου


Ανακοινώνονται   στην ιστοσελίδα του Δήμου, http://aliartos.gov.gr , οι αναλύσεις μηνός Οκτωβρίου, των γεωτρήσεων και πηγών υδροδότησης, με την παρατήρηση ότι:
 Το πόσιμο νερό  των δημ. διαμερισμάτων του Δήμου Αλιάρτου  πληροί όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ892/Β/11072001),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: