11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2012

Στον ηλεκτροφωτισμό του περιπατητικού πεζόδρομου στο ποτάμι της Έρκυνας προχωρά ο Δήμος Λεβαδεών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Λεβαδέων ενημερώνει ότι σε συνέχεια της με Α.Π. 1293/02-05-2012 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «2, Αναβάθμιση αστικών υποδομών», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική αναζωογόνηση 2012-2015», εντάχθηκε η Πράξη με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ, ΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΕΡΚΥΝΑ» και δημόσια δαπάνη 442.162,86 ευρώ
Αντικείμενο της παρούσης πράξης αφορά τον ηλεκτροφωτισμό του περιπατητικού πεζόδρομου που βρίσκεται παράλληλα με το ποτάμι Έρκυνα. Η διαδρομή αυτή διαχωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα τα οποία μας οδηγούν σε δύο τρόπους αντιμετώπισης της λύσης φωτισμού.
Το 1ο τμήμα αφορά την διαδρομή από το Ξενία έως το χώρο στάθμευσης του Πέτρινου Θεάτρου. (νότιο τμήμα)
Το 2ο τμήμα αφορά την αντίθετη  διαδρομή, από το Ξενία έως την Οδό Γεωργαντά.(βόρειο τμήμα)
Η μελέτη πραγματοποιήθηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες καιρικές συνθήκες της περιοχής αλλά και στους βανδαλισμούς που έχουν υποστεί τα φωτιστικά σώματα που έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα. Η μελέτη του συνόλου της διαδρομής βασίστηκε στα Ευρωπαϊκά Πρότυπα EN 13201 1-4, σύμφωνα με τα οποία η κατηγορία φωτισμού για τον πεζόδρομο είναι η S2.
Βασικός μας στόχος είναι να φωτιστεί σωστά το σύνολο της διαδρομής, ελαχιστοποιώντας τις θαμβώσεις, δίνοντας συγχρόνως την αίσθηση της ασφάλειας. Παράλληλα, τονίζοντας συγκεκριμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία της διαδρομής, επιτυγχάνουμε την αισθητική αρτιότητα η οποία οδηγεί στην αναβάθμιση της ατμόσφαιρας του τοπίου όπως την αντιλαμβάνεται ο περιπατητής. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των φωτιστικών ώστε αφενός να μη δημιουργούν φωτορρύπανση στο περιβάλλον και αφετέρου να είναι υψηλής αντοχής τόσο στις καιρικές συνθήκες όσο και στους βανδαλισμούς
Με την υλοποίηση της πράξης παραδίδονται στους κατοίκους του Δήμου Λεβαδέων 14 τύποι φωτιστικών ήτοι σύνολο 397 φωτιστικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: