Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

Συμμετοχή του προέδρου της Ε.Α.Σ. Λιβαδειάς στη Γ.Σ. της AGROΟ Γιώργος Ανέστης θα εκπροσωπήσει την Ε.Α.Σ. Λιβαδειάς στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Α.Ε. Αγροτικών Εφοδίων.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Συνεταιριστικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγροτικών Εφοδίων θα πραγματοποιηθεί τηνΠέμπτη 30 Ιουνίου 2011 και ώρα 11.00 στα γραφεία της ΠΑΣΕΓΕΣ. Την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λιβαδειάς θα εκπροσωπήσει ο πρόεδρός της Γιώργος Ανέστης.
Μεταξύ των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης που θα συζητηθούν είναι η Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η εξέταση των πορισμάτων του οικονομικού ελέγχου που διεξήχθη και οι προτάσεις ανανέωσης της εταιρείας σε συνδυσμό με νέους τρόπους ευρύτερης διείσδυσής της στην αγορά. Παράλληλα, θα υποβληθούν προς έγκριση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για την εταιρική χρήση από 01.01.2010 έως και 31.12.2010, στνοδευόμενες από την έκθεση του Δ.Σ. και των ελεγκτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: