Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Παρέμβαση Γερακούδη για τη μεταφορά των μαθητών


H κα Καλλιόπη Γερακούδη

Με εξαιρετικά επείγον έγγραφο της προς όλους τους Δημάρχους , η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας , κ. Καλλιόπη Γερακούδη ζητά την ενημέρωση της Υπηρεσίας για την πορεία και ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν στη μεταφορά των μαθητών, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Όπως είναι γνωστό με την παράγραφο 18, του άρθρου 94 του «Καλλικράτη», η αρμοδιότητα μεταφοράς των μαθητών από τον τόπο διαμονής στο σχολείο φοίτησης μεταφέρεται ( και μετά το τέλος της εξάμηνης μεταβατικής περιόδου), από τις Περιφέρειες στους Δήμους.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4053/2012, «οι συμβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για τη μεταφορά των μαθητών παρατείνονται έως και την 30η Ιουνίου του 2012».

Προκειμένου να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα οι προβλεπόμενες διαδικασίες των διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχων μεταφοράς μαθητών από τους Δήμους, ώστε να μην εμφανιστούν προβλήματα με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ζητά την επίσπευση των διαδικασιών.
Για πληροφορίες και ερωτήματα που θα προκύψουν σχετικά με τους διαγωνισμούς οι Δήμοι μπορούν να απευθύνονται στο Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών ( αρμόδιος υπάλληλος κ. Περδικάκης , τηλ. 2131361024 και 213 1361342).

Δεν υπάρχουν σχόλια: