Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2011

Θα αντικατασταθούν τα προβληματικά δίκτυα, η δεξαμενή και το αντλιοστάσιο στο Δήμο ΟρχομενούΤρία σημαντικά έργα για τη Στερεά Ελλάδα, συνολικού προϋπολογισμού 4.1149.848,55 ευρώ, εντάχθηκαν με αποφάσεις της Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κ. Καλλιόπης Γερακούδη, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013» και συγκεκριμένα στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 05 – «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Στερεάς Ελλάδας», στον ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 45 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΥΔΑΤΟΣ (ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ).
Συγκεκριμένα πρόκειται: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ, προϋπολογισμού 1.702.448,55 ευρώ. Το έργο «Αντικατάσταση – Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, κατασκευή αντλιοστασίων και δεξαμενών Δήμου Ορχομενού» αφορά στη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης στο Δ. Ορχομενού (αντικατάσταση κι επέκταση υπάρχοντος δικτύου με τοποθέτηση σωλήνων συνολικού μήκους 14.685 μ. καθώς και κατασκευή 2 δεξαμενών ύδρευσης) .

Δεν υπάρχουν σχόλια: