Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2011

«Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τις αποσπάσεις των Εκπαιδευτικών»Του Σπύρου Βαζούρα, Αιρετός στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Βοιωτίας

Σημαντικές αλλαγές καταγράφονται στο νέο θεσμικό πλαίσιο για τις αποσπάσεις των Εκπαιδευτικών. Για πρώτη φορά, από το σχολικό έτος 2011 – 2012 οι αποσπάσεις των Εκπαιδευτικών, θα πραγματοποιούνται με βάση συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια (υπηρεσιακή κατάσταση, συνυπηρέτηση συζύγων, εντοπιότητα, οικογενειακή κατάσταση, σοβαροί λόγοι υγείας, σπουδές).
Οι ρυθμίσεις αυτές αποτελούν ένα σημαντικό βήμα διαφάνειας και ικανοποιούν θετικά ένα διαχρονικό συνδικαλιστικό αίτημα των εκπαιδευτικών και της ΟΛΜΕ.
Αφορούν τόσο τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από μια Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα όσο και τις αποσπάσεις Εκπαιδευτικών από ένα σχολείο σε άλλο σχολείο της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (τέως Νομός) αρμοδιότητας του ιδίου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).


Στους δύο πίνακες που ακολουθούν, περιγράφονται αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης των αποσπάσεων των Εκπαιδευτικών αλλά και οι ειδικές κατηγορίες που δικαιούνται απόσπαση κατά προτεραιότητα.
Α. ΚΡΙΤΗΡΙΑ - ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΕΣ

1) Συνολική υπηρεσία: μία (1) για κάθε έτος υπηρεσίας2) Συνυπηρέτηση: δέκα (10) 3) Εντοπιότητα: τέσσερις (4)4) Οικογενειακοί λόγοι: έγγαμοι εκπαιδευτικοί ή διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς εκπαιδευτικοί στους οποίους έχει ανατεθεί νόμιμα η επιμέλεια άγαμων ανήλικων ή σπουδαζόντων παιδιών (φυσικών, θετών ή αναγνωρισμένων) τέσσερις (4) σε χηρεία τέσσερις (4) σε χηρεία με ανήλικο τέκνο έξι (6)με μονογονεϊκή οικογένεια έξι (6)πρώτο παιδί πέντε (5)δεύτερο έξι (6)τρίτο οκτώ (8)για κάθε ένα από τα υπόλοιπα παιδιά δέκα (10)
5) Σοβαροί λόγοι υγείας:α. των ίδιων των εκπαιδευτικών, των παιδιών ή των συζύγων τουςγια ποσοστό αναπηρίας 50-66% μονάδες 5για ποσοστό 67-79% και μονάδες 20για ποσοστό 80% και άνω μονάδες 30β. των γονέων τους που είναι δημότες από διετίας και διαμένουν σε δήμο της περιοχής όπου ζητείται η απόσπασηγια ποσοστό αναπηρίας 50-66% μονάδα 1 καιγια ποσοστό 67% και άνω μονάδες 3γ. αδελφών τους με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον έχουν με δικαστική απόφαση την επιμέλειά τους μονάδες 5
δ) η θεραπεία για εξωσωματική γονιμοποίηση μονάδες 3
ε) Οι σπουδές του εκπαιδευτικού (μεταπτυχιακές ή για απόκτηση άλλου τίτλου) σε σχολή που εδρεύει σε διαφορετική περιοχή από αυτήν όπου ανήκει οργανικά. μονάδες.

2Β. ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

α) Οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία μετάθεσης β) Οι σύζυγοι στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων γ) Οι εκλεγμένοι περιφερειακοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων δ) Οι σύζυγοι δικαστικών λειτουργών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: